System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*Ta třetí(1/84)
*Tabella, to gest, Krátké obsaženj wssech w nowých trestnjch práwech se nalezagjcých zločinůw a gjch trestůw dle mjry přjsnosti a trwanliwosti(1/32)
*Tabellarische Zusammenstellung aus der Gebühren-Vorschrift für das kais. königl. Heer und die Landwehr nebst dem Einquartierungs-Gesetze vom Jahre 1879(1/233)
*Tabitha(1/32)
*Tábor(1/145)
*Tabule k Staroitalii slavjanské Jana Kollára(1/69)
*Tabulky analytické(1/26)
*Tabulky ku vypočítání krychleného objemu kulatých a čtverhraně otesaných dřev(1/132)
*Tacitova Germania, čili, Kniha o poloze, mravech a národech Germanie(1/84)
*Tacitovy Dějiny(1/321)
*Tafeln zur Statistik von Böhmen(1/78)
*Tägliches Opfer eines wahren Christen zum kirchlichen Gebrauche in Gebeten(1/207)
*Taje umění fotografického(1/98)
*Tajemná nevěsta(1/940)
*Tajemná nevěsta(1/334)
*Tajemná vidění(1/140)
*Tajemná zjevení Matky Boží v Suchdole(1/48)
*Tajemné dálky(1/46)
*Tajemník lásky(1/208)
*Tajemník lásky(1/196)
*Tajemnou rouškou zastřeno(1/452)
*Tajemný ostrov(1/299)
*Tajemný rybář(1/96)
*Tajemný šlechtic, aneb, Loupežníci v českých lesích(1/606)
*Tajemný šlechtic, aneb, Loupežníci v českých lesích(1/633)
*Tajemství(1/68)
*Tajemství dvojího sňatku(1/224)
*Tajemství jak vystačíme s málem(1/132)
*Tajemství Lady Audleyové(1/544)
*Tajemství lékařovo, čili, Zamčený dům(1/276)
*Tajemství staré panny(1/380)
*Tajemství strýce Josefa(1/185)
*Tajemství zavřených dveří(1/448)
*Tajemství zpovědnice(1/1656)
*Tajné manželství(1/93)
*Tajné nemoce(1/64)
*Tajné nemoce zaviněné a nezaviněné a osobní ochrana pro obé pohlaví(1/126)
*Tajné nemoci obého pohlaví jak poznati a léčiti, a jak předejíti zlu(1/172)
*Tajnosti kladenského zámku(1/94)
*Tajnosti klášterů neapolských(1/418)
*Tajnosti němého domu(1/878)
*Tajnosti popraviště(1/1024)
*Tajnosti pražské(1/456)
*Tajnosti Svatováclavské trestnice v Praze, aneb, Pomstychtivost ženy(1/975)
*Tajný zlosyn, aneb, Boj o dědictví(1/1492)
*Tak mluvil Zarathustra(1/116)
*Taktik(1/406)
*Talhoffers Fechtbuch aus dem Jahre 1467(1/591)
*Talmud v praksi(1/30)
*Tandariuš a Floribella(1/104)
*Tanec se stanoviska theoretického a aesthetického(1/122)
*Tannhäuser a zápas pěvců na Wartburce(1/47)
*Tannhäuser, und, der Sängerkrieg auf Wartburg(1/40)
*Tao-Tě-King(1/88)
*Tarantas(1/216)
*Taras Bulba(1/202)
*Tarifní smlouvy pracovní po stránce národohospodářské(1/42)
*Tartufe(1/95)
*Taschenbuch für das Jahr 1809(1/157)
*Taschen-Etui kleiner Romane und Erzählungen(1/186)
*Taschen-Wörterbuch der böhmischen und deutschen Sprache.(1/655)
*Taškařice o Taschkovi a těch ostatních(1/84)
*Tataři na Moravě, anebo, Bůh svých věrných neopustí!(1/98)
*Tatíček Hynek a synové jeho, anebo, "Bděte, neboť hodina - nejistá."(1/134)
*Tatry(1/382)
*Täuschung und Wahrheit(1/227)
*Taxace krupobitních škod způsobených na hospodářských plodinách se stručným popisem nemocí rostlin, škodlivého hmyzu(1/180)
*Technické tabulky(1/208)
*Technické tabulky a zápisky(1/108)
*Technologický atlas ku "Hospodářskému průmyslu"(1/76)
*Technologie(1/312)
*Telegram(1/91)
*Teleologische Theorie der Staatswirtschaft(1/272)
*Tělocvičné hry(1/202)
*Tělocvičné hry pro školy(1/48)
*Tělocvičný slovník francouzsko-český(1/36)
*Tělocvik mládeže škol obecných a měšťanských(1/84)
*Tělocvik pro školy nižší a střední(1/84)
*Tělověda a hlavní zásady zdravovědy(1/114)
*Temnou pevninou(1/468)
*Templáři v Čechách(1/266)
*Ten pravý(1/750)
*Teorie jednání(1/188)
*Teplitz et ses charmes(1/154)
*Teplitz und seine Umgebungen(1/260)
*Teplitzer Almanach für das Jahr ...(1/499)
*Teplitz-Schönau(1/216)
*Tereza(1/42)
*Tereza Raquinová(1/223)
*Terminologický slovník hornický německočeský a českoněmecký(1/208)
*Těsnopis snadno a rychle(1/82)
*Testament(1/48)
*Teta Anna(1/88)
*Teta Aurelie(1/244)
*Teta v ohni(1/26)
*Teutsch-böhmisches Konversazionstaschenbuch(1/218)
*Text zum Industrial-Atlas des Königreiches Böhmen(1/94)
*Těžké doby dělnického hnutí v Americe(1/72)
*Thalia(1/376)
*Thalia(1/316)
*The cousins(1/42)
*The Dance of Death(1/105)
*The grandmother(1/356)
*The victoria falls(1/18)
*Theater der Magyaren(1/326)
*Theater für Kinder(1/486)
*Theater für Kinder(1/180)
*Theater von Kotzebue(1/15568)
*Thebo, který zbudowal hrad Thebenský. při Presspurku ležjcý(1/32)
*Thema con VI Variazioni per il Forte=Piano(1/9)
*Thematische Predigt - Entwürfe für die Festtage besonderer Heiligen, nach den bestehenden eigenen und gemeinschaftlichen Epistel- und Evangelien-Perikopen und für die Feier besonderer Gelegenheiten(1/276)
*Theoreticko-praktické Navedení k písemnostem(1/264)
*Theoreticko-praktické Nawedení k rychlému a důkladnému naučení se jazyku českoslowanskému podlé nowé, lehkopochopitelné methody(1/255)
*Theoretische und praktische Anleitung zur Verzeichnung der Netze für Erd-, Himmels- und Ringkugeln, ...und zur gänzlichen Bollendung der Globen(1/131)
*Theoretisch-praktische Anleitung zur schnellen Erlernung der italienischen Sprache(1/164)
*Theoretisch-praktische Anleitung zur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slawischen Sprache nach einer neuen, leicht fasslichen Methode(1/299)
*Theoretisch-praktische Anweisung zum Kopfrechnen und zu mehreren praktischen Rechnungsvortheilen(1/240)
*Theoretisch-praktische Rechenkunst zum Gebrauche der Lehrer und Schüler(1/366)
*Theoretisch-praktisches Rechenbuch für Lehrende und Lernende(1/881)
*Theorie dějin dle zásad T.H. Bucklea(1/64)
*Theorie der Wellen samt einer daraus abgeleiteten Theorie der Deichprofile(1/72)
*Theorie hodnoty a hodnocení(1/92)
*Theorie i praxe účetních soustav. Sv. III(1/424)
*Theorie plnostěnných nosníků obloukových o dvou opěrách(1/223)
*Theorie statistiky spotřebního hospodářství : spotřební hospodářství 65ti učitelských rodin na Moravě z r. 1913-14(1/334)
*Theorie státního hospodářství(1/232)
*Theresa und Theodor(1/168)
*Thomsonowy Počasy(1/240)
*Thómy z Štítného Knihy naučení křesťanského(1/402)
*Thron, Bürger und Soldat(1/662)
*Thukydides(1/118)
*Tchán a zeť(1/95)
*Tichý Gindřich(1/156)
*Timon Athenský(1/94)
*Tisíc a jedna noc(1/1074)
*Tisíc a jedna noc(1/231)
*Tisíc a jedna noc(1/1352)
*Tisícovka(1/234)
*Tiskový soud Dra. Julia Grégra, redaktora Národních listů v měsíci červnu r. 1862(1/372)
*Tišnovsko(1/43)
*Tita Maccia Plauta Menaechmové(1/88)
*Tkadleček(1/220)
*Tlumočník česko-německo-francouzský(1/340)
*Točník(1/80)
*Toleranční patent císaře Jozefa II.(1/146)
*Tom Jones, čili, Příběhové nalezence(1/1146)
*Tóma ze Štítného(1/38)
*Toman Pámbičkář, poslední hejduk Šumavy :(1/1232)
*Tomásse Kempenského Zlatá Kniha o Následowánj Krysta Pána(1/445)
*Tomáš Mydlinka, holič v Bramborově(1/95)
*Tomáš Pěšina z Čechorodu(1/179)
*Tomáše ze Štítného Knížky šestery o obecných věcech křesťanských(1/393)
*Tóna a jeho přítel(1/84)
*Toník(1/74)
*Tonleiter für den Csakan(1/3)
*Tony(1/60)
*Topograficko-statistický slovník Čech, čili, Podrobný popis všech měst, městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí a podobných o samotě ležících stavení, jakož i všech zpustlých hradů a zaniklých osad království českého(1/1052)
*Topografisch-statistischer Schematismus des Grossgrundbesitzes im Königreiche Böhmen zugleich Adressenbuch sämmtlicher bei demselben angestellten Beamten, des Forstpersonals u.s.w(1/558)
*Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Kolin(1/150)
*Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Laun(1/126)
*Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Raudnitz(1/232)
*Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Selčan(1/188)
*Topographie des kaiserl. königl. Antheils von Schlesien(1/1158)
*Topographische handelskarte des österreichischen Kaiferstaates(1/8)
*Topographischer Grundriss von Prag und dessen Umgebungen(1/250)
*Topographisches Handbuch vom Mahrisch-Schlesischen Gouvernement zum nüzlichen Gebrauche für Geschäftsmänner und Privatpersonen(1/229)
*Topographisches Post-Lexicon des Königreiches Böhmen(1/802)
*Torquata Tassa Osvobozený Jerusalem(1/748)
*Touha po štěstí(1/100)
*Tovačovská kniha ortelů olomuckých(1/176)
*Toxin(1/78)
*Tragikové(1/130)
*Trappista(1/50)
*Travič(1/1154)
*Trawič, anebo, Němá žaloba na hřbitowě(1/212)
*Trestanci na Špilberku(1/450)
*Trestní právo policejní(1/389)
*Trestnj zákon o přestaupenjch aupadkowých(1/631)
*Treu(1/241)
*Treue Abbildungen der egyptischen, griechischen und römischen Alterthümer(1/370)
*Treue und Vergeltung, oder, Die Riesenburg und das Kloster am Schloßberge bei Teplitz(1/151)
*Trh ďáblůw a Kristůw, a zač swé zbožj w obchodě žiwota wezdegssjho prodáwagj(1/339)
*Trigonometrische Höhenmessungen im Königreiche Böhmen(1/143)
*Trichiny a nemoc trichinová(1/16)
*Trilobites(1/290)
*Tristium Vindobona(1/116)
*Triumf smrti(1/506)
*Trnová koruna(1/524)
*Trny(1/32)
*Trofeje(1/190)
*Trogj lékařské povčenj, gako se může I. strassliwá nemoc běsnosti, II. nataženj rožného dobytka w důli, III. swinská nemoc trosky řečená poznati a zhogiti(1/38)
*Trojlístek(1/133)
*Trosky(1/108)
*Trosky života(1/126)
*Troubadour(1/69)
*Truchlozpěvy, rady a nápady.(1/146)
*Tryzna(1/367)
*Tryzna za duši básníkovu(1/8)
*Tržební smlouvy(1/169)
*Třešně(1/130)
*Třeštílek(1/103)
*Třetí láska(1/276)
*Třetí leták národně-hospodářský(1/40)
*Třetí mluvnice česká pro školy obecné i mešťanské(1/124)
*Třetí řád sv. Františka z Assisi dle konstituce sv. Otce Lva XIII.(1/231)
*Tři andělské duše(1/246)
*Tři cesty(1/112)
*Tři Čechové(1/858)
*Tři dni v Číně(1/272)
*Tři essaye o náboženství(1/214)
*Tři faraonové(1/96)
*Tři hanácké příhody(1/58)
*Tři humoresky od Františka Rubeše(1/90)
*Tři knihy vlaské lyriky(1/294)
*Tři komedie(1/146)
*Tři Kuriatiové(1/54)
*Tři léta z třiceti(1/1850)
*Tři matky k gednomu djtěti(1/134)
*Tři miliony věna(1/478)
*Tři mravné bajky(1/48)
*Tři mušketýři(1/824)
*Tři mušketýři ještě po desíti letech, aneb, Hrabě z Bragelonne(1/1498)
*Tři mušketýři po dvaceti letech(1/982)
*Tři novelly(1/136)
*Tři obrazky[sic] z moravských luhů(1/196)
*Tři pastýřské listy k jubilejní slavnosti Svato-Methodějské r. 1885(1/36)
*Tři povídky(1/92)
*Tři povídky(1/220)
*Tři povídky od Vítězslava Hálka(1/227)
*Tři roky finanční politiky (1926-1928)(1/52)
*Tři spolužáci(1/84)
*Tři ženské podobizny(1/160)
*Třicet a jedno rozjímání k uctění blahoslavené Panny Marie v pobožnosti májové(1/120)
*Třicet let Dělnické tělocvičné jednoty Moravská Ostrava I.(1/54)
*Třicet let real. gymnasia táborského 1862-1892(1/155)
*Třicet pohřebních písní pro všecky stavy(1/40)
*Třicetiletá válka se zvláštním ohledem na Čechy(1/76)
*Třídění jevů duševných v řecké filosofii(1/108)
*Třídní boj(1/52)
*Třísliva, jich součásti, vlastnosti a upotřebení(1/84)
*Tuberosy(1/48)
*Tukaj, čili, Zkoušení přátel(1/45)
*Tulákova dcera, aneb, Strašidlo na zámku Eberstein(1/1391)
*Turci před Vídní(1/117)
*Turecky snadno a rychle(1/40)
*Turek na mostě Pražském(1/63)
*Turgeněv a paní Viardotová(1/48)
*Turistické humoresky(1/148)
*Turistický průvodce po 130 českých hradech a jejich dějinách(1/131)
*Turnerův špitál k léčení ochlastův u Binghamtona, v Novém Yorku(1/15)
*Turnovské povídky(1/64)
*Tužby vlastenecké(1/385)
*Tvarosklad Jazyka Slovanského, to jest, Systematický vývin gramatických i lexikálních tvarův všech nářečí slovanských, se zvláštním vyznačením vzorového jazyka všeslovanského i souběžným výkladem tvarův greckých a latinských(1/296)
*Tvaroznalství pro školy obecné(1/68)
*Tvaroznalství, rýsování a měřictví(1/42)
*Tvrdé palice(1/306)
*Tvrdohlavá žena(1/108)
*Twardowski(1/210)
*Tycho Brahe(1/44)
*Typografické zvláštnosti(1/114)
*Tyrolské elegie v rozmluvách s měsíčkem(1/16)