System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*M. Daniele Adama z Veleslavína práce původní(1/345)
*M. Daniele Adama z Veleslavína Překlady v ukázkách(1/311)
*M. Haubera úplná modlitební kniha pro osobu ženskou(1/579)
*M. Mikšíčka Sebrané spisy.(1/575)
*M. Montigneovy Zásady vychovatelské(1/79)
*M. Tul. Cicerona Čtwero řečj proti Luc. Katilinowi(1/200)
*M. Tullia Cicerona Řeč za T. Annia Milona(1/70)
*M. Tullii Ciceronis De divinatione libri duo(1/281)
*M. Viktorina ze Všehrd O právích země české knihy devatery(1/608)
*M.R. Kováře Všeobecné dějiny pro mládež nižších škol středních a občanských(1/288)
*M.T. Ciceronis philosophica(1/296)
*Má býti pojištění krupobitní postátněno? : dobrozdání(1/60)
*Má hvězda(1/104)
*Má stát povinnost starati se se o školu a jak?(1/36)
*Maďarsky snadno a rychle(1/60)
*Madlenka(1/236)
*Maehrische Volkstrachten(1/35)
*Mág(1/68)
*Magdalena(1/128)
*Magdalena našeho věku(1/116)
*Magelóna(1/75)
*Maggy a její dítky(1/100)
*Magister Johannes Hus und der Abzug der deutschen Professoren und Studenten aus Prag(1/340)
*Mähren unter König Rudolph dem Ersten(1/104)
*Mährens allgemeine Geschichte(1/948)
*Mährens Burgen und ihre Sagen(1/208)
*Mährens Männer der Gegenwart(1/820)
*Mährische Legende von Cyrill und Method(1/128)
*Mährische und schlesische Chroniken herausgeben im Namen der historiche-statistischen Sektion der k.k. mähr.-schl. Gesellschaft(1/622)
*Máj(1/242)
*Máj(1/78)
*Máj(1/55)
*Máj(1/329)
*Máj(1/1127)
*Majales(1/96)
*Majetkoví dravci(1/16)
*Májová noc(1/56)
*Májová pobožnost k uctění Nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie(1/538)
*Májová poesie(1/96)
*Makabejští(1/432)
*Makbeth(1/100)
*Malá diwadla pro okresy domácj(1/131)
*Mala Domácí kuchařka, čili, Kterak se v malých domácnostech jídla rozličného druhu jednoduchá i oupravnější, masitá i postní lacině a chutně připravovati mají(1/110)
*Malá Fadetka(1/268)
*Malá finanční věda(1/330)
*Malá geologie, čili, Nauka o vrstvách kůry zemské(1/176)
*Malá gramatyka Německá, oder, Kleine Deutsche Sprachlehre für die ersten Anfänger(1/256)
*Malá harfa svatých(1/64)
*Malá harfa svatých(1/64)
*Malá Chrestomatie(1/52)
*Malá kniha k čtenj pro žáky obecných sskol w cjs. král. zemjch.(1/110)
*Malá kuchařka(1/122)
*Malá logika : věda o myšlenkovém řádu(1/512)
*Malá mluvnice latinská(1/136)
*Malá pražská kuchařka(1/174)
*Malá slovesnosť, kterou za knihu učebnou a čítací pro vyšší třídy škol středních sestavili Jan Kosina a František Bartoš(1/332)
*Malá společnost(1/50)
*Malá Strana.(1/400)
*Malá včelka, čili, Návod k moudrému včelaření(1/112)
*Malá zdravověda(1/64)
*Málaviká a Agnimitras(1/101)
*Malby a písně(1/130)
*Malé děti(1/100)
*Malé hodinky k nejblaženějssí Panně Marii(1/366)
*Ma-lé no-vi-ny pro dě-ti(1/136)
*Malé okolnosti znamenitých výsledků(1/178)
*Malé povídky(1/226)
*Malé Povídky pro městské školy(1/63)
*Malé Powjdačky pro městské sskoly w cýs. král. zemjch(1/72)
*Malebné cesty po Čechách(1/104)
*Malebné cesty po Čechách(1/384)
*Malebné cesty po Praze.(1/438)
*Malebný průvodce po Jindřichově Hradci(1/151)
*Malého čtenáře cvičení-se ve čtení, myšlení a mluvení(1/184)
*Malen'kij geroj(1/64)
*Malerisch - historisches Album Königreich Böhmen(1/97)
*Malerisch-historische Skizzen aus Böhmen(1/468)
*Malerisch-historische Skizzen aus Böhmen(1/468)
*Malí jesličkáři, aneb, Bůh svých milých neopustí(1/100)
*Maličkosti(1/482)
*Malíř na cestách(1/14)
*Malj musikanti, aneb, Osm dnj na cestách(1/122)
*Maloměstské historie(1/335)
*Maloměstské klepny(1/72)
*Maloměstští diplomati(1/123)
*Malvína(1/96)
*Malý besedník.(1/200)
*Malý Bosko(1/52)
*Malý Brehm(1/1342)
*Malý Čech a Němec, čili, Prwopočátečnj české a německé cwičenj k mluwenj(1/206)
*Malý český besedník(1/192)
*Malý čtenář, neb, Čjtanka pro malé djtky(1/76)
*Malý dárek obětowaný české mládeži(1/42)
*Malý deklamátor(1/92)
*Malý domácí tajemník(1/194)
*Malý dvorný soudruh(1/98)
*Malý Eskymo a polnice, aneb: Kdo gest můg bližnj(1/144)
*Malý gratulant(1/96)
*Malý gratulant(1/84)
*Malý gratulant pro mládež(1/80)
*Malý gratulant, čili zbírka přání hodících se mládeži pro rodiče a přátele její(1/144)
*Malý hawjř, aneb: S poctiwostj neydál dogdeš(1/136)
*Malý husárek(1/108)
*Malý kancionál(1/502)
*Malý kancionál, neboli, Sbírka duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost(1/136)
*Malý kancionál, neboli, Sbírka duchovních zpěvů pro školní mládež slanské dívčí školy(1/132)
*Malý katechismus katolického náboženství(1/76)
*Malý katechismus náboženství katolického pro školy obecné(1/96)
*Malý katechismus vestminsterský pro vyučování křesťanského náboženství(1/66)
*Malý katechismus, neb, Stručný způsob vyučování dle Heidelbergského katechismu(1/24)
*Malý katechysmus s otázkami a odpowědmi pro neimenssj djtky cýsařských králowských zemj(1/40)
*Malý kouzelník(1/148)
*Malý kouzelník(1/108)
*Malý král. Zatykač.(1/90)
*Malý národní kalendář pro čas a věčnost na obyčejný rok ...(1/595)
*Malý Pjsař, čili, Praktické nawedenj k prwopočátečnjmu psanj pro učitele a pěstauny(1/84)
*Malý Pražský kalendář(1/1658)
*Malý průvodce pražský(1/64)
*Malý Richelieu na prvním potýkání(1/112)
*Malý Robinson(1/64)
*Malý rostlinář, čili, Popsání a vyobrazení některých rostlin dle řádů přirozených(1/48)
*Malý sběratel brouků(1/86)
*Malý schematismus, čili, Seznam ulic a náměstí král. hlavního města Prahy podle nového číslování domů(1/232)
*Malý slovník kapesní jazyka českého i německého.(1/868)
*Malý trubač(1/109)
*Malý veselý kalendář obrázkový na obyčejný rok(1/577)
*Malý vesmír(1/40)
*Malý vévoda(1/52)
*Malý výbor z veškeré literatury české(1/564)
*Malý výbor ze staročeské literatury(1/112)
*Malý vyprávěč(1/95)
*Malý wěneček ze ssesti powjdek uwitý(1/22)
*Malý zelinář aneb krátké naučenj o zahradnictwj kuchynském(1/112)
*Malý zeměpisný atlas(1/58)
*Malý zvěrolékař, aneb, Dobytčí lékařství(1/168)
*Malý živočichopis(1/210)
*Malým srdéčkům(1/111)
*Máme-li cestovati?(1/18)
*Mamzel Angott(1/99)
*Mamzelľ Nitouche(1/31)
*Mandel šelmovství a kousků Krakonošových(1/180)
*Manifest a patent císařský, daný dne 20. září 1865, v příčině zastavení platnosti zákona o zastupitelstvu říšském(1/34)
*Manifest mladočeský o úmluvách vídeňských(1/40)
*Manna(1/259)
*Manualník M. Vácslava Korandy t. ř. Rukopis bibliothéky klementinské(1/246)
*Manžel(1/384)
*Manžel z ochoty(1/216)
*Manželova přítelkyně(1/81)
*Manželství(1/36)
*Mapa Království českého(1/7)
*Mapa království českého(1/1)
*Mapa oboru zemského(1/1)
*Mapa okolí Tábora(1/3)
*Mapa okresu Lomnického na Jičínsku(1/1)
*Mapa Slovanského světa(1/5)
*Mapa zastupitelských a soudních okresů Kr.Vinohradského a Jílovského, které tvoří cís.král.politický a školní okres Král.Vinohradský(1/2)
*Mapy okresních hejtmanství(1/13)
*Maran a Onýra(1/96)
*Marek Viskonti(1/415)
*Märchen-Buch(1/248)
*Maria Antonia, oder, Dresden vor hundert Jahren(1/615)
*Maria Dobré Rady(1/387)
*Maria Felicia Orsini(1/64)
*Maria matka dobré rady(1/480)
*Maria pomocnice křesťanů aneb Nadpřirozený pramen milosti ve Filipsdorfu(1/201)
*Maria v starém zákoně předpověděna a předobrazena(1/224)
*Mariae Verkündigung von Rembrandt(1/52)
*Mariana(1/120)
*Marianischer Tugendspiegel(1/56)
*Marianské čtenj pro lid katolický(1/106)
*Marianské dítko(1/18)
*Marica(1/162)
*Marie(1/106)
*Marie a Flora(1/160)
*Marie Calderonová(1/170)
*Marie Červinková-Riegrová(1/114)
*Marie Potocká(1/36)
*Marie Riegrová rodem Palacká(1/207)
*Marie Stuartovna(1/144)
*Marie Šťastná(1/226)
*Marie Terezie(1/141)
*Marie, dcera pluku(1/62)
*Marienbad(1/240)
*Marienbad et ses différens moyens curatifs dans les maladies chroniques(1/431)
*Marienbad, seine Heilquellen und Umgebung(1/182)
*Marienbader Gedenkbuch(1/324)
*Marienbads Heil-Quellen.(1/340)
*Marietta(1/78)
*Marina(1/268)
*Marinka(1/36)
*Márinka(1/54)
*Márinka(1/339)
*Marino Marinelli, aneb, Krvavá svatba(1/1366)
*Marka Aurelia Antonina řjmského samowladaře Zápisky, které sobě samému snesl(1/211)
*Marka Tullia Cicerona Kato starší, čili, O stáří(1/80)
*Marka Tullia Cicerona Knihy o přátelstwj nadepsané Lélius(1/160)
*Marka Tullia Cicerona O nejvyšším dobru a zlu knihy patery(1/225)
*Marka Tullia Ciceróna Spisy filosofické(1/52)
*Marktordnung für die königliche Hauptstadt Prag(1/55)
*Markvart z Vartemberka(1/160)
*Markytánka(1/68)
*Markýz Villemer(1/314)
*Markýza podvodnice(1/280)
*Markýza s trojím srdcem(1/324)
*Marnosti(1/78)
*Marnotratnice(1/212)
*Marnotratnjk, anebo, Gaký žiwot, takowá smrt(1/144)
*Marnotratný syn(1/96)
*Marta, nebo, Trh v Richmondu(1/111)
*Martin Engelbrecht, geho Přjhody a Cesty(1/80)
*Martin Luba(1/90)
*Martin Medek, arcibiskup pražský(1/228)
*Martin Oliva(1/240)
*Martin Puškar(1/146)
*Martina Kabátníka Cesta z Čech do Jerusalema a Kaira r. 1491-92(1/66)
*Maruše(1/160)
*Maruška(1/238)
*Marxovská sociální demokracie(1/131)
*Maryša(1/102)
*Mařenčin Kossjček(1/234)
*Mářj Magdalena(1/95)
*Maskovaná milenka(1/400)
*Masopust v Soběslavi(1/170)
*Masopustní večeře(1/54)
*Mastičkář.(1/308)
*Mašinkář(1/84)
*Matčin podvod(1/80)
*Matčino dílo(1/116)
*Matěje Havelky Básně(1/184)
*Matěje Kopeckého Komedie a hry(1/314)
*Mater Dolorosa(1/478)
*Material k slovníku technologickému(1/526)
*Materiál k technologickému slovníku vinařskému(1/14)
*Materiál ku slovníku technologickému pro průmysl pivovarský(1/192)
*Materialien zu Sprachübungen für Schulen(1/116)
*Materialismus a křesťanství(1/56)
*Materská láska a bratrská wěrnosť, aneb, Nebezpečenstwj welikého města(1/132)
*Mateř a dcera Zuzany Černínové z Harasova(1/84)
*Mateřským školám(1/112)
*Mathematikové v Čechách od založení university Pražské až do počátku tohoto století(1/120)
*Matice školská a občanstvo(1/36)
*Matka Boží Tuřanská(1/120)
*Matka vychovatelka dítek(1/72)
*Maxmilian císař mexický(1/58)
*Maxmilián Rumpal, prachatický primator(1/212)
*Mazepa(1/468)
*Mdra. Vladislava Šíra Ptactvo české.(1/606)
*Meč(1/1130)
*Meč a kalich(1/228)
*Měděný had(1/212)
*Medik a medicina(1/26)
*Medizinisch-praktische Abteilung über die asiatische Cholera(1/144)
*Medřická(1/374)
*Medvěd a víla(1/98)
*Mefistofela(1/134)
*Mechy české(1/360)
*Mechy jatrovkovité (Hepaticae) květeny české(1/82)
*Mein Wanderbuch(1/777)
*Meine Beobachtungen über die eigenthümlichen Wirkungen der Bäder in Marienbad, und die der Trinkquellen daselbst(1/113)
*Meine Heimat, das Kuhländchen(1/524)
*Meir Ezofovič(1/367)
*Mejrima a Husejn(1/92)
*Měkkýši třetihorních usazenin sladkovodních v severozápadních Čechách(1/120)
*Melanie(1/262)
*Mělnicko(1/222)
*Melodie(1/139)
*Mémoire sur la dispersion de la lumiere(1/232)
*Memorandum aus der von Sr. fürstl. Gnaden ... Alois Joseph Freiherr von Schrenk auf Notzing, Fürsterbischof von Prag ec. ec im Monate Juni 1839 unternommenen Canonischen Reise in die erzbischöflichen Landvikariate der Prager Erzdiözese(1/41)
*Mene tekel(1/96)
*Měnový a finanční problém československého státu : výsledky písemné ankety o úpravě měny a likvidaci válečných břemen, uspořádané komisí pro přechodné hospodářství při Obchodní a živnostenské komoře v Praze(1/70)
*Menší cesty(1/405)
*Menší pečeť kapitoly Vyšehradské(1/40)
*Merendy(1/2230)
*Merkwürdige Schicksale Robinson Crusoe's(1/61)
*Měřické a perspektivní rejsování od svobodné ruky(1/170)
*Měřictví pro žáky obecných škol(1/52)
*Měřičství pro školy mistrovské, odborné a řemeslnické(1/122)
*Mesiáš(1/1261)
*Měsíčky(1/49)
*Městem mrtvých(1/172)
*Město a panství Telč(1/314)
*Město Královské Vinohrady(1/210)
*Mešní a obřadní knížka pro lid(1/340)
*Mešní zpěvník pro žáky a žákyně na školách národních(1/72)
*Měšťané a študenti, aneb, Oblehnutí Prahy od Švédů(1/104)
*Měšťanská šlechta