System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Cesta Swato=Cellenská, někdy od wlastence nasseho, mučedlníka a patrona králowstwí Českého swatého Wáclawa, Jindřichowi, markraběti Morawskému, ponejprw ukázaná; nyní od wěrných Česko=slowanských poutníkůw, ctitelům nejblahoslawenějssí Rodičky Boží, zázračné Cellenské Panny Marie každoročně konaná
* Main Title:
Cesta Swato=Cellenská, někdy od wlastence nasseho, mučedlníka a patrona králowstwí Českého swatého Wáclawa, Jindřichowi, markraběti Morawskému, ponejprw ukázaná; nyní od wěrných Česko=slowanských poutníkůw, ctitelům nejblahoslawenějssí Rodičky Boží, zázračné Cellenské Panny Marie každoročně konaná
* Sub-Title:
knížka mnohými modlitbami, písněmi, litanijemi z rozličných kněh sebranými, při pouti Swato=Cellenské k užíwání pro celý den spořádaná : pro potěšení a cesty dlouhé ukrácení wšem Swato=Cellenským poutníkům
* Parallel Title:
Cesta Svato-Cellenská, někdy od vlastence našeho, mučedníka a patrona království Českého svatého Václava, Jindřichovi, markraběti Moravskému, ponejprv ukázaná; nyní od věrných Česko-slovanských poutníků, ctitelům nejblahoslavenější Rodičky Boží, zázračné Cellenské Panny Marie každoročně konaná

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Tisk a sklad Al. J. Landfrasa a syna
* Date of Publication:
1854
* Place of Publication:
W Jindř. Hradci

* Name of the Publisher:
Tisk a sklad Al. J. Landfrasa a syna
* Date of Publication:
1854
* Place of Publication:
W Táboře

* Name of the Publisher:
Tisk a sklad Al. J. Landfrasa a syna
* Date of Publication:
1854
* Place of Publication:
W Českých Budějowicích

* Physical Description:
   Size:
14 cm
   Extent:
iv, 250 s.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
27-1/-2
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 J 000169

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/21549150Page: [I] [II] [III] (Title Page) [IV] (Blank Page) [V] VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 [240] 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 [251] (Table of Contents) [252] (Table of Contents) [253] (Table of Contents) [254] (Table of Contents) [255] (Table of Contents) [256] (Table of Contents)
 
Internal Component Part:
  Preface - s. [V] - XIV;
Chapter - Způsob pobožného putowání - s. [15] - 16;
Chapter - Modlitba k sw. Trojici - s. 16 - 17;
Chapter - Jiná k Matce Boží - s. 18 - 18;
Chapter - Modlitba pocestných - s. 19 - 25;
Chapter - Wroucné modlitby, skrze kteréžto každodenně wěrná dusse křesťansko-katolická w ochranu Boží se poroučí … - s. 25 - 27;
Chapter - Welmi pěkná a pobožná modlitba k Pánu Ježíssi - s. 28 - 29;
Chapter - Prwní růženec anjelský k nejsw. a nerozdílné Trojici s hymnou a litaniemi - s. 30 - 39;
Chapter - Růženec druhý k Ježíssi, Marii a Josefu s litaniemi - s. 40 - 45;
Chapter - Růženec radostný s litanií Loretanskou - s. 45 - 49;
Chapter - Růženec čtwrtý, (tajemstwí bolestné, druhý díl sw. růžence) s litanií k bolestné Panně Marii - s. 49 - 53;
Chapter - Růženec pátý, (třetí díl sw. růžence) s litanií o nejsladssím jménu Pána Ježísse - s. 54 - 57;
Chapter - Růženec s tajemstwím slawným - s. 58 - 59;
Chapter - Růženec ssestý s litanií ke wssem Swatým - s. 59 - 69;
Chapter - Písně o Panně Marii, které se na processích a poutích užíwají - s. 70 - 97;
Chapter - Písně k Pánu Ježíssi a k nejswětějssí Swátosti oltářní - s. 98 - 110;
Chapter - O nejswětějssí Swátosti oltářní - s. 111 - 114;
Chapter - Písně k swaté Anně - s. 114 - 120;
Chapter - Písně k Panně Marii Cellenské - s. 120 - 133;
Chapter - Rozličné modlitby k Panně Marii - s. 133 - 151;
Chapter - Modlitby při mssi swaté - s. 151 - 172;
Chapter - Pobožnost kající - s. 172 - 186;
Chapter - Modlitby k sw. přijímání - s. 186 - 196;
Chapter - Štací ku každému oltáři - s. 196 - 199;
Chapter - Pobožné rozloučení s Rodičkou Boží - s. 199 - 205;
Chapter - Pobožné modlitby k Panně Marii Taferlské - s. 206 - 217;
Chapter - Některé jiné písně - s. 218 - 239;
Unspecified - Dodatek - s. [240] - 250;