System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*W. Shakspeara Romeo a Julie(1/180)
*W. Wladiwoje Tomka Děje země české(1/357)
*Wácl. Wladiw. Tomka Krátký wšeobecný dějepis(1/275)
*Wáclaw(1/288)
*Wáclaw a Dorota, aneb, Obraz pro obecný lid wystawený(1/298)
*Wáclaw Wolný, čili, Malý sstěpař(1/100)
*Wacsl[ava] Wladiwoje Tomka Děje university pražské.(1/327)
*Wácslawa Březana Žiwot Wiléma z Rosenberka(1/344)
*Wácslawa Neumanna Kázánj na den Sw. Baroloměge ... w Chrámu Páně Hostaunském ... držané dne 30. srpna 1807(1/25)
*Wálečné zpěwy pro České země obrance(1/32)
*Walentin Duwal, aneb, Gak člowěk sám od sebe k sstěstj přigde(1/128)
*Wálka s Tatary(1/452)
*Wálka slowansko-turecká roku 1876(1/37)
*Wallenstein und Arnim im Frühjahre 1632(1/44)
*Wallensteins erste Liebe(1/942)
*Walter, anebo : Stálost lásky(1/48)
*Walter, anebo, Stálost lásky(1/50)
*Walzes avec coda et deux eccossaises pour le piano-forte(1/4)
*Wanderungen auf der Herrschaft Tetschen(1/96)
*Warnsdorfer Bote. Illustrirter Kalender für das gemein Jahr...(1/2250)
*Washingtona Irvinga Život a plavby Krištofa Kolumba(1/328)
*Waverley, aneb, Před šedesáti lety(1/432)
*Wawřínový wěnec ke cti nebeské králowny(1/384)
*Wdowec(1/24)
*Wečernj Rozmluwy, kterýmiž se učenj cjrkwe katolické wyswětluge(1/288)
*Wěčné odpočinutj Swatých, předložené od Richarda Baxtera(1/402)
*Wěčný žid(1/32)
*Wegweiser durch das Sudeten-Gebirge(1/722)
*Wechselrecht des österreichischen Kaiserstaates(1/462)
*Weinbau der Gräflich Sylva-Tarouca-Nostitz'schen Domaine Czernosek(1/88)
*Welehrad(1/172)
*Weleslawjn(1/384)
*Weleslawná cjsařowna Marie Terezie a powěstj w národu zůstawenau nesmrtedlný gegj syn cjsař Josef II.(1/192)
*Weleslawné Wjtězstwj v Města Lipska w Sasku, aneb Opis wssech přessťastných následků této paměti neyhodněgssj bitwy i znamenitých woganských přjběhů, počna od 16. Rjgna 1813 až po slawném wgezdu společných Armád do hlawnjho we Francauzské zemi Města Pařjže(1/112)
*Welche Religion und wie habe ich dieselbe meine Kinder gelehrt?(1/274)
*Welikomyslné zapřenj sebe, neb, Tagná láska(1/52)
*Welka fijalka lubežnej wóňe, alebo: Sbierka církewných piesňi ku pred- a popoludnějšim službám Božským, pre lud krestanssko-katolický(1/256)
*Welký Snář aneb: Wykladatel Snůw, podle kterého i w loterii sstěstí svého snadněji okusiti můžeš(1/192)
*Welmi pěkná historie o hraběti Gindřichowi(1/38)
*Welmi utěssená historie o krásné Mageloně, dceři krále z Neapolis a o gednom welmi udatném rytjři gménem Petrowi, znamenitého hraběte z Prowincí synu(1/108)
*Welmi vžitečná k vtěsse Nemocných a Vmjragjcých Knjžka, k wsseobecné potřebě wssech na winicy Páně pracugjcých(1/238)
*Wěnec na hrob Geho Exc. Kašpara hraběte z Šternberka(1/14)
*Wěnec pocty(1/80)
*Wěnec ze zpěwů wlastenských.(1/384)
*Wěrná Roza, aneb, Wjtězstwj katolického náboženstwj(1/268)
*Wěrná Ryzka, anebo, Stálost Lásky(1/28)
*Wěrné a auplné wypsánj žiwota a smrti swatého Jana Nepomuckého(1/47)
*Wěrný raditel rodičů, djtek, pěstaunů, a včitelů(1/327)
*Werther(1/58)
*Weřegné wyučowání Ježjssowo(1/144)
*Weselá Přástewnice, aneb, Rozmanité wyprawowánj, čili, Pohádky dle Grimmowých báchorek.(1/1150)
*Wesna(1/596)
*Wesničané(1/102)
*Weyročnj pjsně, aneb, Kancionálek(1/448)
*Weytah listownjho dopisowánj mezy Řjmským a Cýsařským Francauzským Dworem(1/78)
*Wezjr Ibrahim a Bruno, aneb, Bez prawé wjry nelze člowěku ssťastnu býti(1/72)
*Wiesnerovo pohádkové album. I.(1/82)
*Wilím a Marie, aneb, Mocnost lásky(1/48)
*Williama Shakespeara Antonius a Kleopatra(1/142)
*Williama Shakespeara Julius Caesar(1/128)
*Williama Shakespeara Koriolanus(1/168)
*Williama Shakespeara Othello mouřenín benátský(1/136)
*Wina a newina(1/36)
*Wina a smír(1/180)
*Winterfreuden für Kinder von jeden Alter, welche sich und alle andere Kinder unterhalten und belustigen wollen(1/156)
*Wíra, wlast a láska(1/202)
*Wirtschaftliche Gärtneren in freundschaftlichen Briefen(1/982)
*Wjtězstwj a odměna, nebo, Přjběhowé swaté Genowefy, hraběnky(1/100)
*Wladimjr, anebo, Wywrácenj hradu Bukowského(1/48)
*Wlastenský kalendář na přestupný rok(1/6694)
*Wlastimila, aneb, Šwédowé w Čechách(1/180)
*Wltžkův barevný Průvodce po Praze(1/8)
*Wodař(1/62)
*Wogta, poctiwý nágemnjk(1/232)
*Wogtěch Krasil, aneb, Nawedenj k rozumnému wychowánj dětj(1/245)
*Wohl – untersuchter Zwerg / Baum / oder Gründlicher Unterricht(1/148)
*Wohlerfahrner Zwerg-Baum-Meister(1/156)
*Wolfgang Amad. Mozart(1/204)
*Wortregister als Anhang zu dem Lateinisch-böhmisch-deutschen Wörterbuche(1/216)
*Wothlós pěsni ruskich(1/74)
*Wpád Mongolů do Morawy(1/114)
*Wratislaw.(1/428)
*Wraucý modlenj a zpěwy nábožnéhého lidu křesťanského(1/96)
*Wrtkawé sstěstj, to gest, Hystorycké rozgjmánj, w němž se ukazuge, že co se koliwěč w tomto swětě widj, nic stálého nenj, než wssecko časem migj(1/112)
*Wssecka Pomoc přícházý s hůry(1/109)
*Wssecko na opak, aneb, Těsnossilowa Anička se ženj a Honzjk se wydáwá(1/104)
*Wsseobecná Historia swěta dle biblických zásad wypracowaná ku wzdelawatelnému čtenj w domjch i we sskolách(1/294)
*Wsseobecná Kronyka Swěta(1/368)
*Wsseobecná Nařjkánj na služebné děwečky zwlásstně, a na čeledjny wesměs(1/57)
*Wsseobecný domácj a hospodářský kalendář na obyčegný rok(1/3450)
*Wsseobecný Zeměpis, neb, Geografia we třech djlech(1/145)
*Wsseobecný Zeměpis, neb, Geografia we třech djlech s welikau rytinau a dwěma mapama, zwlásstě pro včitele y čekance sskolnj a mládež wlastenskau(1/450)
*Wssickni se hassteřj(1/44)
*Wšeobecné rukojemstwí(1/144)
*Wšeobecný český sekretář a práwní přítel, kterýžto učí wšecky w lidském žiwobytí potřebné spisy, jako: psaní, zadání, smlauwy, kšafty, kwitance, oznámení, wyswědčení a jiné užitečné písemnosti bez cizí pomoci podlé zákonů w Česchách, na Moravě a w Slezku platných zdělati a sepsati(1/408)
*Wůdce lidu(1/136)
*Würdigung der alten böhmischen Geschichtschreiber(1/336)
*Wýbor diwadelnjch her zahraničných.(1/64)
*Wýbor modliteb genžto rozkazem Papežské swattosti Pia VI. w wesskeré cýrkewnj obcy rozdáwány byly(1/91)
*Wýbor přjkladů na wesskeré učenj katolického náboženstwj(1/392)
*Wýbor z literatury české.(1/1658)
*Wýbor ze spisowatelů řeckých.(1/374)
*Wyborná Pražská kuchařská kniha(1/280)
*Wýborné duchowní cwičení w prawém křesťanském obcowání(1/272)
*Wýborný kregčj z Pekyngu(1/48)
*Wýgew ucty a radosti, když Geho Excellencj, Wysoce Urozený Pán Pan Antonjn Frjdrich Hrabě Mitrowský z Nemyśle Pán panstwj Moraweckého a hradu Mitrowa na Morawě, ... panstwj Židlochowské nawštjwil dne Srpna 1824(1/8)
*Wyhrané Panstwj(1/46)
*Wychowanec Lásky(1/36)
*Wýklad čili přjmětky a wyswětliwky ku Sláwy Dceře(1/540)
*Wýklad na nedělnj Ewangelia dle způsobu we sskolách nařizeného gegž k prospěchu Katechystům sskolnjm prw w německém gazyku sepsal, pak též w česstinu uwedl Aleš Pařjzek(1/897)
*Wýklad na swátečnj Ewangelia dle způsobu we sskolách nařjzeného, gegž k prospěchu Katechystům sskolnjm prw w německém gazyku sepsal, pak též w česstinu vwedl Aleš Pařjzek(1/240)
*Wýklad swatých obřadů a modliteb na křížowé dny(1/79)
*Wýkladowé Přirozeného Práwa.(1/206)
*Wýkladowé, neb, Exhorty rannj nedělnj a některé swátečnj(1/666)
*Wýkladu českého wssech pjsem swatých(1/1556)
*Wynalezenj Ameriky(1/210)
*Wyobrazenj a krátké žiwota wypsánj oslawených Služebnjku a přátel Božjch(1/1499)
*Wyobrazenj a popsánj Chrámu Swatobarborského nad potokem Páchem, ginák Wrchlický, w králowském swobodném hornjm městě Hoře Kuttné, před časy od Hornjků ... postaweného ...(1/68)
*Wyobrazenj Potopy Swěta w Neměckém gazyku od Ssalomauna Gesnera sepsané(1/10)
*Wýpisky Remešského a Ostromjrského Ewangelium(1/28)
*Wypsánj žiwota swatých dwau bratřj, Biskupů a Aposstolů Crhy a Strachoty(1/73)
*Wypsánj Žiwotů swatých Patronů Českých, podlé hystoryckého wěku.(1/244)
*Wysoké Mýto, králowské wěnné město w Čechách(1/161)
*Wystěhovalci, anebo, Nechoďte do Ameriky, ale zůstaňte doma a poctivě se žiwte(1/194)
*Wystěhowanci do Ameriky(1/156)
*Wystěhowanci do Brasilie, aneb, Chatrč u Gigitonhonhy(1/130)
*Wýstraha od pitj páleného(1/104)
*Wýstrahy pro neskussenau mládež, aneb: Shromážděnj 257 nessťastných přjběhů z knjhy skussenosti(1/96)
*Wyswětlena přjslowj česká aneb wyobrazenj krásných ctnostj a ohyzdných nectnostj(1/194)
*Wýtah Cwikánj a Prawidel w uměnj zbranjm poučugjcých(1/213)
*Wýtah z německé mluwnice, aneb, Nápomocná knjžka pro českau mládež, kteréž cýl gest, německé řeči lehce, brzce a prawidelně se naučiti(1/159)
*Wýtah z prawidel k cwičenj cýs. král. pěchoty(1/172)
*Wýtah z Řádu celnjho a státnjho monopolu a trestnjho Zákonu o přestaupenjch aupadkowých(1/26)
*Wýtah z Ustanowenj prwnj rakauské společnosti we Wjdni, která ohněm učiněnau sskodu nahražuge(1/16)
*Wýtah ze sstatutů (čili prawidel) prwnj rakauské wjdenské společnosti, pogišťugjcý náhradu za pohořalost, s wyswětlenjm a bližssjm určenjm kolikerých podstatných částek(1/24)
*Wyučowánj w náboženstwj pro dospělegssj mládež křesťansko-katolické Cýrkwe a pro wssecky, kteřjž swé známosti náboženstwj ... rozssiřiti a upewniti chtj(1/286)
*Wyzrazené tagemstwj(1/30)
*Wyzwědač(1/80)
*Wzájemnost we příkladech mezi Čechy, Morawany, Slowáky, Slezáky i Lužičany(1/94)
*Wzdělánj člowěka, gaký býti má, aby mu dle swěta y dle dusse bylo blaze.(1/654)
*Wzděláwající powídky(1/76)
*Wzděláwající Powídky mládeži a jejím přátelům(1/170)
*Wznešenost Přjrody(1/97)