System Kramerius
Document types

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAVFound 435 records (2.057 seconds) První Předchozí   36 / 44  Následující Poslední
Literární noviny Periodical Page
Týdeník pro kulturně politické a umělecké otázky
ISSN: 0459-5203
Volume: 1958
Issue: 1.3.1958
Page: 7
řečeno, mýlil v tom- to jrentlernanstvl. Vyélo toti4 v No- rimberku najevo, že v údobí 1936 až 1938 se v Ceekoslovetifiku nestalo ne BV řtrany henleinovcú, aby to nevé- dél. aby to neinspiroval, aby při tom nedával pokjmy pravé tento „gentle- man41 Hana Eisenlohr. V roce 1930 dostal Konrád
Relevance: 0.277
Deutsche Zeitung Bohemia Periodical Page
ISSN: 1802-6370
Volume: 1927
Issue: 9.9.1927
Page: 5
, graziöse Vchallhattigleit und verträumte Romantik ihr ewige Jugend verbürgt. Tie völlige Neustudie» rung gehl unter Prof. Cemmlers szenischer und Di. Koliskos musikalischer Leitung in Szene. Es willen mit die Damen Kiamei, Rohne, Sommei, Schulz-Eisenlohr und die Herren: Bandlei, Hagen, Roller
Relevance: 0.277
Národní listy Periodical Page
ISSN: 1214-1240
Volume: 1937
Issue: 16.9.1937
Page: 2
. Provázen úřednictvem vyslanectví přišel doyen pražského diplomatického sboru, ra- kouský vyslanec dr. Ferd. Marek. Německý vyslanec dr. Ernest Eisenlohr se dostavil v průvodu chargé ďaffaires svého vyslanec- tví Andora Henckea, legačního tajemníka dr. Georga Vogela a vojenského přidělence ně
Relevance: 0.277
Národní politika Periodical Page
ISSN: 1805-2444
Volume: 1937
Issue: 8.10.1937
Page: 4
Elster dne 27. září 1935. Výměnu provedl za československou republi- ku vyslanec Bohdan Pavlů, zástupce ministra zahraničních věci, a za Německou říši vyslanec dr. Ernst Eisenlohr. Smlouva nabude účinností 15. dnem po výměně ratifikačních listin, t j. 22. t. m. • Staroměstskou radnici ve
Relevance: 0.277
Svobodné noviny Periodical Page
List Sdružení kulturních organisací
ISSN: 1802-6273
Volume: 1947
Issue: 3.4.1947
Page: 3
protokol. vlády zástupce sudetoněmecké strany. Dále tu mluvi Eisenlohr o svých rozhovorech s Hodžou, které však pro tento proces ne- mají význam. Dále Konstatuje předseda zprávu Eisen- aby odstranil ministra Machnika. Machnik padesát kroků, snad sto, blízko
Relevance: 0.277
Naše pravda Periodical Page
Orgán krajského vedení KSČ
ISSN: 1803-3547
Volume: 1948
Issue: 20.1.1948
Page: 3
. Dokument č. 6: Německý vy- slanec v Praze Eisenlohr telegrafuje dne 12. května 1938 ministerstvu do Berlina, že úřednici jeho vyslanectví odevzdávají týdně členJlm sudeto- německé strany peníze, a tajně na- bádá k opatrnosti. Dokument č. 7: Zápis o tajné schůzi u Ribbentropa dne 29. břez- na
Relevance: 0.277
Deutsche Zeitung Bohemia Periodical Page
ISSN: 1802-6370
Volume: 1935
Issue: 17.12.1935
Page: 2
. Gesandter Eisenlohr ernannt V«,li«. l«3. Dez««b««. lI«V.) ««ich«, lanzl«, Hitler hat den lv«sandi«n «n Alhen Dr. Elstnloh, zum O«sand.«n in P,ag «rnannt. Vpina: „Unbeirrt von zeitftrömnngen" Iechnitz. 18. Txzemb«. «Scmntag fand hi« eine Tagung de« Vezirlsvcrbantx» dc« VdL statt, bei der
Relevance: 0.277
Rudé právo Periodical Page
Ústřední orgán Komunistické strany Československa
ISSN: 0032-6569
Volume: 1947
Issue: 1.2.1947
Page: [1] (Title Page)
. Beran a vyzvědač Eisenlohr Rovněž o schůzkách s nacistickým vyzvědačem a vyslancem Eisen! .hrem, s nímž se r. 1938 sešel dvakráte, tvrdí Beran, že byly či=tě nevinné a spole- čenské. " Prokurátor v křížovém vý- slechu doléhá naň zase přívalem otá- zek: >Nemluvll Jste o kalení poměru k Německu
Relevance: 0.277
Lidové noviny Periodical Page
ISSN: 1802-6265
Volume: 1937
Issue: 26.5.1937
Page: 5
vyšší kterého mimořádný vyslanec a zmocněny dr. E. Eisenlohr. Konečně přijal pan ^tacao se Plivat na rozzářené oci a uz ilu- v 9 hodin slavnostní přísahou leťky Masary- president zástupce ústředí katolického stu- culové obhlédli stolek s přihláškami, nebof kovy letecké ligy, která potom
Relevance: 0.277
Moravská orlice Periodical Page
ISSN: 1803-117X
Volume: 1939
Issue: 10.1.1939
Page: 5
nové pro- jektované berlínské vládní čtvrti. Ve středu části nové budovy se budou příště konat vše- chny oficielní recepce hlavy německého státu. Nový vyslanec Německa do Prahy? F. — Paříž: Pcndčlní vydání listu „Matin" oznamuje z Berlina, že nynější německý vysla- nec v Praze dr. Eisenlohr
Relevance: 0.277