System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*Raci, čili, Zachování od smrti ohněm(1/93)
*Račinka, aneb, Povkázánj k nerozumnému wychowáwánj dětj(1/192)
*Rada a prostředky proti neduhům a pádu genž w letossnj zimě a w budaucjm gaře (od 1821 na 1822) domácjmu dobytku hrozj(1/15)
*Rada mládeži jak dělati má, aby sama jsouc šťastna rodičům byla statkem a ne zmatkem(1/80)
*Rada pro život(1/86)
*Rada rodičům o mravní výchově dětí se zřetelem na pohlaví(1/127)
*Rádce milenců(1/194)
*Rádce pro poručníky a opatrovníky(1/64)
*Rádce pro sskolnj čekance, pomocnjky a učitele w cýsářsk. králow. zemjch(1/304)
*Rádce sokolský(1/297)
*Rádce učitelův k přípravám na četbu čítankovou(1/314)
*Rádce ve věcech nájemných(1/78)
*Radetzky-Feier(1/62)
*Radhost(1/239)
*Radhost(1/1316)
*Radikalismus a klerikalismus(1/28)
*Radikální taktika z dob druhého rozkolu v hnutí sociálně demokratickém v Rakousku z let osmdesátých(1/63)
*Radosti života.(1/318)
*Radostná Cesta w tomto plačtiwém údolí(1/240)
*Rady a pokyny našemu studentstvu(1/224)
*Ráj opět nabytý(1/97)
*Ráj světa(1/311)
*Rajské sady mládeže.(1/224)
*Rajský pokrm křesťansko-katolické duše(1/290)
*Rakouská farmakopoea(1/274)
*Rakouské právo veřejné(1/962)
*Rakouské země sudetské(1/8)
*Rakousko a záruky jeho trvání(1/216)
*Rakousko roku 1848(1/36)
*Rakovnické povstání r. 1543(1/54)
*Rakovské národní kroje =(1/14)
*Rámcový program české strany lidové (realistické)(1/212)
*Randály(1/72)
*Ranní bouře(1/256)
*Rannj kázanj na neděle celého roku.(1/124)
*Rantzauové(1/52)
*Raoul Modrofous, aneb, Zlaté wegce :(1/60)
*Rašínova reforma měny(1/24)
*Rathgebendes Handbüchlein für an Gicht und Rheumatismus Leidende(1/112)
*Ratmír(1/73)
*Rázná vlastenka(1/1118)
*Rebusy humorů(1/52)
*Rede an die Schüler des k.k. kleinseitner Gymnasiums, bei Gelegenheit, als dieses Gymnasium ein feyerliches Todtenamt für den verblichenen Provinzialdirektor Prochaska hielt(1/20)
*Reformace katolická, neboli, Obnovení náboženství katolického v království Českém po bitvě bělohorské(1/336)
*Reformovaný zpěvník(1/352)
*Regeln und Wörter-Verzeichnis für die deutsche Rechtschreibung(1/196)
*Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae(1/1020)
*Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae(1/822)
*Regula, statuta et constitutiones s. militaris Ordinis Crucigerorum cum rubea stella(1/96)
*Regule sv. Otce Augustina a její výklad od blah. Alfonsa z Orozka(1/124)
*Regule, aneb, Spůsob Života bratrův a sester třetího řádu svatého otce Františka(1/346)
*Regulierte Wirtschaft(1/140)
*Rechenkunde mit besonderer Anwendung auf die Gewerbe gemeinverständlich aufgesetzt(1/622)
*Rechen-Schlüssel, oder, Äußerst kurze allgemeine Rechenregeln(1/114)
*Reichenberg in der Zollpolitik(1/82)
*Reinold Diwosyn, wyswoboditel třech prodaných sester(1/74)
*Reinoldowy osudy, aneb, Diwné gsau cesty prozřetelnosti Božj(1/204)
*Reise von Cairo nach Jerusalem und wieder zurück, nebst Beleuchtung einiger heiligen Orte(1/172)
*Reisehandbuch durch das Königreich Böhmen, Mähren, Schlesien, Galizien, die Bukowina und nach Jassy(1/337)
*Reisehandbuch für das Königreich Böhmen(1/626)
*Reisekarte von Mähren und Schlesien mit der Gerichtseintheilung(1/2)
*Reise-Taschen-Lexikon für Böhmen(1/757)
*Rektor a generál(1/83)
*Religiöse Gedichte(1/48)
*Renegat(1/120)
*Repertorium Lexici slavici-bohemico-latino-germanico-ungarici ... in lingvis ungarica, latina et germanica pro communi harum lingvarum usu confectum(1/854)
*Repertorium literatury geologické a mineralogické království Českého, markrabství Moravského a vévodství Slezského od roku 1528 až do 1896(1/322)
*Représentation des colonies de Boheme dans le bassin silurien du nord-ouest de la France et en Espagne(1/50)
*Reynold djwosyn, wyswoboditel třech prodaných sester(1/80)
*Rezedky(1/100)
*Rhätien's Pompeji(1/267)
*Rigoletto(1/51)
*Richard Lev a templáři angličtí.(1/684)
*Richard Wagner(1/82)
*Rinalda banditova nevěsta(1/1748)
*Rinaldo Rinaldini velký vůdce banditů v horách Kalabréských a v Abruzzách(1/80)
*Ritmistra Balassi Kowánj konj bez násilj(1/56)
*Robert ďábel(1/75)
*Robert, gennant: der Teufel(1/126)
*Robert, oder, Der Mann, wie er seyn sollte(1/805)
*Robert, řečený ďábel(1/76)
*Robinson(1/192)
*Robinson(1/95)
*Robinson Crusoe(1/372)
*Robinson Krusoe(1/189)
*Robinson Krusoe(1/178)
*Robinson Krusoe(1/130)
*Robinson Krusoe(1/137)
*Robinson, čili, Osudy a dobrodružství anglické rodiny v širých stepích severní Ameriky(1/153)
*Robinsonova osada(1/144)
*Rocambolo ve vězení(1/770)
*Ročenka(1/262)
*Rod Swoganowský(1/117)
*Rodiče a děti(1/156)
*Rodina Bohowěrných z Dolan(1/474)
*Rodina Bohowěrných z Dolan aneb obraz křesťanského obcowánj w přediwných přjpadnostech a strastech žiwota(1/469)
*Rodina Důwěrowa(1/240)
*Rodina Kavanova(1/132)
*Rodina Šweycarská(1/78)
*Rodina v údolí(1/146)
*Rodina Whartonova(1/105)
*Rodinná kronika Aksakova.(1/541)
*Rodinná vojna(1/87)
*Rodinný nedíl, čili, Zádruha v právu slovanském(1/142)
*Rodový skvost(1/70)
*Rok básníkův(1/152)
*Rok dětského života : pro mladý dětský svět(1/76)
*Rok mezi Přeloučí a Prahou(1/132)
*Rok na jihu(1/162)
*Rok z dětského života(1/158)
*Rokoko(1/96)
*Roland, hrdina křesťanský(1/117)
*Rolnická polní kázaní o tom, co jest nejpotřebnější k výkonnému vzdělávání polí hlavně majetníkům menších pozemků.(1/504)
*Rolnictví(1/32)
*Rolník v přírodě(1/212)
*Román cestujícího člověka(1/176)
*Román mladé paní(1/68)
*Román mladé vdovy(1/84)
*Román na moři(1/337)
*Román o věrném přátelství Amise a Amila(1/188)
*Romance a ballady(1/143)
*Romance o rejdech čertových(1/104)
*Romanetta.(1/417)
*Romanetta.(1/1076)
*Romáňi čib, čili, Jazyk cikánský(1/224)
*Romanová(1/95)
*Romantisch-dramatische Bühnengemälde(1/192)
*Romantisch-dramatische Bühnengemälde(1/254)
*Romantische Jugendschule in gemüthlichen Erzählungen für Jung und Alt(1/170)
*Romantycké powjdky, z minulých y nyněgssjch časů(1/215)
*Romanzen, Lieder und Sonette(1/288)
*Romeo a Julie(1/55)
*Roráte, čili, Radostné zpěvy adventní(1/88)
*Roráte, neboli, Radostné zpěvy adventní pro celý týden(1/128)
*Roráte, neboli, Radostné Zpěwy adwentnj z času cjsaře a krále Karla IV.(1/192)
*Rosa von Tannenburg(1/179)
*Rosenflur(1/136)
*Rosi Zurflüh(1/247)
*Rosmersholm(1/116)
*Rostlinnictví, čili Návod k snadnému určení a pojmenování rostlin v Čechách, Moravě a jiných zemích Rakouského mocnářství domácích(1/788)
*Rostlinopis v obrazích(1/117)
*Rostlinstvo a jeho význam v národních písních, pověstech, bájích, obřadech a pověrách slovanských(1/351)
*Rostlinstvo v národních písních, pověstech, bájích a obyčejích(1/71)
*Rostliny průmyslové(1/162)
*Rostliny v obrazích k názornému vyučování(1/46)
*Rouček a společník(1/87)
*Roza Šandor bandita uherský(1/66)
*Rozárka, aneb, Nenadálé dědictwj(1/40)
*Rozbor českoslovanské literatury a životopisy českoslovanských výtečníkův(1/254)
*Rozbor filosofických náhledů Tómy ze Štítného o pojmu krásy a o poměru víry k rozumu(1/46)
*Rozbor filosofie Tomáše ze Štítného dle rukopisu Řečí besedních(1/369)
*Rozbor staročeské literatury čjtaný we schůzkách Králowské české společnosti nauk, sekcj filologické, R. 1840 a 1841(1/108)
*Rozbroj Přemyslovcův(1/362)
*Rozcestí(1/282)
*Rozdílnou drahou(1/145)
*Rozervanec(1/68)
*Rozgjmánj o zmaďařowánj země Uherské aneb o Nemaďarů w Uhřjch na Maďary obracowánj(1/38)
*Rozhledy po nynějším stavu psychologie(1/18)
*Rozhněvané štěstí(1/32)
*Rozina Ruthardova(1/341)
*Rozjímání k popukání o Velehradské Dudíkiádě(1/34)
*Rozjímání kněžská, anebo Kněz konáním modlitby rozjímavé posvěcený(1/416)
*Rozjímání kněžská, anebo, Kněz konáním modlitby rozjímavé posvěcený(1/398)
*Rozjímání o nynějším stavu našeho rolnictví(1/86)
*Rozjímání o snahách k napravení věcí lidských a o vzájemnosti slovanské(1/92)
*Rozjímání o tajemstvích svatého růžence(1/184)
*Rozjímání pro panny(1/235)
*Rozličná povčowánj křesťanská na neděle přes celý rok(1/1030)
*Rozličná prósa(1/330)
*Rozličné Powjdačky k poučenj a k obweselenj(1/84)
*Rozličnj přjběhowé(1/96)
*Rozmanitá naučenj pro mládež(1/64)
*Rozmanitá prosa(1/263)
*Rozmanité čtení(1/768)
*Rozmanitj přjběhové, obsahu poučného, oprawdiwého i žertowného k užitečnému a obveselugjcjmu čtenj(1/64)
*Rozmanitosti(1/1568)
*Rozmanitosti k ušlechtění srdce(1/13)
*Rozmarné historky(1/183)
*Rozmary(1/84)
*Rozměry a obraty lidské hlavy(1/24)
*Rozmlouwání Krále Salomouna s wýmluwným Markoltem, obličeje welmi mrzkého(1/48)
*Rozmluva s Bohem(1/404)
*Rozmluvy Čecha s Němcem(1/236)
*Rozmluvy Čecha s Němcem(1/184)
*Rozmluvy francouzské pro měšťanské školy dívčí(1/76)
*Rozmluvy německo-české(1/376)
*Rozpočty staveb pozemních a odhady budov(1/824)
*Rozpravy filologické věnované Janu Gebauerovi(1/182)
*Rozpravy národohospodářské(1/100)
*Rozpravy o směnkách(1/119)
*Rozpravy z oboru věd slovanských(1/673)
*Rozprawy o gmenách, počátkách i starožitnostech národu Slawského a geho kmeni(1/420)
*Rozsa Sándor, král loupežníků a paličů(1/1273)
*Rozsivky(1/79)
*Rozumný planetář, obrázkowý snář, wykládač karet, kabbalista a lotterista, čili, Srozumitelné wyswětlenj a naučenj, gakau moc která planeta má(1/144)
*Rozumový a mravnostní rozvoj dítěte(1/498)
*Rozvoj chirurgie české v letech 1848-1898(1/108)
*Rozvoj školství v královském hlavním městě Praze pod správou českého zastupitelstva v létech 1860 až 1890(1/99)
*Rozvržení sbírek a berní r. 1615 dle uzavření sněmu generálního nejvyššími berníky učiněné(1/110)
*Rozwrhowé kázanj na neděle a swátky celého roku(1/476)
*Rožnov, léčebné místo na moravském Valašsku a jeho okolí(1/153)
*Rub a líc(1/359)
*Ruční práce ze dřeva a kovu na c.k. řemeslnické škole státní v Kladně(1/58)
*Ručnj Knjžka pro bratry a sestry třetjho Řádu swatého Františka Asyského(1/223)
*Rudin(1/156)
*Rudolf II.(1/76)
*Rudolf II.(1/88)
*Rudolf Mrva(1/32)
*Ruch(1/212)
*Ruch(1/530)
*Rukopis Kraljodvorski(1/96)
*Rukopis Kralodvorský(1/18)
*Rukopis Kralodvorský(1/157)
*Rukopis Kralodvorský.(1/16)
*Rukopis Králodworský(1/194)
*Rukopis Královédvorský(1/82)
*Rukopis Zelenohorský a Kralodvorský(1/78)
*Rukopis Zelenohorský a Královédvorský(1/197)
*Rukopisové Zelenohorský a Kralodvorský(1/74)
*Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české(1/124)
*Rukovět k posvátným obřadům a chrámovým pobožnostem(1/244)
*Rukovět k uctění blahoslavené Panny Marie(1/163)
*Rukověť konversace česko-francouzské a slovníček soustavný(1/208)
*Rukověť konversace česko-polské(1/135)
*Rukověť ku poznání ruského jazyka(1/56)
*Rukověť pro cukrovarníky a obchodníky cukrem :(1/132)
*Rukověť pro farní installaci, prvotiny a druhotiny kněžské(1/116)
*Rukověť pro představené obcí(1/302)
*Rukověť pro zpovědníka(1/242)
*Rukověť rozumového včelaření dle methody Dzierzonské(1/36)
*Rukověť společenského života(1/80)
*Rukověť správné češtiny(1/272)
*Rukověť školství obecného.(1/230)
*Rukověť tělocviku pro školy a spolky(1/196)
*Rukověť tělovědy člověka(1/106)
*Rukověť zemědělství(1/451)
*Rukowěť Pobožnostj, kterých horliwj otcowé duchownj, i nábožnj wěřjcj w chrámu při službách Božjch, gakož i doma s prospěchem užjwati mohau(1/350)
*Rundgesang, abgesungen von der gesammten Casino-Gesellschaft beym Schlusse ihrer Winter-Unterhaltungen(1/8)
*Rundreise in Böhmen(1/34)
*Ruská čítanka s pravidly o přízvuku(1/71)
*Ruská poezije(1/275)
*Rusko (Rossija), země, stát i národ(1/1270)
*Ruskočeské kapitoly(1/300)
*Ruský slovník(1/296)
*Ruský slovník(1/292)
*Ruský tlumočník(1/236)
*Ruský vyzvědač, aneb, Obležení Sebastopolu(1/330)
*Rusové doma(1/662)
*Russkaja christomatija(1/242)
*Russko-češskij slovar(1/908)
*Ruští bohatýři(1/174)
*Ruy Blas(1/74)
*Různé básně(1/116)
*Různé listy z cest Německem a Francií(1/224)
*Různé listy z oboru vychovatelství(1/40)
*Různé myšlénky o Bohu a duši(1/94)
*Různé panstvo(1/239)
*Různé rady a pokyny pro obchodnictvo(1/86)
*Různění překážek manželských na veřejné a soukromé není kanonické(1/162)
*Růže(1/158)
*Růže a trní(1/204)
*Růže Granadská(1/324)
*Růže Karmelská(1/512)
*Růže Římská, aneb, Cti otce a matku(1/163)
*Růže Sionská(1/279)
*Růže stolistá(1/108)
*Růže třeboňská(1/70)
*Růže tystelénská(1/618)
*Růže, její pěstování a šlechtění(1/58)
*Růžena a Růženka(1/95)
*Růžena a Růženka(1/100)
*Růženec(1/103)
*Růženec kněžský uvitý královně kněží(1/192)
*Růženec swatý negblahoslaweněgssj Panny a Matky Božj Marie(1/173)
*Růženka(1/52)
*Růženka Gedlohradská(1/157)
*Růžová pouta(1/106)
*Růžové kvítky(1/123)
*Růžové poupě(1/84)
*Růžový keř(1/92)
*Růžový keříček(1/71)
*Růžowé Lůžko spasení nasseho(1/319)
*Růžowý wěneček, uwitý z rozličných pobožností ku poctě nejswětějssí a neposskwrněné Panny a Matky Boží Marie(1/313)
*Rybář islandský(1/275)
*Rybáři(1/464)
*Rybářské děwče z Helgolandu(1/128)
*Rybářský chlapec(1/67)
*Rybecál, a neb, Hornj Duch na krkonošských Horách(1/80)
*Rybrcol na Krkonoských horách, nebo, Zaklený a wyswobozený Prync(1/128)
*Rychlá kuchařka(1/60)
*Rychlý výpočtář(1/116)
*Rychlý Wypočítář(1/116)
*Rychnov nad Kněžnou(1/104)
*Rýmovaná Kronika česká tak řečeného Dalimila(1/228)
*Rýmowané propowědi nábožnosti, mrawnosti a moudrosti(1/148)
*Rytíř Alexander, kterýž po wystalém mnohém nebezpečenstwí k welikému sstěstí přissel(1/48)
*Rytíř Kobylka(1/128)
*Rytíř Regensberg(1/296)
*Rytiře Brenda duch, aneb, Kauzedlný meč(1/283)
*Rytířská rodina na útěku v Alpách(1/132)
*Ryze analytický důkaz poučky, že mezi dvěma hodnotami, jež poskytují opačně označené výsledky, leží nejméně jeden realný kořen rovnice(1/39)