System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*K dějinám našeho probuzení.(1/304)
*K dějinám stolice jazyka českého při pražské universitě(1/24)
*K dějinám třicetileté války od r. 1621 do r. 1648(1/144)
*K dějinám vzdělanosti(1/118)
*K historii Židů v Čechách, na Moravě a v Slezsku 906 až 1620(1/1130)
*K nastávajícím volbám sněmovním(1/10)
*K objasnění našich domácích sporů(1/68)
*K osnově zákona proti nebezpečným snahám socialistickým v Rakousku(1/14)
*K otázce školní(1/88)
*K otázce volební reformy(1/86)
*K slovanskému jihu(1/248)
*K té obraně "reformatorův" a "reformace"(1/147)
*K Uprkovým lunetám na škole Vesnině(1/27)
*K volbám!(1/16)
*Kabát dolů!(1/76)
*Kain(1/118)
*Kain(1/40)
*Kain(1/122)
*Kain(1/4)
*Kaiser Ferdinand der Gütige und die Revoluzion vom Jahre 1848(1/1154)
*Kaiser Ferdinand I. und seine Zeit(1/998)
*Kaiser Karl's des fünften Ende(1/110)
*Kaiser Karlsbad und dieses weit berühmten Gesundheitsortes Denkwürdigkeiten, für Kurgäste, Nichtkurgäste und Karlsbader selbst(1/306)
*Kaiser Leopold der Zweite und seine Zeit(1/725)
*Kaiser-Karlsbad, im Jahre MDCCCXXII(1/317)
*Kaiserthum und Papstthum(1/222)
*Kaja Plinia Sekunda Přírodopis(1/32)
*Kaleidoskop(1/78)
*Kaleidoskop(1/262)
*Kalendář "Humoristických listův"(1/196)
*Kalendář Besed lidu na obyčejný rok(1/591)
*Kalendář Čechů vídeňských na rok(1/705)
*Kalendář českých rodin na rok(1/332)
*Kalendář dělnictva česko-slovanského na obyčejný rok 1881(1/99)
*Kalendář hospodářský na rok Páně(1/5659)
*Kalendář katolicko-politické jednoty pro království české na obyčejný rok(1/253)
*Kalendář koruny české na obyčejný rok(1/2540)
*Kalendář ku poctě nejsvětějších srdcí Pána Ježíše a Panny Marie pro katolický lid na obyčejný rok(1/2929)
*Kalendář na obecnj rok po narozenj Krysta Pána 1826(1/52)
*Kalendář neodvislého dělnictva(1/112)
*Kalendář paní a dívek českých na rok(1/2551)
*Kalendář politických a kulturních událostí v roce ...(1/531)
*Kalendář Selského spolku na rok 1886(1/164)
*Kalendář učitelský na rok(1/127)
*Kalendář Ústřední Matice školské na rok(1/1038)
*Kalendář Zlaté Prahy(1/238)
*Kalevala(1/962)
*Kalibův zločin(1/258)
*Kalifornické povídky(1/212)
*Kalich krve, aneb, Pomsta náleží Hospodinu(1/145)
*Kalich, meč a kříž(1/150)
*Kallilogie, čili, O výslovnosti(1/126)
*Kaloše(1/20)
*Kalvarie(1/42)
*Kam přivádí modní vychování(1/124)
*Kam se poděli z historie zmizelí Markomané a Kvádi?(1/52)
*Kambysés a podání starověké.(1/104)
*Kamenná newěsta(1/80)
*Kamenná newěsta, aneb, Láska a žárliwost(1/44)
*Kamenný obraz(1/47)
*Kamenouhelný útvar ve středních Čechách(1/90)
*Kamilla(1/55)
*Kampelíkovy kolaturní spořitelny v létech šedesátých(1/52)
*Kamzikostřelci, aneb, Císař Maxmilian na stráni Martinské(1/100)
*Kanalisace a systém zavlažování, zařízený v Berlíně, ve Vratislavi a Gdansku, čištění a odvodňování král. hlavního města Prahy(1/20)
*Kanalisování Mohanu z Frankobrodu až ke vtoku do Rýna(1/16)
*Kanárek(1/74)
*Kanárek, nebo, Bůh vede všecko k dobrému(1/118)
*Kancelářské obrázky(1/202)
*Kancionál(1/361)
*Kancionál Cyrillský pro školu i chrám(1/228)
*Kancionál, aneb, Citara nowého zákona prawého Boha(1/752)
*Kancionál, čili, Sbjrka cjrkewnjch i domácjch, po celý rok naskrz takměř w každé osadě užjwaných pjsnj(1/696)
*Kancionálek, čili, Sbjrka nábožných Katolických Pjsnj k rozmnoženj weřegné i domácj pobožnosti(1/424)
*Kancyonál, aneb, Pjsně nowé hystorycké, na dni swátečnj přes celý rok, zwlássť kteřj se od starodáwna w cýrkwi Božj, a w této křesťanské Cžeské zemi swětj(1/360)
*Kancyonal, to gest, Kniha Žalmů y Pjsnj duchovnjch(1/1000)
*Kandidáti existence(1/118)
*Kann ein Staat auch ohne allen Einfluß der Religion wohl bestehen?(1/216)
*Kanon veliký svatého Ondřeje, arcibiskupa Krétského(1/66)
*Kantáta zpjwaná od sskolnj mládeže dne 9. Řjgna 1820 při slawném poswěcenj sskoly(1/8)
*Kantůrčice(1/219)
*Kapelník a jeho chovanec(1/118)
*Kapesní atlas zeměpisný(1/70)
*Kapesní kniha pro inženýry, techniky, žáky průmyslových škol a praktické strojníky(1/632)
*Kapesní logarithmické tabulky(1/172)
*Kapesní slovníček novinářský a konversační.(1/1416)
*Kapesní slovník jazyka českého a německého.(1/735)
*Kapesní slovník novinářský v němž se nacházejí zvláště slova z cizích jazykův(1/384)
*Kapesní slovník polsko-český i česko-polský(1/528)
*Kapesní Slovník světový(1/720)
*Kapesní tabulky logarithmické jakož i jiné důležité tabulky pomocné jež pro školy střední upravil a sestavil F.J. Studnička(1/168)
*Kapitán Barrov(1/57)
*Kapitán Dreyfus(1/1722)
*Kapitánowa dcera(1/130)
*Kapitola hlawnjho chrámu Páně sw. Wjta w Praze za času sw. Jana Nepomuckého(1/16)
*Kapitoly o poměrech společenských(1/128)
*Kaple špulířská v proboštském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci(1/28)
*Kaplička pod lipami(1/98)
*Kaptal(1/118)
*Karakter(1/116)
*Karakter(1/502)
*Káranec(1/290)
*Karbaníci(1/79)
*Karbaník(1/100)
*Kardinal Richelieu(1/788)
*Kardinál Schwarzenberg(1/57)
*Karel Bedřich Gauss(1/57)
*Karel čtwrtý(1/192)
*Karel Demailly(1/528)
*Karel Havlíček(1/288)
*Karel Havlíček Borovský(1/619)
*Karel Havlíček Borovský(1/56)
*Karel Havlíček Borovský před pražskou porotou v r. 1849(1/32)
*Karel Havlíček před porotou Pražskou dne 13. dubna 1849(1/52)
*Karel Hynek Mácha(1/123)
*Karel IV. otec vlasti(1/235)
*Karel IV. před Frankensteinem(1/452)
*Karel Skreta, maljř(1/136)
*Karel Škréta Šotnovský ze Závořic(1/21)
*Karl Ignatz Tham's Böhmische Sprachlehre zum Gebrauche der Deutschen(1/260)
*Karl Ignaz Tham's neues deutsch-böhmisches topographisch-geographisches Wörterbuch oder Zeitungslexikon(1/20)
*Karl Ignaz Thams Lehrbuch für Anfänger in der böhmischen Sprache in grammatischen syntaktischen Uebungen(1/300)
*Karl Ignaz Thams Neuester möglichst ausführliches und vollständiger deutsch-böhmischer geographisch-topographisch-mythologischer Taschen-Nomenclator, oder, Nenner eigener Nahmen(1/72)
*Karl Ignaz Thams neuestes ausführliches und vollständiges deutsch-böhmisches synonymisch-phraseologisches Nationallexikon oder Wörterbuch(1/704)
*Karl Ignaz Thams Neuestes ausführliches und vollständiges deutsch-böhmisches synonymisch-phraseologisches Nationallexikon oder Wörterbuch(1/652)
*Karl Nikl's nachgelassene Blätter(1/372)
*Karla Al. Vinařického Sebrané spisy(1/850)
*Karla Amerlinga Orbis Pictus, čili, Svět v obrazích(1/122)
*Karla Havlíčka Rodinné listy brixenské(1/238)
*Karla Havlíčka život, působení a význam(1/78)
*Karla Marxa Ekonomické nauky(1/202)
*Karla Ningera Historie literatury české(1/216)
*Karla Sudimíra Šnaidra Básně(1/172)
*Karla Vlasáka Básně(1/128)
*Karla Wladislawa Zapa Wšeobecný zeměpis.(1/1676)
*Karlsbad(1/322)
*Karlsbad(1/294)
*Karlsbad in geschichtlicher, medicinischer und topographischer Beziehung(1/489)
*Karlsbad in medizinischer, topographischer und geselliger Beziehung(1/267)
*Karlsbad und seine Heilwirkung(1/212)
*Karlsbad, seine geognostischen Verhältnisse und seine Quellen(1/121)
*Karlsbad, seine Gesundbrunnen und Mineralbäder in geschichtlicher, topographischer, naturhistorischer und medicinischer Hinsicht(1/395)
*Karlsbader Führer in Portemonnaie(1/119)
*Karlsbader Gedenkbuch(1/312)
*Karlstein(1/45)
*Karlův Týn i veškeré jeho části s přehledem dějepisným(1/58)
*Karneval v Římě(1/54)
*Karola Winarzyckiego o stanie obecnym literatury czeskiéj(1/38)
*Karolina Světlá(1/228)
*Karolina Světlá, její život a její spisy(1/160)
*Karolinská epopeja(1/582)
*Karoljny Pichlerowé Šwédowé w Praze(1/439)
*Karpatský hrnčíř(1/78)
*Karten zur Geschichte des heutigen Österreichisch-ungarischen Reichs-Territoriums(1/24)
*Karthaginka(1/98)
*Kašpárkovo dobrodružství u loupežníků : romanticko-loupežnická historie o 3 jednáních pro pobavení dětí. Kašpárkova sázka : aktovka(1/36)
*Katalog českých knih od 1. 1774 až do konce r. 1839(1/82)
*Katalog der Ausstellung von 10 grossen Cartons Joh. Friedr. Overbeck's, sowie anderer Arbeiten dieses Meisters und mehrer seiner Zeitgenossen(1/36)
*Katalog der Ausstellung von Werken des Landschafts- und Genremalers Carl Spitzweg veranstaltet von der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde(1/11)
*Katalog der Ausstellung von Werken Wassili Werestschagins(1/22)
*Katalog der Gemälde-Galerie im Künstlerhause Rudolfinum zu Prag(1/371)
*Katalog der Gemälde-Galerie im Künstlerhause Rudolfinum zu Prag 1912(1/432)
*Katalog der Kunst-Ausstellung der Gesellschaft patriot. Kunstfreunde(1/75)
*Katalog der Kunstausstellung der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde(1/43)
*Katalog der Kunst-Ausstellung der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde(1/170)
*Katalog der Kunstausstellung der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in Prag(1/25)
*Katalog der Kunst-Ausstellung der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in Prag(1/54)
*Katalog der Kunst-Ausstellung der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in Prag(1/110)
*Katalog des gesammten an den Volksschulen der königgrätzer Diözes angestellten Lehrpersonals für das Jahr 1832(1/96)
*Katalog des gesammten an den Volksschulen der königgrätzer Diözes angestellten Lehrpersonals für das Jahr 1833(1/100)
*Katalog des gesammten an den Volksschulen der königgratzer Diözes angestellten Lehrpersonals für das Jahr 1834(1/104)
*Katalog des gesammten an den Volksschulen der königgrätzer Diözes angestellten Lehrpersonals für das Jahr 1844(1/108)
*Katalog des gesammten an den Volksschulen der königgräzer Diözes angestellten Lehrpersonals für das Jahr 1848(1/114)
*Katalog knihovny statistické kanceláře královského hlavního města Prahy(1/358)
*Katalog krajinské průmyslové, hospodářské a národopisné výstavy v královském horním městě Příbrami, ...(1/100)
*Katalog krajinské, hospodářské a průmyslové výstavy v Chrudimi v měsíci srpnu roku 1881(1/138)
*Katalog mezinárodní výstavy psů všech druhů(1/58)
*Katalog obchodního oddělení(1/350)
*Katalog obrazárny v Domě umělců Rudolfinum v Praze(1/327)
*Katalog obrazárny v Domě umělců Rudolfinum v Praze(1/487)
*Katalog okresní výstavy školské v Chrudimi(1/54)
*Katalog retrospektivní výstavy(1/368)
*Katalog slovanských knih(1/32)
*Katalog souborné výstavy Jana hraběte Harracha(1/30)
*Katalog Školského oddělení na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895(1/292)
*Katalog umělecko-průmyslových sbírek severočeského průmyslového musea v Liberci(1/102)
*Katalog Výstavy spolku honebního a na ochranu zvěře v království Českém(1/34)
*Katalog výstavy školské(1/133)
*Katastrofy dlouhé chvíle(1/64)
*Katechetika(1/268)
*Katechismus budování důlního pro podůlní a dozorce(1/288)
*Katechismus dějin filosofie(1/42)
*Katechismus dějin umění(1/285)
*Katechismus der Naturgeschichte(1/242)
*Katechismus Heidelberský(1/116)
*Katechismus ku volbám poslanců sněmovních pro obce venkovské, pak pro města a průmyslová místa(1/20)
*Katechismus náboženství katolického pro školy obecné(1/196)
*Katechismus o chowánj owocnych stromu, aneb, Krátké ponaučenj o sstěpárstwj, sslechtěnj a užjwanj owoce(1/66)
*Katechismus o svatých obřadech církve katolické(1/244)
*Katechismus o zařízení, obstarávání a přenosu síly stálých parních kotlů a parních strojů čili výklady otázkám dávaným při zákonité zkoušce pro topiče a strojdozorce(1/167)
*Katechismus pro obecnj lid a odrostlau i dospělegssj sskolnj mládež(1/324)
*Katechismus s biblickou dějepravou(1/410)
*Katechismus v příkladech(1/78)
*Katechismus z nařízení Sněmu Tridentského k pastýřům duchovním a z rozkazu Pia V., papeže římského na světlo vydaný(1/632)
*Katechismus záloženský, aneb, Co věděti má každý člen a každý vkladatel záložny(1/100)
*Katechismus, čili, Výklad katolického náboženství pro národní školy(1/152)
*Katechismus, čili, Výklad náboženství katolického pro obecné školy(1/146)
*Katechismus, to jest, Hlavní pravdy učení křesťanského evangelického(1/200)
*Katechysmus Doktora Martina Lutera(1/168)
*Katechysmus Ženichůw, gednagjc o wssech potřebných zpráwách, které Pastýřowé duchownj Ženichům a Newěstám před spogenjm manželstwa gegich, též Manželům, Rodičům, Dětem, a Bábam spasytedlně magj nawrhnauti(1/190)
*Kater Murr und Pudel Lustig(1/151)
*Kateřina z Pernštýna(1/88)
*Kateřina z Poděbrad(1/66)
*Katholische Andachts-Lieder für das ganze Kirchenjahr(1/543)
*Katolická dogmatika, čili, Učení víry katolické pro lid obecný(1/326)
*Katolická Missionární knížka, aneb náwod ku křesťanskému žiwotu(1/433)
*Katolická Missionární Knížka, aneb, Výborné duchovní Cvičení v pravém křesťanském obcování(1/362)
*Katolická modlící knížka pro školní mládež(1/176)
*Katolická modlitebnj a poučugjcj knjžka pro sskolnj mládež od Josefa Mjr. Pohořelého(1/145)
*Katolická Modlitebnj Knjžka(1/331)
*Katolická modlitebnj knjžka pro djtky(1/179)
*Katolická morálka, čili, Učení katolických mravů, pro lid obecný(1/664)
*Katolické pobožnosti(1/265)
*Katolické učení a legendy slovem a obrazem, čili, Křesťansko-katolická kniha pro dům a rodinu(1/922)
*Katolický cjrkewnj děgepis, s obzwlásstnjm zřenjm na Reformacj(1/404)
*Katolický Katechismus ku potřebě školní i domácí spracovaný dle zásad, provinciální Synodou Pražskou z r. 1860(1/258)
*Katolický katechismus pro žáky dospělejší(1/112)
*Katolický katechismus, čili, Výklad křesťansko-katolického učení s nákresem dějin náboženských(1/264)
*Katolický kostelník(1/224)
*Katolický zpěvník(1/318)
*Katrina(1/52)
*Katynka Heilbronská(1/100)
*Kauzelná Pjssťala, neb, Na odslauženau w Klewetnjku(1/60)
*Kavkaz(1/383)
*Kawkaz(1/110)
*Kázaní na nejznámější menší aneb nezasvěcené svátky církevního roku(1/368)
*Kázání na všecky neděle a svátky celého roku a řeči postní(1/748)
*Kázání na všecky neděle a svátky v roce církevním jakož i některé příležitostné řeči.(1/636)
*Kázání na všecky neděle a svátky v roce církevním jakož i některé příležitostné řeči.(1/636)
*Kázání na všecky svátky blahoslavené Marie Panny(1/382)
*Kázání postní(1/116)
*Kázání v podobenstvích a v příkladech na všecky neděle a svátky roku církevního(1/572)
*Kázanj na wssecky neděle a swátky celého roku(1/331)
*Kázanj na wssecky neděle a swátky w roce připadagjcj(1/818)
*Kázanj na wssecky slawnosti a swátky celého roku(1/418)
*Kázanj na zaswěcené swátky celého roku(1/590)
*Kázanj Nedělnj(1/530)
*Kázánj o swatém manželstwj na Ewangelium swatého Jana w II. kap. 1-12(1/16)
*Kázanj Postnj(1/242)
*Kázánj postnj Jozefa Rautenkrance(1/224)
*Kázanj swátečnj, postnj a některá nedělnj(1/1172)
*Kazatel Wakefieldský(1/290)
*Kazatelé slovanští(1/938)
*Kazimir(1/112)
*Každý má svého konjčka, anebo, Pokuta za zradu(1/138)
*Každý stav vzděláním prospívá(1/64)
*Kde jest reformace?(1/496)
*Kde jsme žili ...(1/87)
*Kde třeba hledati prostředky nápravy nynější společnosti, v církvi, nebo v zásadách nynějšího světa?(1/162)
*Kdo by to byl řekl!(1/54)
*Kdo hřích páše, stává se otrokem hříchu(1/127)
*Kdo chce, najde Kalifornii i ve vlasti(1/76)
*Kdo jsou a co chtějí křesťanští sociálové?(1/16)
*Kdo má prawdu, nekatoljk - čili katoljk?(1/134)
*Kdo s slzami rozsívá, s plesem pak požívá(1/148)
*Kdo sepsal Kralodvorský rukopis roku 1817?(1/86)
*Kdo zlé strojí, nech se zlého bojí(1/77)
*Kdybych byl králem(1/84)