NÁPOVĚDA 

Co najdu v Digitální knihovně
Co potřebuji pro práci v Digitální knihovně?
Vyhledávání v dokumentech
Vyhledávání v obsahu plných textů
Vyhledávání dokumentů podle data vydání, tisku
Výběr typu dokumentů

Periodika úroveň 1 – Abeceda
Periodika úroveň 2 – Výběr titulu
Periodika úroveň 3 – Titul
Periodika úroveň 4 – Ročník
Periodika úroveň 5 – Výtisk
Periodika úroveň 6 – Analytická část/Komponenta
Periodika úroveň 7 – Stránka
Periodika úroveň 8 – Dokument (obrázek) stránky

Monografie úroveň 1 – Abeceda
Monografie úroveň 2 – Výběr autora
Monografie úroveň 3 – Výběr monografie
Monografie úroveň 4 – Monografie
Monografie úroveň 5 – Volná část monografie
Monografie úroveň 6 – Vnitřní součást
Monografie úroveň 7 – Stránka
Monografie úroveň 8 – Dokument (obrázek) stránky

Odebírání novinek pomocí RSS kanálůCo najdu v Digitální knihovně

Digitální knihovna obsahuje vzácné a ohrožené dokumenty digitalizované v národních programech Memoriae Mundi Series Bohemica (převážně rukopisy, staré tisky a perspektivně další dokumenty) a Kramerius (starší noviny a časopisy a další vzácné dokumenty tištěné na kyselém papíře). Přístup do Digitální knihovny je omezen přístupovými právy. Metadata, tj. bibliografické a další popisy dokumentů jsou přístupné všem, obrazová data dokumentů nechráněných autorským zákonem také, obrazová data chráněná autorským zákonem pouze uživatelům přistupujícím z počítačů umístěných v prostorách Národní knihovny ČR.


Co potřebuji pro práci v Digitální knihovně?

Prohlížeč webovských stránek, nejlépe Microsoft Internet Explorer 5.5+ nebo jiný kompatibilní. Do těchto prohlížečů je třeba nainstalovat zásuvný modul pro manipulaci s obrazy ve formátu DjVu. Výhodou tohoto formátu je menší objem přenášených dat a možnost manipulace s obrazem (zvětšování/zmenšování...) v hlavních prohlížečích pomocí výše uvedeného pluginu. Doporučené rozlišení Vašeho monitoru je 1024x768 bodů a více. Při menším rozlišení počítejte se ztížením manipulace s obrazovými soubory.

Přístup k jednotlivým stranám dokumentů sleduje strukturu těchto dokumentů, tzn. že nejprve je vždy nabídnut bibliografický záznam, z kterého sestupujeme do dílčích částí dokumentů (ročníků, výtisků, jednotlivých stran). Úroveň, ve které se právě nacházíte, je vždy znázorněna v menu umístěném na levé straně.


Vyhledávání

Vyhledávání umožňuje snadnější nalezení požadovaného dokumentu. U všech dokumentů probíhá nad popisnými metadaty a textovým obsahem stránek. Základní vyhledávání je přístupné na každé úrovni aplikace a to ve dvou verzích:
 • pole v horní části obrazovky na úvodní stránce a při zobrazení abecedy
 • pole v dolní části levého menu v ostatních případech

Vyhledávání se provádí nad všemi dokumenty. Výsledek lze dále dofiltrovat pomocí záložek. Pokud se provede vyhledání při prohlížení např. periodik, budou vy výsledku automaticky vyfiltrovány pouze periodika. Vyhledávání se provádí v těchto polích:

Periodika:

 1. ISSN
 2. Hlavní název, Podnázev, Souběžný název
 3. Jméno a příjmení autora, Jméno a příjmení přispěvatele
 4. Vydavatel, Tiskař
 5. Datum vydání, Datum tisku
 6. Signatura
 7. Místo uložení
 8. Ročník, Výtisk
 9. MDT
 10. DDT
 11. Textový obsah stránek
Monografie:
 1. ISBN
 2. Hlavní název, Podnázev, Souběžný název
 3. Jméno a příjmení autora, Jméno a příjmení přispěvatele
 4. Vydavatel, Tiskař
 5. Datum vydání, Datum tisku
 6. Signatura
 7. Místo uložení
 8. MDT
 9. DDT
 10. Textový obsah stránek

Zadávání hledaného textu
Do vyhledávacího pole se zadávají slova oddělená mezerou. Tyto slova se použijí pro vyhledání a interně se spojují logickým operátorem AND. Režim může být změněn zadáním logických spojek mezi slova a logické výrazy lze pak obalovat do závorek.
AND - vyhledávání v režimu AND, dokument pak musí obsahovat všechna zadaná slova (např. 'Česká AND republika')
OR - vyhledávání v režimu OR, dokument pak musí obsahovat alespoň jedno zadané slovo (např. 'Česká OR republika')
NOT - pro vyloučení slova následujícího za touto spojkou (např. 'republika NOT Česká' vyhledá pouze texty, které obsahují slovo 'republika' a zároveň neobsahují slovo 'Česká')
"přesná fráze" - pro vyhledání přesné fráze je potřeba toto slovní spojení uzavřít do dvojitých uvozovek (např. "skákal pes přes")

Vyhledávání v rámci dokumentu nebo jeho části
Je-li systém otevřen např. na úrovni titulu periodika, lze omezit vyhledávání pouze na toto periodikum, pokud zaškrtneme checkbox "hledat pouze v aktuálním periodiku". U periodik takto můžeme hledat na úrovni periodika, ročníku periodika, vydání periodika a stránky periodika. U monografií lze takto vyhledávat na úrovni titulu, částí monografie a stránky monografie.

Zobrazení a filtrování výsledků
Po zadání slova nebo slov do vyhledávacího pole lze pomocí tlačítka HLEDAT spustit vyhledávání. Po vyhledání se zobrazí stránka s výsledky hledání, které se řadí podle relevance. Každý výsledek obsahuje odkaz na příslušný dokument. Výsledky lze filtrovat pomocí záložek. Záložka Vše zobrazí všechny výsledky, záložka Periodika zobrazí výsledky z kategorie periodik apod.

Pokročilé vyhledávání
Na stránku s pokročilým vyhledáváním se dostanete pomocí příslušného odkazu vedle vyhledávacího pole. Pokročilé vyhledávání Vám umožňuje zadat vyhledávací podmínku pro konkrétní typy metadat. Například lze vyhledávat pouze v autorech nebo názvech titulů. Po vyhledání se na stránce s výsledky zobrazí zadaná podmínka a tuto podmínku lze dále upravit a spustit vyhledání znovu (nemusíte znovu vyplňovat pokročilé vyhledávání). Pokud vyplníte více polí, jsou tyto podmínky spojeny logickým operátorem AND, který je výchozí. Pokud chcete, aby mezi podmínkami byl operátor OR, lze upravit výsledný dotaz takto:
author:(novák) title:(slovník)
na
author:(novák) OR title:(slovník)
Vyhledávání v obsahu plných textů

Vyhledávání se provádí i nad obsahem plných textů. Ve výsledcích jsou zahrnuty odkazy na stránky obsahující zadaný text. Pod odkazem může být zobrazen kus textu s vyznačeným výskytem zadaného textu. Stránka s pokročilým vyhledáváním umožňuje zadat i míru shody pro hledání v obsahu stránek. K tomuto účelu slouží roletka s s hodnotami 10% až 100% (např. při 70% jsou pro hledaný výraz 'historie' vrácena i slova 'historií', 'historik' či 'historika').


Vyhledávání dokumentů podle data vydání, tisku

Toto vyhledávání je přístupné na záložce Datum v pokročilém vyhledávání a umožňuje nalezení dokumentu podle roku, měsíce či dne jeho vydání a tisku. Formulář obsahuje tři roletky:
 • rok
 • měsíc
 • den
Výběr roku je povinný, měsíc i den mohou zůstat pro zvýšení rozsahu nezadány. V případě nezadaného dne se vyhledávají všechny dokumenty pro zvolený rok a měsíc, podobně pak v případě nezadaného měsíce všechny dokumenty pro daný rok.


Výběr typu dokumentů

Je základní obrazovka systému zobrazená při přístupu do systému. Obrazovku lze též zobrazit použitím odkazu "Typy dokumentů" v hlavním menu aplikace. Stránka obsahuje pole pro vyhlededávání v dokumentech a seznam typů dokumentů zpřístupňovaných v systému. V současné době je to:
 • Periodika
 • Monografie
Požadovaný typ dokumentů se vybere kliknutím na jeho název. Vybraný typ dokumentů je na všech stránkách nižších úrovní zobrazen ve stavovém pruhu aplikace.
Podle vybraného typu dokumentů se také mění počet a obsah stránek nižších úrovní tak aby vhodně reprezentoval strukturu metadat popisujících daný typ dokumentů a umožňoval co nejpřehlednější navigaci ve struktuře metadat pro nalezení požadovaného dokumentu.
Čísla v závorce za typy dokumentů udávají počet titulů a počet digitalizovaných dokumentů (obrazových souborů) v systému pro daný typ dokumentu.


Periodika úroveň 1 – Abeceda

Je základní obrazovka pro práci s periodiky. Lze ji zobrazit výběrem položky "Periodika" na stránce "Typy dokumentů" nebo použitím odkazu "Abeceda" v hlavním menu aplikace pokud právě pracujete s typem dokumentů Periodika.
Obsahuje výpis vybraných velkých písmen abecedy včetně některých písmen s diakritikou (zbylá písmena s diakritikou spadají pod příslušné písmeno bez diakritiky), každé písmeno je aktivní odkaz na stránku se seznamem periodik jejichž titul začíná daným písmenem, popřípadě písmenem s diakritikou spadajícím pod toto písmeno. Vybrané písmeno je na všech stránkách nižších úrovní zobrazeno ve stavovém pruhu aplikace.
Čísla v závorce za písmeny udávají počet titulů a počet digitalizovaných dokumentů (obrazových souborů) v systému pro dané písmeno.


Periodika úroveň 2 – Výběr titulu

Tato stránka slouží pro výběr titulu. Lze ji zobrazit výběrem některého písmena na stránce "Abeceda" nebo použitím odkazu "Výběr titulu" v hlavním menu aplikace pokud právě pracujete s typem dokumentů Periodika a již jste vybrali nějaké písmeno. Obsahuje abecedně seřazený výpis názvů všech titulů periodik v systému, které začínají na písmeno vybrané na stránce "Abeceda", popřípadě na písmeno s diakritikou spadající pod vybrané písmeno. Každý název je odkaz na stránku "Titul" pro daný titul. Název vybraného titulu je na všech stránkách nižších úrovní zobrazen ve stavovém pruhu aplikace.
Čísla v závorce za názvy titulů udávají počet titulů (vždy 1) a počet digitalizovaných dokumentů (obrazových souborů) v systému pro daný titul.


Periodika úroveň 3 – Titul

Tuto stránku lze zobrazit výběrem některého titulu na stránce "Výběr titulu" nebo použitím odkazu "Titul" v hlavním menu aplikace pokud právě pracujete s typem dokumentů Periodika a již jste vybrali nějaký titul.
Slouží pro zobrazení bibliografického popisu titulu a výpisu všech ročníků tohoto titulu. Každý vypsaný ročník slouží jako odkaz na stránku "Ročník" pro daný ročník.
Čísla v závorce u jednotlivých ročníků udávají počet titulů (vždy 1) a počet digitalizovaných dokumentů (obrazových souborů) v systému pro daný ročník.
Hlavní menu aplikace na této stránce dále obsahuje následující položky pro rychlejší navigaci v rámci vybraného titulu:
 • Ročník - aktivní odskok na stránku "Ročník", která zobrazí první ročník aktuálního titul.
 • Výtisk - aktivní odskok na stránku "Výtisk", která zobrazí první výtisk prvního ročníku aktuálního titul.
 • Stránka - aktivní odskok na stránku "Stránka", která zobrazí první stránku prvního výtisku prvního ročníku aktuálního titulu, případně první stránku prvního ročníku aktuálního titulu pokud první ročník neobsahuje výtisky ale přímo stránky.

Periodika úroveň 4 – Ročník

Tuto stránku lze zobrazit výběrem některého ročníku na stránce "Titul" nebo použitím odkazu "Ročník" v hlavním menu aplikace.
Slouží pro zobrazení bibliografického popisu aktuálního ročníku. Dále zobrazuje výpis všech výtisků aktuálního ročníku, pokud existuje alespoň jeden. Každý vypsaný výtisk slouží jako odkaz na stránku "Výtisk" pro daný výtisk.
Čísla v závorce u jednotlivých výtisků udávají počet titulů (vždy 1) a počet digitalizovaných dokumentů (obrazových souborů) v systému pro daný výtisk.
Pro některé ročníky nelze při digitalizaci rozdělit stránky do jednotlivých výtisků, např. proto že jsou číslovány průběžně a jsou svázány dohromady bez obálek výtisků. V tomto případě obsahuje tato stránka výpis všech stránek aktuálního ročníku. Každá vypsaná stránka slouží jako odkaz na stránku "Stránka" zobrazující danou stránku. Metadata mohou v tomto případě obsahovat též popis jednotlivých částí aktuálního ročníku (články, tabulky, obrázky). Každá vypsaná část slouží jako odkaz na příslušnou stránku "Část/Komponenta".
Hlavní menu aplikace na této stránce dále obsahuje následující položky pro rychlejší navigaci v rámci vybraného titulu:
 • Titul - aktivní odskok na stránku "Titul" která zobrazí titul do kterého tento ročník patří.
 • vedle položky "Ročník" se nachází ovládací prvek pro listování na předchozí a následující ročníky aktuálního titulu, pokud existují.
 • Výtisk - aktivní odskok na stránku "Výtisk", která zobrazí první výtisk prvního ročníku aktuálního titul.
 • Stránka - aktivní odskok na stránku "Stránka", která zobrazí první stránku prvního výtisku aktuálního ročníku, případně první stránku aktuálního ročníku pokud neobsahuje výtisky ale přímo stránky.

Periodika úroveň 5 – Výtisk

Tuto stránku lze zobrazit výběrem některého výtisku na stránce "Ročník" nebo použitím odkazu "Výtisk" v hlavním menu aplikace.
Slouží pro zobrazení bibliografického popisu aktuálního výtisku. Obsahuje výpis všech stránek aktuálního výtisku. Každá vypsaná stránka slouží jako odkaz na stránku "Stránka" zobrazující danou stránku. Dále stránka obsahuje výpis jednotlivých částí aktuálního ročníku (články, tabulky, obrázky). Každá vypsaná část slouží jako odkaz na příslušnou stránku "Část/Komponenta".
Hlavní menu aplikace na této stránce dále obsahuje následující položky pro rychlejší navigaci v rámci vybraného titulu:
 • Titul - aktivní odskok na stránku "Titul" která zobrazí titul do kterého patří aktuální výtisk.
 • Ročník - aktivní odskok na stránku "Ročník" která zobrazí ročník do kterého patří aktuální výtisk.
 • vedle položky "Výtisk" se nachází ovládací prvek pro listování na předchozí a následující výtisky aktuálního ročníku, pokud existují.
 • Stránka - aktivní odskok na stránku "Stránka", která zobrazí první stránku aktuálního výtisku.

Periodika úroveň 6 – Část/Komponenta

Tuto stránku lze zobrazit výběrem některé části na stránce "Ročník" nebo "Výtisk".
Částí/komponentou je myšlena některá z logických částí obsahu periodika (článek, tabulka, obrázek, obsah, atp.)
Slouží pro zobrazení bibliografického popisu vybrané části/komponenty ročníku a obsahuje též odkaz na stránku se zobrazením dokumentu (obrázku stránky) na které tato část/komponenta začíná. Pokud není možno kvůli omezením daným autorským zákonem dokument zobrazit, vede odkaz na zobrazení metadat této Stránky.
Hlavní menu aplikace na této stránce dále obsahuje následující položky pro rychlejší navigaci v rámci vybraného titulu:
 • Titul - aktivní odskok na stránku "Titul" která zobrazí titul do kterého patří aktuální část.
 • Ročník - aktivní odskok na stránku "Ročník" která zobrazí ročník do kterého patří aktuální část.
 • Výtisk - aktivní odskok na stránku "Výtisk" která zobrazí výtisk do kterého patří aktuální část.
 • vedle položky "Část" se nachází ovládací prvek pro listování na předchozí a následující části aktuálního ročníku nebo výtisku.

Periodika úroveň 7 – Stránka

Tuto stránku lze zobrazit výběrem některé stránky na stránce "Ročník" nebo "Výtisk" nebo použitím odkazu "Stránka" v hlavním menu aplikace.
Slouží pro zobrazení popisu uvedeného v metadatech pro vybranou stránku a obsahuje též odkaz na stránku zobrazující dokument (obrázek) stránky ve kterém je zobrazena tato stránka. Odkaz je aktivní pouze pokud je dokument možno zobrazit (omezení daná autorským zákonem).
Hlavní menu aplikace na této stránce dále obsahuje následující položky pro rychlejší navigaci v rámci vybraného titulu:
 • Titul - aktivní odskok na stránku "Titul" která zobrazí titul do kterého patří aktuální stránka.
 • Ročník - aktivní odskok na stránku "Ročník" která zobrazí ročník do kterého patří aktuální stránka.
 • Výtisk - aktivní odskok na stránku "Výtisk" která zobrazí výtisk do kterého patří aktuální stránka.
 • vedle položky "Stránka" se nachází ovládací prvek pro listování na předchozí a následující stránky aktuálního ročníku nebo výtisku.

Periodika úroveň 8 – Dokument (obrázek) stránky

Tuto stránku lze zobrazit výběrem příslušného odkazu na stránce "Stránka" nebo "Část/Komponenta".
Tato stránka slouží ke zobrazení digitalizovaného dokumentu (obrázku) určité stránky.
Obrázek je zobrazen v části stránky standardními prostředky internetového prohlížeče. Jelikož primární formát obrázků v aplikaci je DjVu který není standardně podporován běžnými prohlížeči, je třeba do prohlížeče nainstalovat DjVu plugin. Pokud není dokument který by měl být zobrazen veřejně přístupný a uživatel nepřistupuje z instituce která na něj má právo, je místo obrázku zobrazeno hlášení "Požadovaný dokument není přístupný".
Hlavní menu aplikace na této stránce dále obsahuje následující položky pro rychlejší navigaci v rámci vybraného titulu:
 • Titul - aktivní odskok na stránku "Titul" která zobrazí titul do kterého patří aktuální stránka.
 • Ročník - aktivní odskok na stránku "Ročník" která zobrazí ročník do kterého patří aktuální stránka.
 • Výtisk - aktivní odskok na stránku "Výtisk" která zobrazí výtisk do kterého patří aktuální stránka.
 • Stránka - aktivní odskok na stránku "Stránka" která zobrazí popisné informace o stránce ke kterého patří aktuální dokument stránky.
 • vedle položky "Stránka" se nachází ovládací prvek pro listování na předchozí a následující dokumenty (obrázky) stránek aktuálního ročníku nebo výtisku.

Monografie úroveň 1 – Abeceda

Je základní obrazovka pro práci s monografiemi. Lze ji zobrazit výběrem položky "Monografie" na stránce "Typy dokumentů" nebo použitím odkazu "Abeceda" v hlavním menu aplikace pokud právě pracujete s typem dokumentů Monografie.
Stránka obsahuje sekci "Abeceda autorů monografií" s výpisem vybraných velkých písmen abecedy včetně některých písmen s diakritikou (zbylá písmena s diakritikou spadají pod příslušné písmeno bez diakritiky). Každé písmeno v této sekci je aktivní odkaz na stránku "Výběr autora" se seznamem autorů, jejichž příjmení začíná daným písmenem, popřípadě písmenem s diakritikou spadajícím pod toto písmeno.
Čísla v závorce za písmeny udávají počet monografií a počet digitalizovaných dokumentů (obrazových souborů) v systému s autory daného písmena.
Dále stránka obsahuje sekci "Abeceda názvů monografií" s výpisem vybraných velkých písmen abecedy včetně písmen s diakritikou některých písmen s diakritikou (zbylá písmena s diakritikou spadají pod příslušné písmeno bez diakritiky). Každé písmeno v této sekci je aktivní odkaz na stránku "Výběr monografie" se seznamem monografií jejichž titul začíná daným písmenem, popřípadě písmenem s diakritikou spadajícím pod toto písmeno.. Vybrané písmeno je na všech stránkách nižších úrovní zobrazeno ve stavovém pruhu aplikace.
Čísla v závorce za písmeny udávají počet monografií a počet digitalizovaných dokumentů (obrazových souborů) v systému pro dané písmeno.


Monografie úroveň 2 – Výběr autora

Tato stránka slouží pro výběr autora. Lze ji zobrazit výběrem některého písmena v sekci "Abeceda autorů monografií" na stránce "Abeceda", nebo použitím odkazu "Výběr autora" v hlavním menu aplikace pokud právě pracujete s typem dokumentů Monografie a již jste vybrali nějakého autora. Obsahuje abecedně seřazený výpis všech autorů, kteří se podíleli na některé monografii uložené v systému, a jejichž příjmení začínají na písmeno vybrané v sekci "Abeceda autorů monografií" na stránce "Abeceda", popřípadě na písmeno s diakritikou spadající pod vybrané písmeno.
Čísla v závorce za autory udávají počet monografií a počet digitalizovaných dokumentů (obrazových souborů) v systému pro daného autora.
Každý autor je odkaz na stránku "Výběr monografie" se seznamem monografií na kterých se autorsky podílel. Vybraný autor je na všech stránkách nižších úrovní zobrazen ve stavovém pruhu aplikace.


Monografie úroveň 3 – Výběr monografie

Tato stránka slouží pro výběr monografie. Lze ji zobrazit výběrem některého písmena v sekci "Abeceda názvů monografií" na stránce "Abeceda", nebo výběrem některého autora na stránce "Výběr autora", nebo použitím odkazu "Výběr monografie" v hlavním menu aplikace pokud právě pracujete s typem dokumentů Monografie a již jste vybrali nějaké písmeno nebo autora. Obsahuje abecedně seřazený výpis názvů všech monografií v systému, které začínají na písmeno vybrané v sekci "Abeceda názvů monografií" na stránce "Abeceda" (popřípadě na písmeno s diakritikou spadající pod vybrané písmeno), nebo na kterých se podílel autor vybraný na stránce "Výběr autora". Každý název je odkaz na stránku "Monografie" pro danou monografii. Název vybrané monografie je na všech stránkách nižších úrovní zobrazen ve stavovém pruhu aplikace.
Čísla v závorce za monografiemi udávají počet monografií (vždy 1) a počet digitalizovaných dokumentů (obrazových souborů) pro danou monografii.


Monografie úroveň 4 – Monografie

Tuto stránku lze zobrazit výběrem některé monografie na stránce "Výběr monografie" nebo použitím odkazu "Monografie" v hlavním menu aplikace pokud právě pracujete s typem dokumentů Monografie a již jste vybrali nějakou monografii.
Slouží pro zobrazení bibliografického popisu monografie a výpisu všech stránek, vnitřních součástí případně volných částí této monografie. Každá vypsaná stránka slouží jako odkaz na stránku "Stránka" pro danou stránku, obdobně vypsané vnitřní součásti slouží jako odkaz na stránku "Vnitřní součást" a volné části jako odkaz na stránku "Volná část".
Hlavní menu aplikace na této stránce dále obsahuje následující položky pro rychlejší navigaci v rámci vybrané monografie:
 • Stránka - aktivní odskok na stránku "Stránka", která zobrazí první stránku aktuální monografie.

Monografie úroveň 5 – Volná část

Tuto stránku lze zobrazit výběrem některé volné části na stránce "Monografie".
Volnou částí je myšlena některá z fyzicky samostatných částí monografie, jako jsou různé přílohy, mapky, plánky atp. Volnou částí může být také samostatný díl monografie, např. jednotlivé díly encyklopedie atp.
Slouží pro zobrazení bibliografického popisu vybrané volné části a výpisu všech stránek a vnitřních součástí vybrané volné části. Každá vypsaná stránka slouží jako odkaz na stránku "Stránka" pro danou stránku, obdobně vypsané vnitřní součásti slouží jako odkaz na stránku "Vnitřní součást".
Hlavní menu aplikace na této stránce dále obsahuje následující položky pro rychlejší navigaci v rámci vybrané monografie:
 • Monografie - aktivní odskok na stránku "Monografie" která zobrazí monografii do kterého patří aktuální volná část.
 • vedle položky "Volná část" se nachází ovládací prvek pro listování na předchozí a následující volné části aktuální monografie.
 • Stránka - aktivní odskok na stránku "Stránka", která zobrazí první stránku aktuální volné části monografie.

Monografie úroveň 6 – Vnitřní součást

Tuto stránku lze zobrazit výběrem některé vnitřní součásti na stránce "Monografie" nebo "Volná část".
Vnitřní součástí je myšlena některá z logických částí obsahu (článek, tabulka, obrázek, obsah, atp.)
Slouží pro zobrazení bibliografického popisu vybrané součásti a obsahuje též odkaz na stránku se zobrazením dokumentu (obrázku stránky) na které tato součást začíná. Pokud není možno kvůli omezením daným autorským zákonem dokument zobrazit, vede odkaz na zobrazení metadat této Stránky.
Hlavní menu aplikace na této stránce dále obsahuje následující položky pro rychlejší navigaci v rámci vybrané monografie:
 • Monografie - aktivní odskok na stránku "Monografie" která zobrazí monografii do kterého aktuální součást patří.
 • Volná část - aktivní odskok na stránku "Volná část" která zobrazí volnou část do kterého aktuální součást patří. Není přítomno pokud součást patří přímo do monografie.
 • vedle položky "Vnitřní součást" se nachází ovládací prvek pro listování na předchozí a následující součásti aktuální monografie nebo volné části.

Monografie úroveň 7 – Stránka

Tuto stránku lze zobrazit výběrem některé stránky na stránce "Monografie" nebo "Volná část" nebo použitím odkazu "Stránka" v hlavním menu aplikace.
Slouží pro zobrazení popisu uvedeného v metadatech pro vybranou stránku a obsahuje též odkaz na stránku zobrazující dokument (obrázek) stránky ve kterém je zobrazena tato stránka. Odkaz je aktivní pouze pokud je dokument možno zobrazit (omezení daná autorským zákonem).
Hlavní menu aplikace na této stránce dále obsahuje následující položky pro rychlejší navigaci v rámci vybrané monografie:
 • Monografie - aktivní odskok na stránku "Monografie" která zobrazí monografii do kterého aktuální stránka patří.
 • Volná část - aktivní odskok na stránku "Volná část" která zobrazí volnou část do kterého aktuální stránka patří. Není přítomno pokud stránka patří přímo do monografie.
 • vedle položky "Stránka" se nachází ovládací prvek pro listování na předchozí a následující stránky aktuální monografie nebo volné části.

Monografie úroveň 8 – Dokument (obrázek) stránky

Tuto stránku lze zobrazit výběrem příslušného odkazu na stránce "Stránka" nebo "Vnitřní součást".
Tato stránka slouží ke zobrazení digitalizovaného dokumentu (obrázku) určité stránky.
Obrázek je zobrazen v části stránky standardními prostředky internetového prohlížeče. Jelikož primární formát obrázků v aplikaci je DjVu který není standardně podporován běžnými prohlížeči, je třeba do prohlížeče nainstalovat DjVu plugin. Pokud není dokument který by měl být zobrazen veřejně přístupný a uživatel nepřistupuje z instituce která na něj má právo, je místo obrázku zobrazeno hlášení "Požadovaný dokument není přístupný".
Hlavní menu aplikace na této stránce dále obsahuje následující položky pro rychlejší navigaci v rámci vybrané monografie:
 • Monografie - aktivní odskok na stránku "Monografie" která zobrazí monografii do kterého aktuální stránka patří.
 • Volná část - aktivní odskok na stránku "Volná část" která zobrazí volnou část do kterého aktuální stránka patří. Není přítomno pokud stránka patří přímo do monografie.
 • Stránka - aktivní odskok na stránku "Stránka" která zobrazí popisné informace o stránce ke kterého patří aktuální dokument stránky.
 • vedle položky "Stránka" se nachází ovládací prvek pro listování na předchozí a následující dokumenty (obrázky) stránek aktuální monografie nebo volné části.

Odebírání novinek pomocí RSS kanálů

Po kliknutí na položku RSS v horní liště menu se nám zobrazí přehled všech RSS kanálů, které lze odebírat. Struktura RSS kanálů, prakticky odpovídá Mezinárodnímu desetinnému třídění. Po kliknutí na vybraný kanál se zobrazí jeho obsah a můžete si ho přidat do čtečky RSS kanálů.