System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*M. Daniele Adama z Veleslavína práce původní(1/345)
*M. Daniele Adama z Veleslavína Překlady v ukázkách(1/311)
*M. Haubera úplná modlitební kniha pro osobu ženskou(1/579)
*M. Mikšíčka Sebrané spisy.(1/575)
*M. Montigneovy Zásady vychovatelské(1/79)
*M. Tul. Cicerona Čtwero řečj proti Luc. Katilinowi(1/200)
*M. Tullia Cicerona Řeč za T. Annia Milona(1/70)
*M. Tullii Ciceronis De divinatione libri duo(1/281)
*M. Viktorina ze Všehrd O právích země české knihy devatery(1/608)
*M.R. Kováře Všeobecné dějiny pro mládež nižších škol středních a občanských(1/288)
*M.T. Ciceronis philosophica(1/296)
*Má býti pojištění krupobitní postátněno? : dobrozdání(1/60)
*Má hvězda(1/104)
*Má stát povinnost starati se se o školu a jak?(1/36)
*Maďarsky snadno a rychle(1/60)
*Madlenka(1/236)
*Maehrische Volkstrachten(1/35)
*Mág(1/68)
*Magdalena(1/128)
*Magdalena našeho věku(1/116)
*Magelóna(1/75)
*Maggy a její dítky(1/100)
*Magister Johannes Hus und der Abzug der deutschen Professoren und Studenten aus Prag(1/340)
*Mähren unter König Rudolph dem Ersten(1/104)
*Mährens allgemeine Geschichte(1/948)
*Mährens Burgen und ihre Sagen(1/208)
*Mährens Männer der Gegenwart(1/820)
*Mährische Legende von Cyrill und Method(1/128)
*Mährische und schlesische Chroniken herausgeben im Namen der historiche-statistischen Sektion der k.k. mähr.-schl. Gesellschaft(1/622)
*Máj(1/242)
*Máj(1/78)
*Máj(1/55)
*Máj(1/329)
*Máj(1/1127)
*Majales(1/96)
*Majetkoví dravci(1/16)
*Májová noc(1/56)
*Májová pobožnost k uctění Nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie(1/538)
*Májová poesie(1/96)
*Makabejští(1/432)
*Makbeth(1/100)
*Malá diwadla pro okresy domácj(1/131)
*Mala Domácí kuchařka, čili, Kterak se v malých domácnostech jídla rozličného druhu jednoduchá i oupravnější, masitá i postní lacině a chutně připravovati mají(1/110)
*Malá Fadetka(1/268)
*Malá finanční věda(1/330)
*Malá geologie, čili, Nauka o vrstvách kůry zemské(1/176)
*Malá gramatyka Německá, oder, Kleine Deutsche Sprachlehre für die ersten Anfänger(1/256)
*Malá harfa svatých(1/64)
*Malá harfa svatých(1/64)
*Malá Chrestomatie(1/52)
*Malá kniha k čtenj pro žáky obecných sskol w cjs. král. zemjch.(1/110)
*Malá kuchařka(1/122)
*Malá logika : věda o myšlenkovém řádu(1/512)
*Malá mluvnice latinská(1/136)
*Malá pražská kuchařka(1/174)
*Malá slovesnosť, kterou za knihu učebnou a čítací pro vyšší třídy škol středních sestavili Jan Kosina a František Bartoš(1/332)
*Malá společnost(1/50)
*Malá Strana.(1/400)
*Malá včelka, čili, Návod k moudrému včelaření(1/112)
*Malá zdravověda(1/64)
*Málaviká a Agnimitras(1/101)
*Malby a písně(1/130)
*Malé děti(1/100)
*Malé hodinky k nejblaženějssí Panně Marii(1/366)
*Ma-lé no-vi-ny pro dě-ti(1/136)
*Malé okolnosti znamenitých výsledků(1/178)
*Malé povídky(1/226)
*Malé Povídky pro městské školy(1/63)
*Malé Powjdačky pro městské sskoly w cýs. král. zemjch(1/72)
*Malebné cesty po Čechách(1/104)
*Malebné cesty po Čechách(1/384)
*Malebné cesty po Praze.(1/438)
*Malebný průvodce po Jindřichově Hradci(1/151)
*Malého čtenáře cvičení-se ve čtení, myšlení a mluvení(1/184)
*Malen'kij geroj(1/64)
*Malerisch - historisches Album Königreich Böhmen(1/97)
*Malerisch-historische Skizzen aus Böhmen(1/468)
*Malerisch-historische Skizzen aus Böhmen(1/468)
*Malí jesličkáři, aneb, Bůh svých milých neopustí(1/100)
*Maličkosti(1/482)
*Malíř na cestách(1/14)
*Malj musikanti, aneb, Osm dnj na cestách(1/122)
*Maloměstské historie(1/335)
*Maloměstské klepny(1/72)
*Maloměstští diplomati(1/123)
*Malvína(1/96)
*Malý besedník.(1/200)
*Malý Bosko(1/52)
*Malý Brehm(1/1342)
*Malý Čech a Němec, čili, Prwopočátečnj české a německé cwičenj k mluwenj(1/206)
*Malý český besedník(1/192)
*Malý čtenář, neb, Čjtanka pro malé djtky(1/76)
*Malý dárek obětowaný české mládeži(1/42)
*Malý deklamátor(1/92)
*Malý domácí tajemník(1/194)
*Malý dvorný soudruh(1/98)
*Malý Eskymo a polnice, aneb: Kdo gest můg bližnj(1/144)
*Malý gratulant(1/96)
*Malý gratulant(1/84)
*Malý gratulant pro mládež(1/80)
*Malý gratulant, čili zbírka přání hodících se mládeži pro rodiče a přátele její(1/144)
*Malý hawjř, aneb: S poctiwostj neydál dogdeš(1/136)
*Malý husárek(1/108)
*Malý kancionál(1/502)
*Malý kancionál, neboli, Sbírka duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost(1/136)
*Malý kancionál, neboli, Sbírka duchovních zpěvů pro školní mládež slanské dívčí školy(1/132)
*Malý katechismus katolického náboženství(1/76)
*Malý katechismus náboženství katolického pro školy obecné(1/96)
*Malý katechismus vestminsterský pro vyučování křesťanského náboženství(1/66)
*Malý katechismus, neb, Stručný způsob vyučování dle Heidelbergského katechismu(1/24)
*Malý katechysmus s otázkami a odpowědmi pro neimenssj djtky cýsařských králowských zemj(1/40)
*Malý kouzelník(1/148)
*Malý kouzelník(1/108)
*Malý král. Zatykač.(1/90)
*Malý národní kalendář pro čas a věčnost na obyčejný rok ...(1/595)
*Malý Pjsař, čili, Praktické nawedenj k prwopočátečnjmu psanj pro učitele a pěstauny(1/84)
*Malý Pražský kalendář(1/1658)
*Malý průvodce pražský(1/64)
*Malý Richelieu na prvním potýkání(1/112)
*Malý Robinson(1/64)
*Malý rostlinář, čili, Popsání a vyobrazení některých rostlin dle řádů přirozených(1/48)
*Malý sběratel brouků(1/86)
*Malý schematismus, čili, Seznam ulic a náměstí král. hlavního města Prahy podle nového číslování domů(1/232)
*Malý slovník kapesní jazyka českého i německého.(1/868)
*Malý trubač(1/109)
*Malý veselý kalendář obrázkový na obyčejný rok(1/577)
*Malý vesmír(1/40)
*Malý vévoda(1/52)
*Malý výbor z veškeré literatury české(1/564)
*Malý výbor ze staročeské literatury(1/112)
*Malý vyprávěč(1/95)
*Malý wěneček ze ssesti powjdek uwitý(1/22)
*Malý zelinář aneb krátké naučenj o zahradnictwj kuchynském(1/112)
*Malý zeměpisný atlas(1/58)
*Malý zvěrolékař, aneb, Dobytčí lékařství(1/168)
*Malý živočichopis(1/210)
*Malým srdéčkům(1/111)
*Máme-li cestovati?(1/18)
*Mamzel Angott(1/99)
*Mamzelľ Nitouche(1/31)
*Mandel šelmovství a kousků Krakonošových(1/180)
*Manifest a patent císařský, daný dne 20. září 1865, v příčině zastavení platnosti zákona o zastupitelstvu říšském(1/34)
*Manifest mladočeský o úmluvách vídeňských(1/40)
*Manna(1/259)
*Manualník M. Vácslava Korandy t. ř. Rukopis bibliothéky klementinské(1/246)
*Manžel(1/384)
*Manžel z ochoty(1/216)
*Manželova přítelkyně(1/81)
*Manželství(1/36)
*Mapa Království českého(1/7)
*Mapa království českého(1/1)
*Mapa oboru zemského(1/1)
*Mapa okolí Tábora(1/3)
*Mapa okresu Lomnického na Jičínsku(1/1)
*Mapa Slovanského světa(1/5)
*Mapa zastupitelských a soudních okresů Kr.Vinohradského a Jílovského, které tvoří cís.král.politický a školní okres Král.Vinohradský(1/2)
*Mapy okresních hejtmanství(1/13)
*Maran a Onýra(1/96)
*Marek Viskonti(1/415)
*Märchen-Buch(1/248)
*Maria Antonia, oder, Dresden vor hundert Jahren(1/615)
*Maria Dobré Rady(1/387)
*Maria Felicia Orsini(1/64)
*Maria matka dobré rady(1/480)
*Maria pomocnice křesťanů aneb Nadpřirozený pramen milosti ve Filipsdorfu(1/201)
*Maria v starém zákoně předpověděna a předobrazena(1/224)
*Mariae Verkündigung von Rembrandt(1/52)
*Mariana(1/120)
*Marianischer Tugendspiegel(1/56)
*Marianské čtenj pro lid katolický(1/106)
*Marianské dítko(1/18)
*Marica(1/162)
*Marie(1/106)
*Marie a Flora(1/160)
*Marie Calderonová(1/170)
*Marie Červinková-Riegrová(1/114)
*Marie Potocká(1/36)
*Marie Riegrová rodem Palacká(1/207)
*Marie Stuartovna(1/144)
*Marie Šťastná(1/226)
*Marie Terezie(1/141)
*Marie, dcera pluku(1/62)
*Marienbad(1/240)
*Marienbad et ses différens moyens curatifs dans les maladies chroniques(1/431)
*Marienbad, seine Heilquellen und Umgebung(1/182)
*Marienbader Gedenkbuch(1/324)
*Marienbads Heil-Quellen.(1/340)
*Marietta(1/78)
*Marina(1/268)
*Marinka(1/36)
*Márinka(1/54)
*Márinka(1/339)
*Marino Marinelli, aneb, Krvavá svatba(1/1366)
*Marka Aurelia Antonina řjmského samowladaře Zápisky, které sobě samému snesl(1/211)
*Marka Tullia Cicerona Kato starší, čili, O stáří(1/80)
*Marka Tullia Cicerona Knihy o přátelstwj nadepsané Lélius(1/160)
*Marka Tullia Cicerona O nejvyšším dobru a zlu knihy patery(1/225)
*Marka Tullia Ciceróna Spisy filosofické(1/52)
*Marktordnung für die königliche Hauptstadt Prag(1/55)
*Markvart z Vartemberka(1/160)
*Markytánka(1/68)
*Markýz Villemer(1/314)
*Markýza podvodnice(1/280)
*Markýza s trojím srdcem(1/324)
*Marnosti(1/78)
*Marnotratnice(1/212)
*Marnotratnjk, anebo, Gaký žiwot, takowá smrt(1/144)
*Marnotratný syn(1/96)
*Marta, nebo, Trh v Richmondu(1/111)
*Martin Engelbrecht, geho Přjhody a Cesty(1/80)
*Martin Luba(1/90)
*Martin Medek, arcibiskup pražský(1/228)
*Martin Oliva(1/240)
*Martin Puškar(1/146)
*Martina Kabátníka Cesta z Čech do Jerusalema a Kaira r. 1491-92(1/66)
*Maruše(1/160)
*Maruška(1/238)
*Marxovská sociální demokracie(1/131)
*Maryša(1/102)
*Mařenčin Kossjček<