System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*Řád celnj a státnjho monopolu(1/196)
*Řád církevní Jednoty Bratří českých(1/132)
*Řád konkursní ze dne 25. prosince 1868 s řízením odporovacím podle zákona ze dne 16. března 1884(1/156)
*Řád lékárnický z roku 1591(1/28)
*Řád lékařský pro Království české z L. 1753(1/68)
*Řád služby daný císařsko-královskému vojsku, pokud se týče poddůstojníkův a mužstva veškerých sborů vojenských.(1/284)
*Řád stavební(1/164)
*Řád stavební ze dne 8. ledna 1889 pro království České, vyjímajíc obce, pro které platí stavební řád ze dne 10. dubna 1888(1/268)
*Řád živnostenský ze dne 20. prosince 1859, změněný a doplněný zákony ze dne 15. března 1883, a 8. března 1885(1/376)
*Řád živnostenský změněný a doplněný příslušnými zákony a nařízeními(1/445)
*Řeč Dr. Fr. Lad. Riegra při slavnosti Jungmannově v Praze dne 13. července 1873(1/12)
*Řeč dra. Fr.L.Riegra o úmluvách vídeňských(1/32)
*Řeč Dra. Frant. Lad. Riegra v generální debatě o předlohách v příčině úmluv vídeňských(1/44)
*Řeč držená u příležitosti položení základního kamene nového špitalu v Přešticích dne 29. května 1860(1/16)
*Řeč Duchownj a Školnj, držená na slawnost swatého Wáclawa(1/28)
*Řeč ministra financí dra. Al. Rašína O přechodném hospodářství na schůzi Mladé generace ČStD, dne 13. prosince 1918 v Měšťanské Besedě v Praze II(1/36)
*Řeč o zrušení roboty ve slavnostní valné hromadě okresního hospodářského spolku poličského 12. dne měsíce srpna l. 1888(1/48)
*Řeč poslance Dra Karla Baxy pronesená na sněmu království Českého dne 18. ledna 1898(1/46)
*Řeč při pohřbu Dwogjctihodného welebného Pána duchownjho pastýře osady Čiňoweské(1/24)
*Řeči Dra. Frant. Ladisl. Riegra a jeho jednání v zákonodárných sborech.(1/1004)
*Řeči duchovní na všecky neděle a svátky celého roku(1/300)
*Řeči duchownj při rozličných příležitostech(1/320)
*Řeči při hostině voličů podřipských na Mělníce dne 1. února 1874(1/106)
*Řeči při prvním svatém přijímání(1/176)
*Řeči sněmovní, které v letech 1878-1892 promluvil Karel Mattuš(1/438)
*Řeči sváteční Františka Daneše(1/184)
*Řeči školní(1/128)
*Řeči, Episstoly a Ewangelia na wssecky neděle a swátky přes celý rok y umučenj nasseho Spasytele, též spogený obsah ewangelij(1/248)
*Řečice Kardašová a bývalé panství řečické(1/276)
*Řehoře Köhlera Poučenj pro pastýře duchownj we zpowědnici(1/346)
*Řemeslník český(1/77)
*Řemeslo má zlaté dno(1/116)
*Řepařství a rolnické cukrovary(1/174)
*Říkánky, písně a hry pro opatrovny a školy(1/146)
*Řím(1/740)
*Řím a křesťanství(1/770)
*Říma zplozenci(1/1024)
*Římské upomínky na naši vlasť(1/48)
*Řip, jeho památnost a vyhlídka(1/40)
*Říše rakousko-uherská. Pro dítky na opakování učiva ve škole probraného dle čít. a různých pomůcek sestavil a vydal Ant. Mikolášek(1/49)
*Říšský zákon o školách obecných změněný zákonem ze dne 2. května 1883 s nařízením a informací v příčině provedení ze dne 8. a 12. června 1883(1/104)
*Řivnáčův průvodce po království Českém(1/663)
*Řízení trestní rakouské.(1/404)
*Řjdjli se swět nowým rokem?(1/16)
*Řjm a dewatenácté stoletj(1/160)
*Řjmský Katechysmus na rozkaz Cjrkwnjho Sněmu Tridentského a Papeže Řjmského Pia V. w latinském jazyku vydaný we 4 djlech nynj přeložený od Josefa H. Windyše(1/508)
*Řjp a geho Chrám(1/41)