System Kramerius
Document types
Alphabet
Author selection
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*Administrační zpráva královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1898(1/547)
*Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statist. kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1895(1/401)
*Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova(1/278)
*Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1887-1889(1/317)
*Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1891 a 1892(1/462)
*Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1893 a 1894(1/524)
*Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1890(1/350)
*Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1896(1/490)
*Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1897(1/544)
*Dr. Ant. Gindelyho Dějepis všeobecný pro nižší třídy škol středních(1/142)
*Dra Ant. Gindelyho Dějepis všeobecný(1/148)
*Geschäfts- und Reisekarte von Böhmen, Mähren und Schlesien und den angrenzenden Ländern(1/73)
*Mapa Slovanského světa(1/5)
*Mapy okresních hejtmanství(1/13)
*Počátkové zeměpisu(1/162)
*Politická a místopisná mapa Království českého(1/2)
*Prof. Dra. Ant. Gindely'ho Dějepis všeobecný.(1/562)
*Rusko (Rossija), země, stát i národ(1/1270)
*Statistická knížka královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova(1/431)
*Statistická knížka královského hlavního města Prahy s Vyšehradem a spojených s městskou statistickou kommissí obcí Holešovic-Buben, Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1882(1/319)
*Statistická příruční knížka král. hlav. města Prahy za rok 1874(1/140)
*Statistická příruční knížka král. hlavního města Prahy za rok ...(1/710)
*Statistická příruční knížka král. hlavního města Prahy za rok 1875(1/142)
*Statistická příruční knížka královského hlavního města Prahy na rok 1871(1872)(1/142)
*Statistická příruční knížka královského hlavního města Prahy za léta 1872 a 1873(1/186)
*Statistika královského hlavního města Prahy.(1/280)
*Úmrtnosť v Praze a na předměstích v letech 1881-1890(1/20)
*Vévodství Korutany a Krajina v geograficko-statistickém i historickém přehledu(1/164)
*Zpráva o jubilejních sjezdech statistických společností v Paříži a Londýně, pak o založení mezinárodního ústavu statistického(1/28)