System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*H. Kr. Šmida Biblické Přjběhy starého y nowého zákona pro djtky(1/149)
*H. Schulze-Delitzsch a záložny české : řeč, kterou ve schůzi uspořádané "Českým klubem" v Praze na počest památky Schulze-Delitzsche přednesl Albin Bráf(1/30)
*H.C. Andersena Povídky a báchorky(1/202)
*H.J. Hanuše Nástin logiky na základě metafysickém(1/134)
*Hacafjrek w kazabaice(1/530)
*Had v růžích(1/112)
*Hadačka z Boissy(1/81)
*Hadamar von Chuenringen, oder, Die Gründung des Klosters Zwettl in Unterösterreich(1/251)
*Hádání myšlenek(1/16)
*Hádání z ruky a z karet, čili, Umění věštiti z čar ruky nebo z karet sobě i jiným osobám(1/92)
*Hádanky(1/108)
*Hádanky a kreselní zábavky(1/56)
*Hádě řepové či nematod a jeho hubení na velkostatku v Břeclavě(1/44)
*Hádrián z Řjmsů(1/132)
*Hadrník Pařížský(1/117)
*Hâfiz(1/52)
*Hagada, čili, Modlitby pro první dva večery pasahu (přesnic)(1/82)
*Hagada, čili, Modlitby pro první dva večery pesahu - přesnic(1/82)
*Haggaeus redivivus(1/150)
*Halka(1/48)
*Hamlet(1/66)
*Hamlet, princ Dánský(1/152)
*Hammerschmidova Historia Pragensis - in duas partes divisa(1/152)
*Hanácké figurky(1/140)
*Hanácký grunt(1/26)
*Hanácky pěsničke(1/72)
*Handbuch der Arithmetik in einer gründlichen und leichtfasslichen Darstellung mit vorzüglicher Rücksicht auf praktische Anwendung(1/490)
*Handbuch der mährischen Vaterlandskunde(1/158)
*Handbuch der Mathematik mit Rücksicht auf leichte Faslichtkeit und praktische Anwendung zum Gebrauch der Zóglinde des königl. stánd. polytechnischen Instituts in Prag(1/472)
*Handbuch der militärischen Stylistik(1/314)
*Handbuch des Königreiches Böhmen für das Jahr ...(1/804)
*Handbuch für die Dorf-Richter zur Erkennung der Wichtigkeit ihres Dienstpostens und zur Belehrung über ihre auf demselben ihnen obliegenden Pflichten(1/218)
*Handbuch für Eger-Franzenbad und seine Umgebungen(1/146)
*Handbuch für Chriften, welche auf der Grundlage des Unterrichtes fortbauen.(1/322)
*Handbuch für Infanterie-Unteroffiziere und jene Individuen, welche sich zu solchen heranbilden wollen(1/87)
*Handbuch für Küchen – Garten – Freunde(1/242)
*Handbuch zur Harmonielehre und für den Generalbaß, nach den Grundfäßen der Mannheimer Tonschule(1/186)
*Handkarte von Böhmen(1/2)
*Hand-Waffenlehre, oder, Alle jetzt gebräuchlichen Gattungen Feuergewehre und blanke Waffen der k.k. österreichischen Armee(1/207)
*Handwörterbuch der Landeskunde des Königreichs Böhmen(1/1284)
*Handwörterbuch über die bürgerliche Baukunst und schöne Gartenkunst(1/398)
*Hankowy pjsně(1/132)
*Hanuman(1/96)
*Harantova žena(1/100)
*Harfa(1/108)
*Harfenice(1/80)
*Harfeník(1/64)
*Harfenjk, aneb, Naděge zahanbenu býti nedopustj(1/52)
*Harold(1/97)
*Hasičský kalendář rodinný na obyčejný rok(1/984)
*Hasičství(1/288)
*Hasičství(1/140)
*Hasičství(1/266)
*Hasnoucí slunce(1/524)
*Hasnoucí světla(1/28)
*Havranní péro(1/72)
*Hedvika.(1/396)
*Hedy(1/52)
*Heidelbergský katechismus(1/144)
*Heilmann's Geheimnisse der Blumenwelt, oder: der erfahrne Blumist(1/152)
*Heimatbüchlein für das Kuhländchen(1/68)
*Heimath und Ferne(1/498)
*Heimatkunde der Markgrafschaft Mähren(1/32)
*Heimatskunde des politischen Bezirkes Komotau, die Gerichtsbezirke Komotau, Görkau und Sebastiansberg umfassend(1/994)
*Heimatskunde des Politischen Bezirkes Krumau(1/308)
*Heimatskunde des politischen Bezirkes Teplitz für Schule und Haus(1/325)
*Heinrich Cotta's Hülfstafeln für Forstwirthe und Forsttaxatoren auf das österreichische Maß reduzirt(1/79)
*Heinrich der Förstersohn und seine Familie(1/624)
*Hejtmanka Alena(1/162)
*Hejtmanství Rychnovské(1/332)
*Hejtmanství Zábřežské(1/116)
*Helena z Gjlowj(1/161)
*Helene(1/748)
*Helenina drůbež(1/128)
*Helikoniaden(1/166)
*Henrik Ibsen(1/40)
*Henry Morgan(1/65)
*Heralt(1/107)
*Herbář(1/220)
*Herbář, aneb, Wýborné lékařstwí, které znowu z knih wyložené a při rozličných nemocech kraw, wepřowého dobytka a drůbeže s prospěchem denně zkousseno býwá, též s pozorowáním času w setbě(1/48)
*Hercegovina(1/79)
*Hermann a Dorothea(1/127)
*Hermenegilda Jirečka Spisy zábavné a rozpravné.(1/898)
*Herodotovy dějiny.(1/940)
*Herold´s Letzter Seufzer für das Piano Forte(1/3)
*Herzblut(1/661)
*Herzenswandlungen(1/362)
*Heřman z Heřmanowa a diwotworný meč, čili, Za drobet wody budeš knjžetem.(1/200)
*Heřmanův Městec a okolí(1/124)
*Hierarchie a aristokracie, aneb, Působení Jezuitů na život soukromý i veřejný.(1/660)
*Hilarion(1/144)
*Hirlanda, králowna Bretaňská, aneb, Wítězstwí cnosti a newinnosti(1/100)
*Hirlanda, Vévodkyně z Bretaně, aneb, Tak vítězí ctnost a nevinnost(1/114)
*Histologie a mikroskopická anatomie(1/439)
*Historia de expeditione Friderici Imperatoris(1/160)
*Historia o císaři Karlovi, toho jména Čtvrtém, králi Českém(1/121)
*Historická mluvnice jazyka českého(1/1358)
*Historická zpráva o děkanském chrámu Páně, povýšení sv. Kříže, v městě Litomyšli(1/16)
*Historické doklady k záměrům Albrechta z Valdštýna a jeho spojenců(1/52)
*Historické humoresky(1/243)
*Historické paměti bývalého panství mníšeckého a kláštera sv. Maří Magdaleny Na Skalce s dvěma rodokmeny(1/109)
*Historické povídky(1/168)
*Historické povídky(1/416)
*Historické povídky.(1/344)
*Historické spisy Petra z Mladoňovic a jiné zprávy a paměti o M. Jamu Husovi a M. Jeronýmovi z Prahy(1/696)
*Historický kalendářík včelařský(1/26)
*Historický nástin I. století trvání ref. sboru Páně klobouckého(1/105)
*Historický původ knih písma svatého(1/260)
*Historický rozbor básní Rukopisu Králodvorského: Oldřicha, Beneše Heřmanova a Jaroslava(1/100)
*Historie Cjrkwe křesťanské pro ewangelické Školy a Čeledě(1/240)
*Historie Cjrkwe křesťanské, ku potřebám sskolským a domácjm(1/240)
*Historie Girondinů.(1/1874)
*Historie Jezovitů(1/728)
*Historie kalicha v Čechách a na Moravě(1/96)
*Historie literatur slovanských(1/574)
*Historie literatury české(1/80)
*Historie literatury české(1/230)
*Historie o Doktoru Faustovi, slavném černokněžníku, čili, Vypsání jeho života, skutkův i přehrozného do pekelné propasti uvržení(1/82)
*Historie o sslechetné a krásné Meluzině, která mořské zwjře a krále Helmasa dcera byla(1/148)
*Historie o těžkých protivenstvích církve české, hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení, v létu Páně 894. až do léta 1632. za panování Ferdinanda II(1/354)
*Historie Pánů z Bozkowic a hradu Bozkowa w Morawě(1/166)
*Historie Pařížanky(1/256)
*Historie rewoluce francouzské od 1789-1814(1/382)
*Historie vyšehradská(1/508)
*Historie zjevení biblického co úvod v starý a nový Zákon(1/460)
*Historische Literatur-Geschichte von Mähren und Österreichisch-Schlesien(1/536)
*Historische Notizen über die Herrschaft Benatek(1/90)
*Historisch-geographischer Schul-Atlas(1/88)
*Historisch-malerische Beschreibung des Einsiedlersteines, auf der Herrschaft Birkstein, im Leitmeritzer Kreise in Böhmen(1/95)
*Hladová léta(1/64)
*Hlahol(1/366)
*Hlas ljry české.(1/672)
*Hlas wděčnosti(1/8)
*Hlas wolagjcjho(1/754)
*Hlas wolagjcý k Sedlákům, o přednostech a nedostatcých stawu tohoto(1/83)
*Hlas z Karloteyna(1/28)
*Hlasatel povětrnosti(1/81)
*Hlasatel slowa Božjho we swátek, neb, Celoročnj swátečnj kázanj(1/402)
*Hlasité čtení(1/88)
*Hláskosloví jazyka českého(1/164)
*Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka(1/252)
*Hlasy a ohlasy(1/194)
*Hlasy nebeské(1/343)
*Hlasy o jednotě slovanské(1/32)
*Hlasy Slovákův(1/142)
*Hlasy wlastenců při radostném wjtánj GG. Cjsařských Králowských Majestátů Ferdinanda I. a Marie Anny w Praze dne čtwrtého řjgna 1835(1/34)
*Hlatipisec(1/60)
*Hlavní farní chrám Nanebevzetí Panny Marie před Týnem ve Starém městě Pražském(1/126)
*Hlavní katalog(1/725)
*Hlavní katalog a průvodce [Národopisné výstavy českoslovanské v Praze 1895](1/699)
*Hlavní pravidla stavitelství(1/196)
*Hlavní směry novější právní a státní filosofie(1/176)
*Hlavní zásady a pravidla racionalného hospodářství(1/191)
*Hlavy mučenníků bělohorských(1/22)
*Hlawnj chrám Marie Panny před Teynem(1/79)
*Hlodavci země české žijící i fossilní(1/96)
*Hlohowý Plot, aneb, Auplné ponaučenj, gak se při malých wýlohách wywedsti dá žiwý, 150 a wjce let trwagjcj plot ...(1/53)
*Hloupá i učená(1/93)
*Hloupý Honza(1/28)
*Hluboké tajemství(1/252)
*Hluchoněmá(1/94)
*Hluchoněmost ze stanoviska lékařského(1/80)
*Hluchoněmý, aneb, Abbe de l' Epée(1/90)
*Hnojiva strojená a jich upotřebení(1/78)
*Hobarttown, oder, Sommerfrische in den Antipoden(1/354)
*Hodina duchův(1/52)
*Hodina wečernj(1/28)
*Hodiny křesťansko-katolické aneb neyhlawněgssj články wjry(1/166)
*Hodnověrnosť a vdechnutí knih staré i nové smlouvy(1/260)
*Hodný Fridolín a zlý Jetřich(1/152)
*Hodný Fridoljn a bezbožný Dětřich(1/275)
*Hodslavice(1/24)
*Hoffmannovy povídky(1/64)
*Hoch pašerův(1/166)
*Hoch Savojský(1/144)
*Hojička z lesa(1/132)
*Holaubek(1/61)
*Holice a přifařené osady(1/65)
*Holota(1/290)
*Holubice(1/61)
*Holubice v kleci(1/96)
*Holubička, aneb, Bůh často neynepatrněgssjch w[ěcy] k wyswobozenj lidj dobrých užjwá a zločiny trestá(1/62)
*Holzschnitte(1/430)
*Homérova Batrachomyomachie, čili, Žab a myší vojna(1/14)
*Homérova Iliada(1/64)
*Homérova Ilias(1/450)
*Homérovský slovník řeckočeský(1/518)
*Homerowa Iliada(1/57)
*Homérowa Iliada(1/463)
*Homérowa Odyssea(1/370)
*Homiletická kázání na nedělní evangelia církevního roku(1/378)
*Homiletické řeči na neděle a swátky celého roku(1/372)
*Homilie, aneb, Wyučowánj lidu křesťanského při rannjch službách Božjch, dle wýkladu swatého Ewangelium, na neděle a slawnosti Páně(1/517)
*Honorata z Wiśniowských Zapová(1/89)
*Honza v zakletém zámku(1/98)
*Hopsa! Hejsa! Vždylíp!(1/45)
*Hora Kalwárská, aneb, Gežjsse Krista přežalostná a truchliwá cesta na hoře Kalwárii(1/144)
*Hora Kutná a její okolí(1/238)
*Hora Olivetská u Štramberka na panství Novo-Jitčinském v Moravě vyzdvižená(1/42)
*Hora Sinai(1/178)
*Horlivý ctitel Svatého Josefa, Pěstouna Pána našeho Ježíše Krista(1/200)
*Horliwé Modlitby obzwlásstnjch pobožnosti, k Božské Prozřetedlnosti(1/176)
*Hornictví a hutnictví (Skup. C III) na výstavě architektury a inženýrství v Praze r. 1898(1/125)
*Horník(1/150)
*Horník(1/176)
*Horník(1/236)
*Hornjků Kuttenských starodáwná modlitba Pána Boha za požehnánj Hor žádagjcých(1/7)
*Horopisné obrazy okolí Pražského(1/40)
*Horské kořeny(1/160)
*Horský věnec(1/169)
*Hory a doly(1/112)
*Hořčice a křen: Moravské koření pro každé bolení(1/48)
*Hořec a srdečník(1/111)
*Hořické obrázky(1/172)
*Hořká jádra(1/163)
*Hořké utrpení a smrt Ježjssowa(1/72)
*Hospoda "U štěstí"(1/228)
*Hospodář rozumný, aneb, Učenj o rolnictwj a chowánj dobytka, s třemi přjdawky, o wyměřowánj polj, a wedenj hospodářské knihy, též prawidla zkussenosti(1/160)
*Hospodář v práci a v skoumání(1/258)
*Hospodářská čítanka(1/413)
*Hospodářská kniha ku poučení a wzdělání lidu(1/479)
*Hospodářská kniha ku prospěchu polním hospodářům(1/446)
*Hospodářská kniha pro wsseobecné naučenj(1/292)
*Hospodářská knihovna.(1/176)
*Hospodářská Pražská Kuchařka(1/800)
*Hospodářská příruční knížka pro malé statkáře(1/303)
*Hospodářská spravověda(1/178)
*Hospodářská zákonověda(1/184)
*Hospodářské drůbežnictví na základě našich poměrů a potřeb(1/125)
*Hospodářské letopisy a kalendář se záznamkami oučetnými na rok 1861(1/279)
*Hospodářské ovocnářství(1/114)
*Hospodářské soustavy(1/153)
*Hospodářské úkoly moderního města(1/42)
*Hospodářsko-živnostenská pokladna(1/200)
*Hospodářský katechismus, čili, Krátká náuka hospodářská v otázkách a odpovědích(1/168)
*Hospodářský klíč(1/416)
*Hospodářský živočichopis(1/136)
*Hospodářství ve státních podnicích : přednesl Josef Drachovský ve schůzi společnosti pořádané dne 14. ledna 1924 v Praze(1/20)
*Hospodářství vlastenské(1/325)
*Hospodyně našeho věku(1/230)
*Hostinný dům(1/244)
*Hovory olympské(1/491)
*Hrabata Chotkové z Chotkova a Vojnína(1/85)
*Hrabě a medvědář(1/79)
*Hrabě Beňowský(1/132)
*Hrabě Egmont a spanilá Klárka, aneb, Hrůzy inkvizice(1/1214)
*Hrabě Felsenburg, aneb, Wyswoboditel dwanácti zaklených duchů(1/54)
*Hrabě Monte-Kristo(1/1534)
*Hrabě Polgočow, anebo, Wypowězenec z wlasti(1/48)
*Hrabě Rožmberk(1/184)
*Hrabě Rožmberk(1/52)
*Hrabě Rudolf(1/113)
*Hrabě Špork(1/168)
*Hrabě v šatlavě(1/16)
*Hrabě z Beňovských(1/815)
*Hrabě z Monte-Christa.(1/314)
*Hraběcí sirotek(1/136)
*Hraběnka Dubarry(1/82)
*Hráč(1/216)
*Hrad(1/264)
*Hrad Bezděz(1/122)
*Hrad Bezděz v Boleslavště(1/34)
*Hrad Helštýn na Moravě(1/145)
*Hrad Hora Hwězdná (Sternberg) ginák Strmelice, Střimelice, Stržemelice, Křemelice, w Kauřimsku(1/24)
*Hrad Lichnice v Čáslavsku(1/4)
*Hrad Lipnice(1/90)
*Hrad na Podlesí(1/182)
*Hrad Rábí(1/19)
*Hrad Radyně(1/61)
*Hrad Vorlík(1/130)
*Hradčanské povídky(1/194)
*Hradecký rukopis(1/502)
*Hradiště hory Tábor jako pevnosť v minulosti(1/309)
*Hrady Žebrák a Točník(1/26)
*Hrady, zámky a tvrze království Českého(1/6145)
*Hrbatý(1/376)
*Hrdina naší doby(1/227)
*Hrdinka románu(1/377)
*Hrdinové jiného světa(1/124)
*Hrdoslavská kronika(1/164)
*Hrdost a láska, anebo, Práce nese požehnání(1/118)
*Hrob na břehu Driny(1/70)
*Hrobník(1/134)
*Hrobové tajemství(1/518)
*Hromadná výstava plodin z polařství a lesnictví království českého pořádaná se zřetelem na oběh látek(1/16)
*Hrůzonosné noci na Tolenssteině, aneb, Kostliwec(1/116)
*Hry hybné, zvláště míčové(1/200)
*Hry jarého věku(1/80)
*Hry, hračky a hádanky pro útlou mládež(1/167)
*Hřích(1/80)
*Hřích a jiné novely(1/80)
*Hualma, šlechetná Peruánka(1/118)
*Hubička(1/53)
*Hübnerův Atlas rostlinstva(1/143)
*Hudba v Čechách(1/102)
*Hudební Příbramsko(1/82)
*Hudební slovník(1/132)
*Hugenoti, čili, Noc bartolomějská(1/95)
*Hugo a Kleta, aneb : Kamenná swadebnj postel ze čtrnáctého stoletj(1/80)
*Hulán, anebo, Podiwné shledánj w sewernjch pralesjch ruských(1/212)
*Hulda, aneb, Otcůw hřjch, matčina kletba(1/204)
*Humanismus a humanisté v Čechách za krále Vladislava II.(1/214)
*Humoresky(1/407)
*Humoresky(1/157)
*Humoresky(1/116)
*Humoresky(1/232)
*Hundert lustige Bocksprünge, oder, Possen über Possen(1/172)
*Hundertjährige Jubelfeier der Heiligsprechung des heil. Johann von Nepomuk, Martyrers und böhmischen Landespatrons(1/207)
*Hůnové u Meziboru, aneb, Bůh dopouští, ale neopouští(1/113)
*Hurtigův Schematismus Prahy a předměstí obsahující: I. Staré město, II. Nové město, II. Malou stranu, IV. Hradčany, V. Josefov, VI. Vyšehrad, VII. Holešovice, pak Karlín, Smíchov, Vinohrady Král., Vršovice a Žižkov s udáním čísel domovních, ulic, náměstí jakož i veřejných budov(1/129)
*Hus a Jeronym, svatí mučenníci pro pravdu boží, a Jan Žižka z Kalicha, boží bojovník(1/196)
*Husinec, rodné místo Jana Husi(1/82)
*Husité, čili, Čechy od roku 1414-1424(1/302)
*Husité, čili, Čechy od roku 1414-1424.(1/348)
*Husitové před městem Naumburkem(1/118)
*Husitské válečnictví za doby Žižkovy a Prokopovy(1/504)
*Huss et la guerre des Hussites(1/522)
*Husův poslední den(1/42)
*Hvězda, aneb, Charakterové(1/164)
*Hvězdičky(1/191)
*Hwězda Betlémská, čili, Duchowní Smiření w prawém žiwotě křesťanském, podle rozwrhu starssí modlitební knížky missionářské(1/355)
*Hwězda wečernj, anebo, Slepý wogjn(1/102)
*Hyacinthy(1/82)
*Hyacinty, lilie, tulipány a ostatní cibulovité květiny(1/230)
*Hydrodynamika(1/306)
*Hygiena lásky(1/344)
*Hymny a vzdechy(1/136)
*Hymny církewní(1/223)
*Hynek's Rathgeber und Führer durch Prag, Vorstädte und die Landes-Jubiläums-Ausstellung(1/294)
*Hynkův Průvodce po Praze a po zemské jubilejní výstavě v roce 1891(1/280)
*Hynkův Rádce a průvodce po Praze a po Jihoafrické výstavě Dra. Emila Holuba(1/192)
*Hypatie, nebo, Noví nepřátelé se starou tváří.(1/574)
*Hypochondr(1/88)
*Hyrlanda, Wéwodkyně z Bretaně, aneb, Tak wjtězý ctnost a newinnost(1/172)
*Hyrlanda, Wéwodkyně z Bretaně, aneb, Tak wjtězý ctnost a newinnost(1/133)
*Hystorický Půwod nábožné vctiwosti k Maryi Panně na Bjlé Hoře(1/41)
*Hystorie jednoho skrze bouřku mořskou nešťastného, ku konci však velmi bohatým učiněného angličana [sic], jménem Bertholda(1/80)
*Hystorie o panu Tristanowi a krásné Izaldě, jak weliké potěssenj spolu měli, a gak smutný konec to wzalo(1/206)
*Hystorja O těžkých Protiwenstwjch Cýrkwe České(1/415)
*Hystorycké wypsánj obzwlásstnjch Mjst Milostných w králowstwj Cžeském ...(1/165)
*Hystorye biblická pro odrostlegssj mládež gakož y pro dospělé, kteřj biblických přjběhů k poučenj a wzdělánj swému užjwati chtj.(1/402)
*Hystorye města Litomyssle(1/985)
*Hystorye Turecká, a nebo, Přjběhy Turecké Řjsse(1/392)