System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*A complete pronouncing dictionary of the English and Bohemian languages, for general use(1/736)
*A Fokvárostól a Masukulumbék országába(1/1048)
*A porta inferi(1/62)
*A temno posud(1/95)
*A v potu tváři budeš pracovati(1/147)
*A. Th. Hilferdinga Listy o působení apoštolův Slovanských Kyrila a Methoda, jich tisícíletí, písmenech a důležitosti pro všechny kmeny Slovanské(1/76)
*A. V. Hnojka Tělo lidské s ohledem na duši lidskou(1/180)
*A.S. Suvorina Taťana Rěpina(1/122)
*A.V. Šmilovského Pozůstalá dramata(1/188)
*A.V. Šmilovského Spisy básnické(1/276)
*A.V. Šmilovského Spisy výpravné(1/2104)
*A.W. Iffland's Theater.(1/290)
*Abafi(1/256)
*Abbildungen und kurzgefaßte Geschichten verklaerter Diener und Freunde Gottes(1/1126)
*ABC(1/29)
*Abdias(1/80)
*Abeceda v obrazích(1/72)
*Abecedně spořádaná přjručnj kniha pro předstawené obcj(1/240)
*Abecední soupis všech knih všech nakladatelů českých vydaných za posledních tří let (až do konce dubna 1900) s ukazovatelem dle odborů(1/148)
*Abecední vyhledavač slov českých i cizích(1/226)
*Abecedy(1/26)
*Abendlieder(1/94)
*Aberglaube und Volksbrauch im Karlsbad-Duppauer Gelände(1/106)
*Abhandlung der Bauwissenschaften, oder, Theoretisch-praktischer Unterricht in der gemeinen bürgerlichen Baukunft, in dem Strassenbau, und in der Hydrotechnik oder Wasserbaukunst(1/1300)
*Abhandlung der chirurgischen Anatomie und experimentalen Chirurgie.(1/960)
*Abhandlung über die Pflanzenkunde in Böhmen(1/168)
*Abhandlungen zur Ästhetik(1/94)
*Abraham Lincoln stručné vylíčení jeho dětství, věku jinošského a trnité dráhy, po níž za vytčeným cílem bylo mu kráčeti(1/104)
*Abrahama Norova Putování po Svaté zemi roku 1835(1/226)
*Abuchazan a Tardys z Malabaru, aneb: Podiwné přjběhy gednoho tureckého mládence gménem Abuchazan(1/52)
*Acéphalés(1/577)
*Adalbert Stifters Ausgewählte Werke(1/1230)
*Adam Mickiewicz a Alexander Sergejevič Puškin(1/36)
*Adama Chlumeckého Andělé pyšní(1/84)
*Adama Chlumeckého Apokalypse otroků(1/90)
*Adamité(1/135)
*Addio(1/98)
*Adelaida cjsařowna(1/132)
*Administrační zpráva královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1898(1/547)
*Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statist. kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1895(1/401)
*Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova(1/278)
*Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1887-1889(1/317)
*Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1891 a 1892(1/462)
*Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1893 a 1894(1/524)
*Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1890(1/350)
*Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1896(1/490)
*Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1897(1/544)
*Adolfa Mussafiy Mluvnice jazyka vlaského v pravidlech a příkladech(1/272)
*Adresář českých knihkupců a nakladatelů, dále českých knihtiskáren, knihařů a papírníků.(1/62)
*Adresář českých menšin(1/257)
*Adresář horního města Kladna(1/206)
*Adresář královského hor. města Kladna(1/216)
*Adresář královského horního města Kladna(1/240)
*Adresář města Kladna(1/251)
*Adresář města Turnova(1/257)
*Adresář obce libeňské(1/313)
*Adresář obce Rozdělova(1/138)
*Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí Bubenče, Holešovic-Buben, Karlína, Smíchova, Kr. Vinohradů a Žižkova(1/1954)
*Adressbuch der Stadt und des politischen Bezirkes Aussig(1/792)
*Adressbuch und Branchenbuch für den Oberlandratsbezirk Mährisch Ostrau(1/742)
*Adrich(1/486)
*Adventures of Baron Wenceslas Wratislaw of Mitrowitz(1/288)
*Aeltere Geschichte der Deutschen Reichsstadt Eger und des Reichsgebiets Egerland(1/564)
*Aerztliche Winke für Brunnen- und Badegäste(1/82)
*Aesop(1/192)
*Aesthetický Rozbor Rukopisu Kralodvorského(1/180)
*Afrika(1/298)
*Afrikánka(1/68)
*Afrikánka(1/52)
*Afrodite(1/452)
*Agamemnon(1/56)
*Agata, čili, Průwodce žiwotem pro wzdělané panny(1/375)
*Akademia(1/72)
*Akcionářský pivovar na Smíchově(1/137)
*Aktenmässige Darstellung des königl. böhmischen Erbhuldigungs-Belehnungs - und Krönungs-Ceremoniels(1/147)
*Al. Jiráska Povídky a novelly(1/157)
*Albanien, Rumelien und die österreichisch-montenegrinische Gränze, oder, Statistisch-topographische Darstellung der Paschaliks Skutari, Priserend, Ipek, Toli-Monastir, Jakova, Tirana, Kavaja, Elbassan und Ohrida, so wie des Gränzdistricts von Budua in Österreichisch-Albanien(1/122)
*Albatros(1/482)
*Albert Limbach, ženského pokolenj mučedlnjk(1/48)
*Alberta Velikého Ráj duše, nebo, Rukojeť o pravých a dokonalých ctnostech(1/150)
*Albín Bráf, život a dílo.(1/1154)
*Albina(1/105)
*Albion hrdý a lidský(1/160)
*Albrecht Dürer(1/119)
*Albrecht Dürer, Růžencová slavnost a soubor grafických prací(1/58)
*Album(1/136)
*Album der Burgen und Schlösser im Königreiche Böhmen(1/562)
*Album der herrßchaftlichen Landsitze und Schlößer im Knißerthum Oeßterreich(1/315)
*Album dramatischer Spiele(1/252)
*Album původních prací literárních českého studentstva(1/112)
*Album s otisky štočků z Landfrasovy tiskárny(1/152)
*Album Společnosti přátel starožitností českých v Praze(1/44)
*Album Svatojánské(1/135)
*Album Svatovojtěšské(1/166)
*Album v. Prag, Carlsbad, Marienbad, Franzensbad(1/173)
*Album Vácslava Brožíka(1/71)
*Album Valašska(1/86)
*Album von Deutsch-Böhmen(1/101)
*Album Zlaté Prahy(1/107)
*Alekseja Semjonoviče Tračevského Německá otázka ve Francii před sto lety za Ludvíka XVI.(1/48)
*Alessandro Stradella(1/47)
*Aleš Romanov(1/144)
*Alexander Pope's Versuch über die Kritik(1/252)
*Alexandra Puškina Básně rozpravné(1/269)
*Alexandra Puškina Evgen Oněgin(1/276)
*Alexaška Menčikov, moskevský paštičkářík(1/159)
*Alexej Menčikov, aneb, Z malého paštikáře ministr(1/58)
*Alfonzo a Alménon(1/38)
*Algier und seine Bewohner(1/82)
*Alhambra(1/413)
*Alchymista(1/134)
*Alíbaba a čtyřicet lupičů(1/18)
*Alkoholismus a jeho význam(1/116)
*All right(1/79)
*Allerneueste Königinhofer Handschrift(1/42)
*Alles für Tugend, Vaterland und Monarchen(1/102)
*Allgemeine theoretisch-praktische Vorschule der Musik, oder, Inbegriff alles dessen, was dem angehenden Musiker zum Verstehen der Tonschrift und zum Vortrage eines Tonstückes zu wissen unentbehrlich ist(1/187)
*Allgemeine Zeitungskunde zur vergleichenden Statistik der Zustände und Verhältnisse des Staats- und Völkerlebens in und außer Europa(1/146)
*Allgemeiner Bergmannstag in Teplitz 1899(1/262)
*Allgemeines Adress- und Handels- Handbuch der Hauptstadt Prag sammt Vorstädten(1/957)
*Almanah české omladiny(1/256)
*Almanah českého studenstva Akademickým čtenářským spolkem v Praze vydaný na památku jeho dvacetiletého trvání(1/278)
*Almanah českých dětinců s schematismem(1/145)
*Almanah král. zemsk. českého divadla v Praze na rok 1871(1/52)
*Almanah král. zemského českého divadla v Praze na rok 1872(1/50)
*Almanah král. zemského českého divadla v Praze na rok 1873(1/50)
*Almanah král. zemského českého divadla v Praze na rok 1874(1/48)
*Almanah král. zemského českého divadla v Praze na rok 1876(1/50)
*Almanah král. zemského českého divadla v Praze na rok 1877(1/40)
*Almanah král. zemského českého divadla v Praze na rok 1879(1/32)
*Almanah král. zemského českého divadla v Praze na rok 1880(1/32)
*Almanah král. zemského českého divadla v Praze na rok 1881(1/32)
*Almanah král. zemského českého divadla v Praze na rok 1882(1/32)
*Almanah králov. zemského českého divadla v Praze na rok 1883(1/36)
*Almanah královského českého zemského a Národního divadla v Praze na rok 1886(1/38)
*Almanah královského českého zemského a Národního divadla v Praze na rok 1887(1/40)
*Almanah královského českého zemského a Národního divadla v Praze na rok 1888(1/40)
*Almanah královského českého zemského a Národního divadla v Praze na rok 1889(1/38)
*Almanah královského českého zemského a Národního divadla v Praze na rok 1890(1/40)
*Almanah královského českého zemského a Národního divadla v Praze na rok 1891(1/36)
*Almanah královského českého zemského a Národního divadla v Praze na rok 1892(1/40)
*Almanah královského českého zemského a Národního divadla v Praze na rok 1893(1/40)
*Almanah královského českého zemského a Národního divadla v Praze na rok 1894(1/40)
*Almanah královského českého zemského a Národního divadla v Praze na rok 1895(1/40)
*Almanah královského českého zemského a Národního divadla v Praze na rok 1896(1/40)
*Almanah královského českého zemského divadla v Praze na rok 1865(1/52)
*Almanah královského českého zemského divadla v Praze na rok 1866(1/48)
*Almanah královského českého zemského divadla v Praze na rok 1885(1/40)
*Almanah královského zemsk. českého divadla v Praze na rok 1867(1/48)
*Almanah královského zemsk. českého divadla v Praze na rok 1868(1/54)
*Almanah královského zemsk. českého divadla v Praze na rok 1869(1/50)
*Almanah královského zemsk. českého divadla v Praze na rok 1870(1/52)
*Almanah královského zemsk. českého divadla v Praze na rok 1878(1/40)
*Almanah královského zemského českého divadla v Praze na rok 1875(1/50)
*Almanah královského zemského českého divadla v Praze na rok 1884(1/36)
*Almanah na oslavu 25letého trvání Akademického-čtenářského spolku pražského 1849-1874(1/208)
*Almanah na oslavu biskupského jubilea svatého otce Lva XIII.(1/264)
*Almanah na oslavu sedmdesátých narozenin Al. Vojt. Šembery(1/225)
*Almanah pro mládež ku oslavě jubilea čtyřicetiletého panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. (1848 2/12 1888)(1/141)
*Almanah v upomínku na učitelský sjezd v Kutné Hoře v srpnu 1897(1/53)
*Almanah vydaný za příčinou odhalení pomníku MDru. Otak. Jedličkovi, spisovateli a městskému lékaři v Smiřicích, dne 6. a 7. září 1884(1/67)
*Almanach 1878-1898(1/250)
*Almanach bývalých žáků české reálky Pražské(1/207)
*Almanach České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění(1/1431)
*Almanach dámského odboru pro Prahu ve prospěch Ústřední matice školské(1/46)
*Almanach Dramatyckých her od W. Klicpery(1/302)
*Almanach Dramatyckých her od W. Klicpery(1/268)
*Almanach Dramatyckých her od W. Klicpery(1/268)
*Almanach Dramatyckých her od W. Klicpery(1/314)
*Almanach Dramatyckých her od W. Klicpery(1/230)
*Almanach královského českého zemského a Národního divadla v Praze na rok 1899(1/95)
*Almanach královského českého zemského a Národního divadla v Praze na rok 1900(1/107)
*Almanach Matice Divadelní(1/197)
*Almanach Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců v Mor. Ostravě(1/64)
*Almanach na rok MCM(1/92)
*Almanach sněmu království Českého (1895-1901)(1/573)
*Almanach, aneb, Noworočenka(1/203)
*Almužna a mzda(1/42)
*Alphabetisches Stempel-Register über das k.k. Stempelpatent vom 5ten Oktober 1802(1/114)
*Alphabetisches Verzeichnis der bisher über das Neue Stempelpatent erschienenen gesezlichen [sic] Erläuterungen als Nachtrag zu dem(1/70)
*Alte Chronik von Pilsen(1/56)
*Alte und neue Zeit, oder, Die Reichsgrafen von Schelack(1/552)
*Alterthümer und Denkwürdigkeiten Böhmens(1/654)
*Älteste Nachrichten über die Herrschaften Braunau und Politz bis zur Zeit des Hussitenkrieges(1/94)
*Alžběta Báthory, aneb : Železná panna na hradě Cachtickém(1/32)
*Amalie, aneb, Kdo pravdu hledá, také ji nalézá(1/157)
*Amaranta(1/68)
*Americká federace a samospráva s úvahou o zásadách zevnější politiky Spojených Států(1/220)
*Americké povídky(1/388)
*Americké právo(1/244)
*Americké táčky(1/98)
*Americký osadník(1/220)
*Americký vystěhovalec(1/74)
*Amerika(1/82)
*Amerika(1/536)
*Amerika od času svého odkrytí až na nejnovější dobu.(1/2534)
*Amnon a Tamar(1/127)
*Amoroso(1/98)
*Amparo a jiné povídky.(1/137)
*Analytická květena česká(1/446)
*Analytické tabulky k určování nejdůležitějších rostlin cévnatých, samorostlých i pěstovaných(1/140)
*Analytický klíč květeny evropské(1/442)
*Analytische Untersuchungen über die Fehler eines Mittagfernrohrs und Methoden, diese Fehler aus den Beobachtungen zu bestimmen(1/80)
*Anarchism a komunistické kolonie(1/20)
*Anatomický atlas ku studiu i praktické potřebě.(1/459)
*Anatomie člověka(1/114)
*Andachten eines Christen(1/195)
*Andachtsübungen welche von den weltlichen Personen im geistlichen Hause der Gesellschaft St. Ursula zu Prag verrichtet werden(1/52)
*Anděl míru(1/688)
*Anděl Páně(1/52)
*Andělčiny vánoce(1/71)
*Andělská sonata(1/332)
*André Chénier(1/78)
*Andrea Crini(1/58)
*Andreas Haase Edler v. Wranau(1/40)
*Andreja Sládkoviča Spisy básnické(1/710)
*Andulka Rosova(1/93)
*Anemonky(1/158)
*Anenské slatinné lázně v Bělohradě(1/213)
*Anežka Přemyslovna(1/272)
*Anežka, Sicilská Králowna(1/232)
*Angelina(1/82)
*Anglická čítanka s úplným anglicko-českým slovníčkem a výslovností dle systému Walkerowa(1/284)
*Anglické múzy w česko-slowenském oděwu(1/78)
*Anglický vyslovovatel(1/230)
*Ani nikdy ani bez ustání!(1/463)
*Aninka Nezvanova(1/220)
*Anjel Strážný Průvodčí po cestách života(1/343)
*Anleitung wie die Parteien, welchen an den Grundentlastungsfond im Königreiche Böhmen Ansprüche zustehen, denselben Geltung zu verschaffen haben(1/44)
*Anleitung zu der Pflanzung und Wartung der vornehmsten Küchengewächse(1/244)
*Anleitung zum Mästen des Rindviehes, der Schafe, Schweine, Gänse, Hühner und Truthühner(1/100)
*Anleitung zum Unterrichte der Taubstummen in der Lautsprache(1/124)
*Anleitung zur Anlage, Pflege und Nutzung der lebendigen Hecken(1/80)
*Anleitung zur Dichtkunst mit sorgfältig gewählten Beispielen für Schulen und zum Privatunterricht(1/212)
*Anleitung zur Gestein- und Bodenkunde, oder, Das Wichtigste aus der Mineralogie und Geognosie für gebildete Leser aller Stände, insbesondere für Landwirthe, Forstmänner und Bautechniker(1/428)
*Anleitung zur Rechenkunst zum Gebrauche der deutschen Schulen in den kaiserlichen königlichen Staaten(1/160)
*Anleitung zur Rechenkunst, Geometrie und Mechanik, in Beyspielen(1/306)
*Anleitung zur Seidenerzeugung(1/60)
*Anna Karenina(1/678)
*Anna Městecká(1/248)
*Anna Náprstková, dobrodinka chudých a zakladatelka Náprstkova průmyslového musea v Praze(1/119)
*Anna z Kunštátu(1/498)
*Anthologie české lyriky(1/265)
*Anthologie epických básní původních i přeložených(1/700)
*Anthologie jihoslovanská(1/361)
*Anthologie lyrických básní původních i přeložených(1/830)
*Anthologie z básníků římských(1/158)
*Anthologie z literatury české(1/758)
*Anthologie z literatury české doby střední(1/410)
*Anthologie z lyrických básníků řeckých(1/159)
*Anthologie z národních písní československých, kterou ze sbírek K.J. Erbena, J. Kollára a J.V. Kamarýta učinil František Bartoš(1/192)
*Anthologie z novočeské literatury(1/332)
*Anthologie z novočeské literatury(1/332)
*Anthologie z Ovidia, Katulla, Propertia a Muséa(1/160)
*Anthologie ze staré literatury české(1/158)
*Antigona(1/56)
*Antikrist(1/914)
*Antiquitates Biblicae(1/234)
*Anti-Syllabus(1/8)
*Antologie z ruské lyriky(1/36)
*Antonín Brus z Mohelnice, arcibiskup pražský(1/332)
*Antonín Línek, učitel Karla Havlíčka(1/12)
*Antonín Marek(1/246)
*Antonína Jaroslava Puchmajera Sebrané básně(1/315)
*Antonína Skřivana nauka o slohu kupeckých listů s česko-německými pořekadly a se sbírkou německo-českých kupeckých významů(1/298)
*Antonjn a Anéžka, aneb, Osud dobrého bratra a sestry(1/119)
*Anweisung nach der leichtesten, sichersten und vernunstmäßigsten Methode das Rechnen zu erlernen(1/200)
*Anweisung Situationsplane zu zeichnen und zu illuminiren, nebst einer Abhandlung vom Mappiren(1/330)
*Anweisung zum Gebrauche der Himmelskugel(1/94)
*Anweisung zur gründlichen Erlernung des böhmischen als auch deutschen Lesens, wie auch, Praktische Uebungen im Verstehen und Sprechen der gebräuchlichten Bennenungen und Redensarten in beyden Sprachen(1/115)
*Anweisung zur körperlichen Beredsamkeit(1/374)
*Anweisung zur zweckmässigen Behandlung des Obst- und Gemüsegartens, nebst einem Anhang von Blumen. Zwei Theile / von J. C. F. Müller(1/418)
*Apologia to gest: Obrana, kterau se odrodilci, genž od swé národnosti Slowanské odstupugj, brániti chtěgj, ti pak kteřj w nj stogj, posilniti se mohau(1/40)
*Apologie druhá stavův království Českého, tělo a krev Pána Ježíše Krista pod obojí spůsobou přijímajících(1/511)
*Apologie Karla staršjho z Žerotjna(1/20)
*Apologie sněmu kostnického v příčině odsouzení 45 vět Jana Viklifa(1/96)
*Apologie víry křesťanské na základě věd přírodních(1/402)
*Apostati(1/376)
*Apoštol svobody(1/208)
*Applicatorische Besprechung der Thätigkeit des k.k. 10. Corps im Gefechte bei Trautenau am 27. Juni 1866(1/76)
*April(1/72)
*Arabesky(1/240)
*Arabesky(1/337)
*Arabesky a kresby(1/271)
*Arabesky a novelly(1/282)
*Arbeiten der geologischen Section in den Jahren 1864-1868(1/296)
*Arbeiten der geologischen Section in den Jahren 1864-1868(1/296)
*Arbeiten der zoologischen Section der Landesdurchforschung von Böhmen(1/275)
*Arbeiterverhältnisse im Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviere(1/1098)
*Arcichrám na hradě Pražském(1/307)
*Arcipastýřská slowa utěchy, wýstrahy a napomenutj k wěřjcjm(1/30)
*Arcivévoda Albrecht, polní maršálek rakouský(1/148)
*Archa Noemova(1/90)
*Archaeologické příspěvky z Čáslavska(1/106)
*Archaeologické sbírky v museum království Českého v Praze(1/92)
*Archaeologický výzkum ve středních Čechách(1/236)
*Archaeologický výzkum ve středních Čechách(1/52)
*Archiv pro přírodovědecké proskoumání Čech(1/1879)
*Aristotela Katégorie(1/116)
*Aristotelova kniha O básnictví(1/68)
*Aristotelova Politika(1/257)
*Arithmetický universální controleur, čili, Sbírka 30.000 vypočítaných úkolů ku cviku v mechanickém počítání pro školy obecné, měšťanské a všeliké střední(1/372)
*Arithmetik und Algebra(1/303)
*Arithmetika(1/220)
*Arithmetika pro nižší třídy gymnasií(1/308)
*Arithmetika pro nižší třídy škol realných(1/383)
*Arithmetika pro první, druhou a třetí třídu škol reálných(1/290)
*Arithmetika pro prvou a druhou třídu škol gymnasijních(1/226)
*Arithmetika pro školy měšťanské(1/320)
*Arkýřové světničky(1/314)
*Armida(1/47)
*Arnošt(1/360)
*Arnošt a Bělinka(1/64)
*Arnošt hrabě Harrach, kardinál sv. církve římské a kníže arcibiskup Pražský(1/672)
*Arnošta Šulce Okauzlená růže(1/106)
*Aromatické rostliny(1/82)
*Arria a Pätus(1/88)
*Asie(1/85)
*Asie(1/344)
*Asie(1/357)
*Asjenův pád(1/98)
*Asraël(1/68)
*Astrologium(1/34)
*Astronomisch-meteorologisches Jahrbuch für Prag(1/1162)
*Atala(1/160)
*Atala, aneb, Láska dwau diwochů na paussti(1/144)
*Ataman Usťja :(1/304)
*Athalie(1/36)
*Athény(1/419)
*Atlantis(1/138)
*Atlas antiquus(1/56)
*Atlas chorob příjičných a venerických a spolu náčrt jich chorobopisu a léčení(1/337)
*Atlas k botanice pro gymnasia a realné školy od Josefa Kliky(1/71)
*Atlas k poučenj o stawitelstwj pozemnjm(1/30)
*Atlas kožních chorob a náčrt jich pathologie i léčení(1/397)
*Atlas ku Přehledu soustavy živočišné(1/69)
*Atlas motýlů střední Evropy(1/334)
*Atlas porodnický(1/67)
*Atlas rostlin(1/364)
*Atlas Starého světa(1/27)
*Atlas starého věku(1/22)
*Atlas statistický rakousko-uherské říše(1/78)
*Attické tvary slovesné dle tříd a abecedy(1/152)
*Audolj almerianské(1/114)
*Auf dem Hradschin, oder, Kaiser Rudolph II. und seine Zeit(1/996)
*Auf dem Malphofe(1/228)
*Auf der Eisenbahn(1/45)
*Auf der Reichenberg-Pardubitzer Bahn ins Gebirge(1/326)
*Augspurská Konfessý aneb Wyznánj Wjry Neygasněgssjmu Cýsaři Karlowi V. od Knjžat a měst Německé Řjsse čistého včenj ewangelického se přidržegjcých, na sněmě Augsspurském Léta Páně 1530 podané(1/72)
*Augšpurská Konfessý, aneb, Wyznánj Wjry Neygasněgssjmu Cýsaři Karlowi Vtému, od Knjžat a měst Německé Řžjsse čistého včenj ewangelického se přidržegjcých, na sněmě Augsspurském Léta Páně 1530 podané(1/150)
*Auplná dobropjsebnost německá(1/271)
*Auplná modlicý Kniha pro prawé wěřicý Křesťany(1/243)
*Auplná pobožnost k uctěnj neyswětěgssjho Srdce Pána Ježisse a Marie Panny(1/530)
*Auplné Uměnj Kuchařské, aneb, Pochopitedlný poukaz, kterak se rozličné pokrmy, gak masité tak postnj, dobře připrawowati, neb strogiti magj, gichžto poznamenánj posléz stogjcj regstřjk ukáže(1/206)
*Auplné wypsánj Egypta, genž ležj w třetjm djlu swěta, Afryce(1/218)
*Auplný literturnj létopis, čili Obraz slowesnosti Slowanůw nářečj českého w Čechách, na Morawě, w Uhřjch atd., od léta 1825 až do léta 1837 1/4(1/373)
*Auplný zlatý nebe kljč, aneb, Katolická modlitební kniha pro pobožnost domownj a w chrámu Páně při službách Božjch, sestáwagjcý z dewjti djlů(1/432)
*Auřadowánj Obecnj Spráwy(1/260)
*Aus den Alpen.(1/1034)
*Aus der See(1/287)
*Aus eig'ner Kraft(1/472)
*Auserlesene Geschichten, Erzählungen, Anekdoten und Gedichte, theils zu Belustigung, theils zu Warnung und Belehrung(1/360)
*Ausflug nach Böhmen und die Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte in Prag im Jahr 1837(1/486)
*Ausflüge auf der k.k. Staats-Eisenbahn von Ollmütz bis Prag und von Brünn bis Prag, sammt allen Umgebungen, als: Karlsbad, Marienbad, Teplitz, Eger und Franzensbad u.s.w.; dann Dampfschifffahrt von Prag bis Dresden, nebst den Eisenbahnfahrten von Dresden nach Leipzig und Berlin(1/352)
*Ausführliche lateinische Sprachlehre mit praktischen Uebungen(1/256)
*Ausführliche Nachrichten über Schlesien(1/544)
*Ausgewählte Erzählungen und Geschichten(1/122)
*Ausgewählte Novellen(1/406)
*Ausgewählte Werke(1/301)
*Ausgewählte Werke.(1/321)
*Auskünfte über Carlsbad und dessen Umgebung im Jahre 1838(1/172)
*Aussig und Umgebung(1/115)
*Ausstellung von Kunst-Werken zu Prag(1/20)
*Australie a její obyvatelstvo(1/733)
*Austria polyglotta(1/46)
*Auswahl von Gedichten für declamatorische Uibungen(1/300)
*Auszug aller im Königreiche Böhmen bestehenden Verordnungen und Gesetze nach Johann Roths.(1/1818)
*Auszug aus der Terrainlehre des kaiserl. königl. Herrn General-Feldwachtmeisters und Kriegs-Archiv-Directors Moritz von Gomez(1/105)
*Auszüge aus den Beiträgen zum praktischen Unterrichte im Felde für die Offiziere der österreichischen Armee(1/121)
*Auszüge aus der Befestigungs-Kunst und den Anleitungen zum Angriffe und zur Vertheidigung der Schanzen und Barricaden(1/118)
*Až do smrti!(1/40)
*Až ku caru(1/388)
*Až na konec světa!(1/211)