System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*U Buřilů(1/144)
*U českého lva(1/197)
*U dvora(1/67)
*U Hesounů(1/112)
*U lidožroutů(1/247)
*U maminky(1/358)
*U moře(1/40)
*U nás(1/416)
*U řezaček(1/160)
*U snědeného krámu(1/590)
*U studánky(1/183)
*U Trúby Štramberské(1/256)
*Uarda(1/558)
*Über das Verhältniss der beiden Volksstämme in Böhmen(1/56)
*Über den Einfluss der Bewölkung auf den täglichen Temperaturgang in Prag(1/10)
*Über den gegenwärtigen Stand der böhmischen Literatur und ihre Bedeutung(1/104)
*Über den täglichen Gang der Luftdruckes und der Lufttemperatur in Prag(1/17)
*Über den täglichen Gang der Lufttemperatur in Prag(1/41)
*Über den täglichen Gang des Regenfalles(1/36)
*Über den Weinbau in Böhmen(1/27)
*Über die Bedeutung, Abwandlung und Gebrauch der čechischen Zeitwörter(1/224)
*Über die chemische Zusammensetzung verschiedener Ackererden und Gesteine Böhmen's und über ihren agronomischen Werth(1/120)
*Über die Torfmoore Böhmens in naturwissenschaftlicher und nationalökonomischer Beziehung mit Berücksichtigung der Moore der Nachbarländer(1/253)
*Über die Ungewißheit einiger astronomischen Fixpunkte bei der Entwerfung einer Karte von Persien und der asiatischen Türkey(1/40)
*Über die Veränderungen der čechischen Sprache, nebst einer čechischen Chrestomathie seit dem 13. Jahrhunderte bis jetzt(1/264)
*Über Formelbücher, zunächst in Bezug auf bömische Geschichte(1/216)
*Über Gerbesäure in frischen und trockenen Pflanzenkörpern in Hinsicht auf Färbekunst und Gerberey(1/30)
*Über König Wenzel von Böhmen als deutschen Liederdichter und über die Unechtheit der altböhmischen Píseň milostná krále Václava I.(1/56)
*Übersichts-Karte über die im vormaligen Saazer Kreise Böhmens befindlichen Bergwerksmasse(1/56)
*Ubohá Milena(1/62)
*Ubohá Terezka(1/30)
*Ubohý hříšník(1/84)
*Ubohý Ilja(1/176)
*Ubohý Jeník(1/94)
*Učebná i cvičebná kniha jazyka německého(1/294)
*Učebná kniha katolického náboženství(1/128)
*Učebná kniha katolického náboženství pro nižší třídy středních škol(1/152)
*Učebná kniha silozpytu čili fysiky(1/514)
*Učebná knížka zeměpisu pro vyšší třídy obecných škol na Moravě a v Slezsku(1/76)
*Učebná knížka zeměpisu pro vyšší třídy obecných škol.(1/68)
*Učebné listy jazyka anglického pro samouky(1/764)
*Učebnice jazyka francouzského(1/330)
*Učebnice národohospodářské politiky(1/100)
*Učebnice psychologie zkušebné pro školy střední a ústavy učitelské(1/194)
*Učebnice zeměpisu obecného i rakouskouherského pro školy střední a ústavy učitelské(1/396)
*Učebnj kniha o hedwábnictwj(1/92)
*Učedlnjk a učitel w gedné osobě, aneb, Člowěk w bdjcjm snu na tomto pomjgegjcjm swětě, od početj až ku hrobu wesskerého žiwobytj swého(1/236)
*Učená Čechya(1/78)
*Učená rozprava Jana Brázdy, sedláka ze Zlámané Lhoty, o Jsoucnosti Boží, čili, Druhý výstřel proti nábožnému spisu Alfonsa Šťastného o spasení po smrti(1/118)
*Učení katolického náboženství pro první třídu středních škol(1/100)
*Učení mistra Jana Husi, na základě latinských i českých spisův jeho, jakož i odsouzení Husovo na sněmu Kostnickém(1/388)
*Učení Petra Chelčického o Eucharistii(1/116)
*Učení staroindické, jeho význam u vznikání a vyvinování názorů zvlášť křesťanských a vůbec náboženských.(1/1384)
*Účetnictví hospodáře(1/20)
*Účetnictví pro pokračovací školy průmyslové jakož i ku potřebě samostatných živnostníků(1/152)
*Účetnictví samosprávy obecní(1/106)
*Učitel ve francouzském zajetí(1/54)
*Učitelský kalendář na ...(1/271)
*Učitelský kalendář na rok 1872(1/102)
*Učitelstvo a politika(1/52)
*Udatný krejčík(1/18)
*Údolí Vltavské mezi Prahou a Kralupy(1/104)
*Ueber das Olmützer Stadtbuch des Wenzel von Iglau(1/126)
*Ueber das Verhältniss des Königs Georg von Böhmen zu Papst Pius II(1/44)
*Ueber den Begriff der Physiologie, ihre Beziehung zu den übrigen Naturwissenschaften, und zu andern wissenschaftlichen und Kunst-Gebieten, die Methoden ihrer Lehre und Praxis, über die Bildung zum Physiologen, über Errichtung physiologischer Institute(1/24)
*Ueber den guten Geschmack bei ländlichen Kunst - und Gärten - Anlagen und bei Berbesserung wirtlicher Landschaften. Durch Beispiele erläutert(1/268)
*Ueber den zweckmässigen Gebrauch der versendeten Mineralwasser Marienbads besonders aber des Kreuzbrunnens in den verschiedenartigsten chronischen Krankheiten der Menschen(1/117)
*Ueber die Anlegung einer Obstorangerie in Scherben und die Vegetation der Gewäsche(1/518)
*Ueber die Krankheiten und Berlezzungen der Frucht oder Gartenbäume(1/268)
*Ueber die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen und Mundarten der slawischen Nation(1/134)
*Ueber die Verbreitung des Kali und der Phosphorsäure in den Gesteinen Böhmens, über die chemische Zusammensetzung der letzteren und ihre Verwendbarkeit zu agronomischen Zwecken(1/56)
*Ueber Erziehung guter auch neuer Obst – und Spielarten auf kernstämmen ohne Veredlung(1/134)
*Ueber Formelbücher, zunächst in Bezug auf böhmische Geschichte(1/152)
*Ueber Ursache, Wesen und Heilart des Bluthustens bei beiden Geschlechtern in den Jahren der Blüthe und der Kraft(1/190)
*Uebersicht der ortographischen Regeln, bestehend in einer Sammlung moralischer Sätze, Sprichwörter mit Erläuterungen, Denk- und Sittensprüchen, Erzählungen und Fabeln, zum Diktando- und Vorschiriftenschreiben(1/272)
*Uhlonosné útvary v Tasmánii(1/224)
*Uhrančivé oči(1/219)
*Uhry a Rakousko(1/260)
*Uhry od roku 1444-1460(1/820)
*Uiber die Standeswahl(1/65)
*Uiber die Wirkungen und Anwendung der Heilquellen zu Franzensbad(1/112)
*Uiber Lehrmethode in Volksschulen für Präparanden, Katecheten und Lehrer, nebst einem Anhange vom Präparandenunterrichte für Musterlehrer(1/392)
*Uiber Spiralfaserzellen in dem Haargeflechte der Trichien(1/12)
*Ukazatel poplatků, sazeb kolkových a tarifních, předpisů o důkazech atd.(1/30)
*Ukázka fraseologie česko-německé a německo-české(1/336)
*Úkoly a návod ku počítání z paměti(1/124)
*Úkoly Národohospodářského ústavu při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze dle názorů jeho zakladatelů(1/96)
*Ukradené dítě(1/92)
*Ukradené štěstí(1/98)
*Ukradený klenot(1/76)
*Ukradený Střewjc, aneb: prawý důkaz wěrnosti(1/44)
*Ulana(1/153)
*Uloupená dívka(1/65)
*Umdlené duše(1/320)
*Umělé pěstování ryb v Čechách(1/36)
*Umělecká řemesla v Čechách, jak hynou - a jak by prospívala?(1/40)
*Umělecké album Julia Mařáka(1/13)
*Umění hospodářské ve všech odvětvích orby a chování dobytka(1/510)
*Umění nad bohatství(1/129)
*Uměnj počtářské s obzwláštnjm ohledem na řemesla(1/232)
*Uměnj porodnické, k užitku ženám při porodu obsluhugjcjm(1/314)
*Uměnj, kořalku bez násilj potlačiti, aneb, Nejlepssj prostředkowé k zamezenj kořalečnjho moru(1/180)
*Umriss einer kurzen Geschichte des Leutmeritzer Bisthums im königreiche Böhmen, nebst einigen genealogischen Denkwürdigkeiten über das Alter und die Verdienste der böhmischen Familie Chlumczansky von Przestavlk und Chlumczan(1/112)
*Umrlčí ruka, aneb, Nový Monte Christo(1/1728)
*Úmrtnosť v Praze a na předměstích v letech 1881-1890(1/20)
*Umučení a oslavení Pána našeho Ježíše Krista podle čtyř evangelií(1/580)
*Undina(1/95)
*Unessenj pannen, anebo, Mrtwj tanečnjci u hrobky(1/92)
*Ungarn und seine Zoll-Zwischenlinie(1/72)
*Unglücksgeschichten bei schädlichen und wilden Kinderspielen(1/143)
*Unia, čili, Spojení Lutheránů s Kalvíny v Uhrách(1/204)
*Únos Sabinek(1/83)
*Únos saských kněžicův(1/66)
*Únos ze serajlu(1/48)
*Unsere 1er Jäger(1/22)
*Unsere Monarchie(1/630)
*Unterhaltungen für gebildete Leser(1/896)
*Unterhaltungen geschrieben in berufsfreien Stunden(1/301)
*Unterhaltungen mit jungen Freunden der Vaterlandsgeschichte(1/338)
*Untersuchungen über die Fauna der Gewässer Böhmens(1/145)
*Untersuchungen über die Fauna der Gewässer Böhmens(1/124)
*Úpadek(1/343)
*Upálení Jana Husa, čili, Sněm kostnický(1/288)
*Upír(1/56)
*Uplavnění řek methodou kanalizační a průběžná studia k regulaci řek vůbec se zvláštním zřetelem na řeky české(1/578)
*Uplná Knjžka k čtenj, k modlenj a k zpíwánj pro katolické křestiany(1/908)
*Úplná křesťanská a katolická Modlitebnj kniha od Mjchala Haubra(1/561)
*Úplná modlicí kniha pro prawé wěřící křesťany(1/291)
*Úplná modlitební kniha k uctění nejsvětějšího Srdce Pána Ježiše a Marie Panny(1/486)
*Úplná sbírka řečí a proslovů ke všem slavnostem spolkovým a národním(1/636)
*Úplné porovnávací tabulky měr a vah i jich cen ku snadnému užívání metrické soustavy v říši rakouské(1/164)
*Úplný adresář král. svob. hor. města Hory Kutné(1/183)
*Úplný adresář průmyslového města Humpolce(1/177)
*Úplný adresář, dějiny a památnosti královského města Německého Brodu(1/281)
*Úplný besedník(1/804)
*Úplný dobytčí lékař, to jest, Zřetelné poučení o spráwném léčení wssech nemocí koňů, howězího, skopowého a wepřowého dobytka, psů i drůbeže(1/392)
*Úplný domácí lékař(1/1466)
*Úplný domovní šematismus král. hlavního města Prahy, (Staré město - Nové město - Malá strana - Hradčany - Josefov) jakož i okolních měst Vyšehradu - Smíchova - Karlína - Vinohrad - Žižkova(1/222)
*Úplný klíč nebeského ráje(1/339)
*Úplný plán král. věn. města Vysokého Mýta(1/1)
*Úplný převod měr a vah posavadních na metrickou a naopak(1/36)
*Úplný seznam knih z odborné literatury hospodářské i prostonárodní, do konce roku 1894 vydaných nákladem vydavatelstva "Českoslovanské Matice rolnické", "Illustrovaných nauk hospodářských" atd.(1/20)
*Upomínka na den konfirmace(1/146)
*Upomínka na Jana Kollára, narozeného v Mošovcech na Slovensku dne 29. července 1793, zemřelého ve Vídni dne 24. ledna 1852(1/16)
*Upomínka na Katakoby Římské(1/112)
*Upomínka na Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze 1895(1/31)
*Upomínka na oslavu pětadvacítiletého jubilea akadem. čtenář. spolku(1/80)
*Upomínka na slavnost Krameriovu, konanou v Klatovech 28. dne září 1868(1/82)
*Upomínka na slavnost pětadvacetiletého trvání Sokola mělnického a na výroční slet sokolské župy podřipské na Mělníku ve dnech 19. a 20. srpna 1893(1/30)
*Upomínky Karoliny Světlé(1/280)
*Upomínky na Národopisnou výstavu českoslovanskou roku 1895(1/168)
*Upomínky z Východu(1/204)
*Úprava hostiny(1/104)
*Úprava vodstva na Poděbradsku i v okolí a její výsledky(1/48)
*Upravení daně z pozemků v Čechách(1/164)
*Upravení řek v Čechách a jeho význam v ohledu národohospodářském(1/42)
*Úpravy vodní v Čechách ku prospěchu hospodářství(1/40)
*Uprchlec z vlasti(1/104)
*Uprchlíci na Nové Rusi(1/160)
*Uprchlíci na Nové Rusi :(1/152)
*Upřimné slovo o organisaci našeho malého řemeslnictva a živnostnictva(1/16)
*Upřímný(1/351)
*Ur Böhmens moderna Diktning(1/220)
*Uražení a ponížení(1/416)
*Urození lupiči(1/448)
*Urozenost a vzdělanost(1/1328)
*Urozený pán a žena z lidu(1/624)
*Urozený pán a žena z lidu(1/512)
*Urozený podvodník(1/488)
*Ursprüngliche, chronologische Geschichte Böhmens(1/510)
*Ursprüngliche, chronologische Geschichte Böhmens(1/480)
*Urvasi(1/50)
*Úřadník černého kabinetu(1/126)
*Úřadování samosprávy obecní(1/106)
*Úřední sloh církevní(1/689)
*Úskalím(1/254)
*Uskoci(1/695)
*Usmířenec(1/164)
*Usslechtilá Pawlinka, aneb, Prawá ctnost wssude sstěstj dogde(1/84)
*Ústava a správa říše rakousko-uherské v soustavném přehledu(1/132)
*Ústava Spojených států(1/18)
*Ústavní práva v Rakousku(1/925)
*Ústrojí polnohospodářské, čili, Hospodářská správověda(1/443)
*Ústřední elektrická stanice král. hlav. města Prahy(1/96)
*Ústřední topení a větrání(1/203)
*Útěcha kagjcj dusse, čili, Předobrý Pastýř Kristus Pán(1/491)
*Útěcha pro stáří a duše v očistci(1/512)
*Útěcha, kterauž nalézá nábožný křesťan u wysokém stářj(1/232)
*Utěssené a milé Čtenj o Abrahamu, Izáku a Jákobu Patriassjch, to gest, Kterak Bůh Abrahama z geho wlasti powolal a do země zaslíbené uwedl ...(1/30)
*Utěssené a rozmilé Čtenj o Prorocjch, to gest, Které diwy a zázraky konal Eliáš a Elizeus, prorok Božj(1/52)
*Utěssené a rozmilé Čtenj o Tobiássowi starém i mladém, to gest, Kterak w zagetj Babilonském dobročinnost swau konal ...(1/28)
*Utěssené powjdky, obsahu poučného, oprawdiwého i žertovného k užitečnému a obweselugjcjmu čtenj(1/64)
*Utěšené povídky pro naši milou mládež(1/69)
*Utíkejte, Prajzi jdou!(1/204)
*Utonulá loď(1/104)
*Utrpení českých menšin v království Českém v roku 1897(1/32)
*Utrpením k blaženosti(1/99)
*Utrpením ke blahu, neboli, Syn vdovy(1/98)
*Utrpením ku štěstí(1/108)
*Utrpenj a smrt některých swatých mučedlnjkůw prwnjch třj stoletj wěku křesťanského(1/106)
*Útulny pijácké a osobní svoboda(1/24)
*Úvaha o vystavených předmětech firmy Ferd. Schiller na Všeobecné zemské jubilejní výstavě v Praze roku 1891(1/14)
*Úvahy a povahy(1/176)
*Úvahy a řeči Dr. Miroslava Tyrše(1/308)
*Úvahy Čecha o novém zřízení Rakouska(1/16)
*Úvahy historické a literární(1/216)
*Úvahy hospodářské(1/136)
*Úvahy národohospodářské(1/36)
*Úvahy pro jinochy(1/227)
*Úvahy vybrané z literárních, politických a náboženských spisů Josefa Mazziniho(1/522)
*Úvěr : deset přednášek(1/106)
*Úvod do analytické geometrie v prostoru /(1/126)
*Úvod do dějin nálezův(1/599)
*Úvod do drobné praxe lékařské(1/346)
*Úvod do fysikální theorie hudby Helmholtzem zbudované(1/58)
*Úvod do nauky o determinantech(1/231)
*Úvod do studia člověka a civilisace(1/511)
*Úvod do tělocviku školského(1/272)
*Úvod do tělovědy člověka(1/228)
*Úvod do zdravovědy(1/244)
*Úvod do zemězpytu, čili, Prostonárodní výklad všelikých proměn a podvratů, s nimiž země naše se potkala, prvé než nynější své tvářnosti dosáhla(1/135)
*Úvod do živlovědy(1/324)
*Úvod k jazyku německému(1/440)
*Úvod ve studium trestního hmotného práva vůbec a ve studium rakouského obecného zákonníka trestního ze dne 27. května 1852 zvláště, čili, Soubor vědomostí, kterýchž každé studium positivního práva trestního vůbec a nadzmíněného zákonníka rakouského zvláště pro jich potřebu aneb užitečnost vyhledává.(1/478)
*Úwahy o nynějších poměrech hledíc zwláště k Čechám(1/96)
*Uwedenj k počjtánj(1/106)
*Uwedenj k wnitřnj modlitbě(1/291)
*Uwedenj ku snadnému, rychlému a gistému zpamětipočjtánj(1/24)
*Uwod theoretycko-praktický k wyučowánj w počjtánj z hlawy, gakož základ k počjtánj s cyframi(1/224)
*Užitečnost a škodlivost drobnohledných ústrojencův v domácnosti i v hospodářství(1/20)
*Užitečný Spis od Doktora Grobiána wssem wůbec z upřjmnosti wydaný, w němž napomjná pilně k ostřjhánj swých mrawů a znamenitých ctnostj(1/32)