System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Blahoslavený Edmund Kampian, kněz z Tovaryšstva Ježíšova, pro sv. víru mučeník ve vlasti své
* Main Title:
Blahoslavený Edmund Kampian, kněz z Tovaryšstva Ježíšova, pro sv. víru mučeník ve vlasti své

* Creator:
   Surname: Rejzek    Name: Antonín

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Nákladem Dědictví ss. Cyrilla a Methoděje
* Date of Publication:
1889
* Place of Publication:
V Brně

* Name of the Printer:
Tiskem mor. akc. knihtiskárny
* Place of Printing:
V Brně

* Physical Description:
   Size:
19 cm
   Extent:
xii, 462 s. ;

* Series:
   Series Title: Bibliotéka životů Svatých ;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
929
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-789.5
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
272-1-051
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(092)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 E 000644/Č.22

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11236378Page: [a] [I] (Blank Page) [II] [III] (Title Page) [IV] (Blank Page) V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII [XVIII] (Blank Page) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 [215] 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 [430] 431 [432] (Table of Contents) 433 (Table of Contents) 434 (Table of Contents) 435 (Table of Contents) 436 (Table of Contents) 437 (Table of Contents) 438 (Table of Contents) 439 (Table of Contents) 440 (Table of Contents) 441 (Table of Contents) 442 (Table of Contents) 443 (Table of Contents) 444 (Table of Contents) 445 (Table of Contents) 446 (Table of Contents) [447] (Table of Contents) [448] 449 450 451 452 [453] 454 [455] [456] [457] 458 [459] 460 461 462 [463] [464]
 
Internal Component Part:
  Preface - s. V - [XVIII];
Chapter - Blahoslavený Edmund Kampian jako pachole a studující jinoch - s. [1] - 21;
Chapter - Edmund Kampian za prvých let vlády královny Alžběty - s. 21 - 32;
Chapter - Kampian akademik a svědomí jeho - s. 33 - 39;
Chapter - Edmund Kampian na bezcestí, až se stane jahnem církve anglické - s. 39 - 56;
Chapter - Edmund Kampian opouští vlasť, aby snadněji víru katolickou sobě zachoval - s. 56 - 68;
Chapter - Edmund Kampian v Belgii, odkud píše biskupu Cheyneyovi znamenitý list, r. 1571 - s. 68 - 83;
Chapter - Edmund Kampian putuje do Říma, kde do řádu Tovaryšstva Ježíšova vstoupí a do noviciatu českého se pošle - s. 83 - 93;
Chapter - Edmund Kampian v brněnském noviciátě Tovaryšstva Ježíšova na Moravě - s. 93 - 102;
Chapter - Edmund Kampian přesazen jest r. 1574 z Brna do Prahy, v níž se vedl boj statečný o sv. katolickou víru - s. 103 - 112;
Chapter - Ed. Kampian působí v koleji Tov. Ježíšova u sv. Klimenta na Starém městě pražském - s. 112 - 122;
Chapter - Edmund Kampian vroucný ctitel sv. Václava - s. 122 - 135;
Chapter - Edmund Kampian blažené paměti arcibiskupem pražským Antonínem na kněze vysvěcen 1578 - s. 135 - 152;
Chapter - Edmund Kampian jako zakladatel kongregace mariánské v Čechách - s. 152 - 164;
Chapter - Edmund Kampian jako řečník a spisovatel slyne - s. 164 - 176;
Chapter - Edmund Kampian jest vyhlídnut k missiím anglickým Tovaryšstva Ježíšova - s. 177 - 193;
Chapter - Edmund Kampian opouští Prahu jako nastávající missionář anglický - s. 193 - 202;
Chapter - Edmund Kampian cestuje Ženevou do Anglie, kde se setká s kalvincem drem Bezou - s. 202 - 212;
Chapter - Edmund Kampian v Remeši, kde se s drem. Allenem sešel - s. 213 - 224;
Chapter - Edmund Kampian v Londýně, kde slovutný konvertita Jiří Gilbert se ho ujal - s. 225 - 235;
Chapter - Edmund Kampian a P. Persons ve společné radě s kněžími církevními - s. 235 - 245;
Chapter - Edmund Kampian a Persons opouštějí Londýn, načež píše Kampian svou obranu - s. 246 - 255;
Chapter - Edmund Kampian zpravuje P. Generala v Římě o apoštolování svém - s. 255 - 263;
Chapter - Edmund Kampian mešká v Hogsdonu nedaleko Londýna - s. 264 - 274;
Chapter - Edmund Kampian pracuje o svém spisu Desatero důvodů - s. 274 - 280;
Chapter - Edmund Kampian podává obsah a účel spisu Destero důvodů - s. 281 - 288;
Chapter - Kampian a Persons opět se sešli. Kampian na blízku popraviště. Nesnáze tiskárny katolické šťastně přemoženy. Spis Desatero důvodů dokončen a rozšířen v Oxfordě i poplach z něho - s. 288 - 295;
Chapter - Edmund Kampian poslednikráte na svobodě; místo jeho zatknutí - s. 295 - 304;
Chapter - Ed. Kampian na zámku urozených pánů Yates - s. 304 - 310;
Chapter - Ed Kampian přijímá zrádce s myslí klidnou - s. 310 - 317;
Chapter - Edmund Kampian na křížové cestě do Londýna - s. 317 - 324;
Chapter - Edmund Kampian po slyšení u královny po prvé na skřipci - s. 324 - 330;
Chapter - Edmund Kampian na skřipci podruhé - s. 331 - 337;
Chapter - Edmund Kampian ve veřejné disputaci o sv. víru vítězí - s. 337 - 353;
Chapter - Ed. Kampian v učeneckém sporu s anglickými doktory po druhé, po třetí a po čtvrté - s. 353 - 370;
Chapter - Ed. Kampian a soudruhové jeho před soudem - s. 370 - 377;
Chapter - Edmund Kampian se hájí na závěrečném stání - s. 377 - 389;
Chapter - Edmund Kampian za posledních dnů života v přerozkošné náladě - s. 389 - 394;
Chapter - Edmund Kampian umírá na popravišti - s. 394 - 406;
Chapter - Blahoslavený Edmund Kampian mučeník u veřejném mínění katolíkův i jinověrcův - s. 406 - 417;
Chapter - Edmund Kampian se skví v koruně mučenické, kdežto jeho protivníci trestem Božím hynou - s. 417 - 429;
Chapter - Přibližné vyslovení některých anglických jmen - s. [430] - 431;