System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Internal Component Part
  Previous Internal Component Part Next Internal Component Part 
First Internal Component Part Go to 5 Internal Component Parts back /28  Go to 5 Internal Component Parts forward Last Internal Component Part 
Page
 
PDF
page range: (max. 0)
  
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Cesta Swato=Cellenská, někdy od wlastence nasseho, mučedlníka a patrona králowstwí Českého swatého Wáclawa, Jindřichowi, markraběti Morawskému, ponejprw ukázaná; nyní od wěrných Česko=slowanských poutníkůw, ctitelům nejblahoslawenějssí Rodičky Boží, zázračné Cellenské Panny Marie každoročně konaná
* Type of Internal Component Part:
Chapter

* Main Title:
Modlitby při mssi swaté

* Page Reference:
s. 151 - 172;

* Language:
cze

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/21549427Page: 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172