System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Jana A. Komenského Nejnovější metoda jazyků
* Main Title:
Jana A. Komenského Nejnovější metoda jazyků
* Sub-Title:
na základech didaktických mocně vyvedená, příkladem jazyka latinského skutečně vyložená, ku potřebám škol již konečně dokonale nastrojená, než kterou i nad to se znamenitým prospěchem nastrojiti lze k jiným studií způsobům : l. 1648
* Parallel Title:
Jana Amose Komenského Nejnovější metoda jazyků
* Parallel Title:
Nejnovější metoda jazyků

* Creator:
   Surname: Komenský    Name: Jan, Amos

* Contributor:
   Surname: Šmaha    Name: Josef    Role: Translator

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Tiskem a nákladem Karla Rathouského
* Date of Publication:
1892
* Place of Publication:
V Rychnově n. K.

* Physical Description:
   Size:
22 cm
   Extent:
xi, 420 s. ;

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha; nekonzistence číslování stran;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
81'24
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
37.02
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(049)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 F 019226

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1244383Page: [a] [b] (Title Page) [c] (Blank Page) [I] [II] (Blank Page) [III] IV V VI VII VIII [IX] (Table of Contents) X (Table of Contents) XI (Table of Contents) [XII] (Blank Page) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 [411] 412 413 414 415 416 417 418 419 420
 
Internal Component Part:
  Preface - s. [1] - 14;
Chapter - Že jazyk při člověku s myslí a rukou moudrosti boží jsou nástroji ... - s. [15] - 20;
Chapter - Jazyk co a čeho pohledává veškerá jeho osnova ... - s. 20 - 30;
Chapter - Jazyků rozličnosť co, odkud, kolikerá - s. 31 - 45;
Chapter - O shodnosti a rozdílnosti jazyků ... - s. 45 - 59;
Chapter - O vzdělávání jazykův i o trojím k tomu nástroji ... - s. 59 - 81;
Chapter - Že jazyk jeden některý mimo ostatní třeba vzdělávati ... - s. 81 - 88;
Chapter - O běžné posud při vyučování a učení se jazykům zvláště latinskému ... - s. 89 - 98;
Chapter - Rady rozličné posud přemítané ... - s. 98 - 113;
Chapter - Metoda jazyků nejnovější co; a proč jí jest na místo hledati ... - s. 113 - 121;
Chapter - Nejnovější metody jazyka latinského ... - s. 122 - 205;
Chapter - Metoda jazyků nejnovější po základech didaktických navržená ... - s. 205 - 215;
Chapter - Navržení metody jazyků nejnovější, co do prostředků k dosažení ... - s. 215 - 228;
Chapter - Navržení metody jazyků nejnovější co do způsobu vyučovacího ... - s. 229 - 238;
Chapter - Předdomí jazyků nejnovějšího navržení co do textu ... - s. 238 - 254;
Chapter - Navržení brány jazyků nejnovější do do textu ... - s. 254 - 275;
Chapter - Navržení nejnovější síně jazyků - s. 276 - 279;
Chapter - Nastrojení metody jazyků nejnovější k čítání ... - s. 279 - 288;
Chapter - Že metoda jazyků nejnovější tužbám všelikým dosti činí ... - s. 289 - 299;
Chapter - Že latinskému jazyku snáze již učiti jest ... - s. 300 - 307;
Chapter - Že mateřské národů jazyky lépe sluší vzdělávati návodem latiny - s. 307 - 316;
Chapter - Že mnohojazyčnosť po metodě nejnovější lze ulehčiti - s. 317 - 322;
Chapter - O prospěšnosti metody nejnovější ke studiím reálným - s. 322 - 332;
Chapter - O prospěšnosti metody jazyků nejnovější k vyrozumívání písmu božímu ... - s. 332 - 346;
Chapter - O prospěšnosti metody jazyků nejnovější ku vštěpování ... - s. 346 - 350;
Chapter - O prospěšnosti metody nejnovější ku lepšímu škol zřízení - s. 351 - 364;
Chapter - O prospěšnosti metody jazyků nejnovější k napravení způsobů učenosti - s. 364 - 373;
Chapter - O prospěšnosti metody jazyků nejnovější vzdělávati národy nevzdělané ... - s. 373 - 380;
Chapter - Soudův učencův o metodě jazyků ... - s. 380 - 393;
Chapter - Vychýlení se k bohoslovcům - s. 393 - 400;
Chapter - Prosba ke světským vrchnostem v lidu křesťanském - s. 401 - 410;